Artikler

Denne krabaten skal snart ut i oppdrettsmerden og spise lakselus. Foto: Thor Nielsen/SINTEF.

Gjennombrudd i kampen mot lakselus

Et nytt startfôr har økt overlevelsen av leppefiskyngel. Nå vil Marine Harvest utvide sin produksjon av arten som spiser laksen ren for lus.
Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning på 5 meter mellom dybdepunktene. Sokkel, raskant og øvre del av raset. Dybde 200-400 meter. Ekkoloddet EM710 er brukt ved kartleggingen.

Dramatisk landskap utenfor Mørekysten

MAREANOs første kartleggingstokt på Aktivneset ved eggakanten er avsluttet. Resultatene viser et dramatisk landskap langs raskanten og ned mot dyphavet.
De åtte medlemslandene i Arktisk råd samlet i Kiruna 15. mai 2013. Foto: Utenriksdepartementet.

Arktisk råd stadig viktigere

Politisk representasjon på høyt nivå fra land i og utenfor arktis til ministermøtet i Kiruna. 6 nye land ønsket velkomne som observatører.
Iskart fra værtjenesten Halo. Illustrasjon: MET.

Værtjenesten Halo

Nytt system for å vise, levere og kommunisere værtjenester fra Meteorologisk institutt (MET).
Kystvaktens daglige myndighets-utøvelse i norske farvann består av fiskeri-, toll- og miljøoppsyn, anløpskontroll, redningstjeneste og bistand til havs. Foto: Forsvaret.

Mer enn prikker på kartet

Bedre maritim overvåking krever at ansvarlige etater bearbeider og deler det de ser.
Tester på pH-verdien i arktiske havområder. Foto: IMR.

Verdenshavene blir surere

De siste 200 årene har gjennomsnittlig surhet i havoverflaten økt med omkring 30 prosent på verdensbasis, og Arktis er spesielt utsatt.

Lanserer vær-app for båtfolket

Nå får fritidsbåter og annen kysttrafikk sikrere og oppdaterte målinger om seilingsforholdene i det området de skal ferdes i.
Gullfaks-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen. Illustrasjonsfoto: OD.

Miljøet i Nordsjøen og Skagerrak skal forbedres

I forvaltningsplanen slås det fast at miljøtilstanden i disse havområdene fortsatt er bekymringsfull og på mange områder utilfredsstillende.
MV Karoline.

Parallell sjømåling i Barentshavet

I regi av Mareano har ett fartøy dybdekartlagt i Barentshavet, langs grensen mot Russland. I mars ble enda et fartøy mobilisert.
Forskningsskipet "Dr. Fridtjof Nansen". Foto: Bjørn Erik Axelsen/IMR.

Fiskerifaglig utviklingssamarbeid

Norge er en stor fiskerinasjon med ansvar for svære havområder og viktige fiskebestander. Erfaringer fra vår lange historie med fiskeforvaltning, har i flere tiår blitt formidlet videre til utviklingsland slik at de kan utvikle og beskatte sine marine ressurser på en bærekraftig måte.