Artikler

På mudderbunn i det dype Norskehavet. Foto: MAREANO.

Samla miljøkunnskap om Norskehavet

Kunnskapen om miljøtilstanden i Norskehavet er oppdatert, samla og presentert på nettstaden Miljøstatus i Noreg.
Illustrasjonsfoto: Kystvakta.

Vil stoppe bruk av bekvemmelighetsflagg

Er blitt en utfordring i arbeidet med få bukt med ulovlig, urapportert og uregulert fiske.
Fiskebåt utenfor Lofoten. Foto: Gunnar Sætra.

Lofoten–Vesterålen – noe helt for seg selv

Om det er et område som har så stor naturverdi at det ikke bør åpnes for petroleumsvirksomhet, så er det Lofoten–Vesterålen.
Statoils konserndirektør Øystein Michelsen markerte konseptvalget med Nordkapp-ordfører Kristina Hansen på Veidnes i dag. (Håvard Hegna/OED)

Oljeeventyret fortsetter i nord

Statoil går for utbygging av et landanlegg på Veidnes utenfor Honningsvåg i Finnmark.

Oppdaterer forvaltningsplanen for Norskehavet

Det er generelt lav trafikktetthet i havområdet og prognosene kan nedjusteres.
Foto: Cermaq.

Kunnskapsløft om villaks og oppdrettslaks

Forskere etablerer en felles kunnskapsplattform for å finne ut hvordan villaks påvirkes av rømt oppdrettslaks.
Undervannsbilde av knølhval. Foto: XcimaFilm/Per-Børre Kiserud.

Tester sonar på hval

Sonarer gjør fregattene i Fridtjof Nansen-klassen til mer effektive ubåtjegere. Nå skal Forsvaret undersøke om sonarene skader dyrelivet i havet.
Foto: Trondheim havn.

Stort potensiale for sjøtransport

Det er potensiale for å overføre 13 millioner tonn gods til sjøtransport. Nærskipsfart var et av temaene på Haugesundkonferansens andre dag.
Tautraryggen har sine glasskoraller (Lophelia pertusa). Foto: Erling Svensen/Dirnat.

Foreslår vern av tre marine områder

Framvaren, Tautraryggen og Saltstraumen er de første marine verneområdene som kan få vern etter naturmangfoldloven.
Deltakarane måtte mellom anna halde ein "pressekonferanse". (Foto: Anne- Ruth Jangaard, Kystverket)

Korleis leie ein aksjon mot forureining?

23 personar frå heile landet fekk opplæring hos Kystverket i korleis ein leiar ein aksjon mot akutt forureining.