Artikler

Supermarkedkjeder i Europa, USA og Asia etterspør produktenes klimaregnskap. Her fra en fiskedisk i Bologna i Italia. Foto: Helge M. Markusson.

Fisk med klimaregnskap

Norsk sjømat er noe av den mest klimavennlige maten du kan spise.
Forskningsfartøyet G.O. Sars. Foto: Kjartan Mæstad/IMR.

Forskjellene mellom havområdene

Toktleder Webjørn Melle har godt håp om å kunne forklare forskjellene mellom Norskehavet, Islandshavet, Irmingerhavet og Labradorhavet.
Ola Borten Moe. Foto: Bae/OED.

Videre vekst i nord

23 av 24 utvinningstillatelser fra Oljedirektoratet ligger nord for polarsirkelen.
Lisbeth Berg-Hansen under konferansen til BarentsWatch 30. mai. Foto: Kjell Knudsen.

Vil avdekke meir ulovleg fiske

Regjeringa vil styrke analyse- og overvakingsmiljøa i nord. 
Foto: Sjømatrådet.

Tar stadig mer torsk

Den nordøstarktisk torskebestanden er verdens største. Fangstene i norske farvann har økt og er nå større enn på flere år.
Foto: Norges sjømatråd.

Færre fiskefartøy i norsk fiskeflåte

Antall fiskefartøy har sunket kraftig siden 1995. Det er særlig blant de minste båtene at frafallet er størst.
Denne krabaten skal snart ut i oppdrettsmerden og spise lakselus. Foto: Thor Nielsen/SINTEF.

Gjennombrudd i kampen mot lakselus

Et nytt startfôr har økt overlevelsen av leppefiskyngel. Nå vil Marine Harvest utvide sin produksjon av arten som spiser laksen ren for lus.
Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning på 5 meter mellom dybdepunktene. Sokkel, raskant og øvre del av raset. Dybde 200-400 meter. Ekkoloddet EM710 er brukt ved kartleggingen.

Dramatisk landskap utenfor Mørekysten

MAREANOs første kartleggingstokt på Aktivneset ved eggakanten er avsluttet. Resultatene viser et dramatisk landskap langs raskanten og ned mot dyphavet.
De åtte medlemslandene i Arktisk råd samlet i Kiruna 15. mai 2013. Foto: Utenriksdepartementet.

Arktisk råd stadig viktigere

Politisk representasjon på høyt nivå fra land i og utenfor arktis til ministermøtet i Kiruna. 6 nye land ønsket velkomne som observatører.
Iskart fra værtjenesten Halo. Illustrasjon: MET.

Værtjenesten Halo

Nytt system for å vise, levere og kommunisere værtjenester fra Meteorologisk institutt (MET).