Artikler

Test av Kartverkets enkle SeaPerch, Remotely Operated Vehicle (ROV). Foto: Kartverket/YouTube.

Tar forskningen ned i vannet

"Et hav av hemmeligheter" er slagordet for årets forskningsdager. Sjødivisjonen i Kartverket tar med seg en miniubåt på torget i Stavanger.
Foto: Sjømatrådet.

FishExchange

Samler inn data om fiskebestandene i Barentshavet.
Grønlandssel med unge. Foto: Tor Arne Øigård/IMR.

Sel på tynn is i Vesterisen

Telling tyder på at flere av selbestandene i Nord-Atlanteren allerede kan ha problemer relatert til klimaendringer. 
Seismikkfartøyet "Geo Pacific" gjorde undersøkelser utenfor Vesterålen sommeren 2009. Foto: Kjartan Mæstad/IMR.

Føre-var-råd om seismikk

Havforskningsinstituttet gir årlig flere hundre høringsuttalelser til seismikksøknader. Instituttets føre-var-tilnærming er å fraråde seismisk aktivitet i aktive gyteområder og i konsentrerte gytevandringsruter. 

Nordligste oljefunn på norsk sokkel

Funnet i Barentshavet anslås til å være mellom 60 og 165 millioner fat olje.
Foto: Norsk Villakssenter/UiO.

Rømt oppdrettslaks forandrer villaksen

For første gang har forskere klart å tallfeste i hvor stor grad oppdrettslaks over tid har krysset seg med villaks i norske elver.
Foto: Norsk Havbrukssenter.

Risikovurdering av norsk fiskeoppdrett

Fiskeridirektoratet trenger kunnskap for å forvalte norsk fiskeoppdrett. Fakta får de fra Havforskningsinstituttet. Behovet for mer kunnskap er fortsatt stort.
Illustrasjonsfoto: Kystverket.

Stø kurs for maritim næring

Regjeringen med krafttak for at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon. 
Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning 5 meter mellom dybdepunktene. Batymetrien er preget av pløyemerker etter isfjell (furer dannet av drivende isfjell som har tatt ned i havbunnen) og en tydelig markert kuleformet hump, «hjelmen», med diameter ca. 800 meter og høyde 30 meter. Vanndypet er ca. 250 meter. Illustrasjon: Kartverket.

Fant «kjempehjelm» på havbunnen

Oppdaget under MAREANOs kartleggingen av havbunnen i Barentshavet. 
KV Tor er blant kystvaktfartøyene som har gjennomført promillekontroller og sikkerhetskontroller langs norskekysten i sommer. Foto: Kystvakten/Forsvaret.

God sommer for Kystvakten

Færre fritidsbåtførere er tatt med promille i år, enn tidligere.