Artikler

Foreløpig er det mindre enn 50 fartøyer som benytter seg av nordøstpassasjen. Allikevel er man i gang med lostjeneste på Svalbard. Foto: Kystverket.

Økt aktivitet utfordrer havretten

Økt skipstrafikk og større næringsaktivitet kan utfordre de juridiske spillereglene i Arktis. Flere kyststater kan komme til å etablere et eget lovverk som ikke alltid vil harmonere med havretten.
Stadig flere skip går gjennom Nordøstpassasjen. Her fra verdens første LNG-transport gjennom denne arktiske ruten. Illustrasjonsfoto: Gazprom.

Blindpassasjerer truer miljøet i Arktis

Økt skipstrafikk med utslipp av ballastvann betyr økt risiko for spredning av fremmede organismer i det marine miljø.
Mudring og tildekking i Sandefjordsfjorden. Foto: Per Kristian Aagaard/Jotun.

Miljøgifter i sjøbunn spres til omgivelsene

Utslipp av miljøgifter har ført til at sjøbunnen ved mange norske havne- og fjordområder er sterkt forurenset. Miljøgiftene kan tas opp av fisk og skalldyr, og er en trussel for levende organismer.
God temperatur i havet ved Rekvika på Kvaløya i august 2013. Foto: Lena Nøstdahl.

Naturens varmepumpe til oss i nord

Golfstrømmen er verdens største system for vannbåren varme. Den gigantiske havstrømmen holder vår kyst og våre fjorder frie for is, og gir oss et komfortabelt klima.
Test av Kartverkets enkle SeaPerch, Remotely Operated Vehicle (ROV). Foto: Kartverket/YouTube.

Tar forskningen ned i vannet

"Et hav av hemmeligheter" er slagordet for årets forskningsdager. Sjødivisjonen i Kartverket tar med seg en miniubåt på torget i Stavanger.
Foto: Sjømatrådet.

FishExchange

Samler inn data om fiskebestandene i Barentshavet.
Grønlandssel med unge. Foto: Tor Arne Øigård/IMR.

Sel på tynn is i Vesterisen

Telling tyder på at flere av selbestandene i Nord-Atlanteren allerede kan ha problemer relatert til klimaendringer. 
Seismikkfartøyet "Geo Pacific" gjorde undersøkelser utenfor Vesterålen sommeren 2009. Foto: Kjartan Mæstad/IMR.

Føre-var-råd om seismikk

Havforskningsinstituttet gir årlig flere hundre høringsuttalelser til seismikksøknader. Instituttets føre-var-tilnærming er å fraråde seismisk aktivitet i aktive gyteområder og i konsentrerte gytevandringsruter. 

Nordligste oljefunn på norsk sokkel

Funnet i Barentshavet anslås til å være mellom 60 og 165 millioner fat olje.
Foto: Norsk Villakssenter/UiO.

Rømt oppdrettslaks forandrer villaksen

For første gang har forskere klart å tallfeste i hvor stor grad oppdrettslaks over tid har krysset seg med villaks i norske elver.