Artikler

Foto: Petroleum Geo-Services (PGS).

Seismikk og fiskeri trenger nye regler for samhandling

- Det haster med å få på plass et rammeverk som setter næringene og myndighetene i stand til å samhandle til samfunnets beste.
Skadepotensialet for sjøfugler som foreksempel lomvi er svært alvorlig ved et eventuelt oljeutslipp. Illustrasjonsfoto: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt.

Kystnær oljeutvinning gir større fare for miljøskader

Olje- og energidepartementets kunnskapsinnhenting viser at petroleumsleting og -utvinning i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja innebærer større fare for miljøskader enn i andre åpnede områder på norsk sokkel, mener Klif. Det samme gjelder for de mest kystnære områdene langs Helgelandskysten.
Kan man finne nye medisiner i organismer som lever på havets bunn? Dette skal prosjektet PharmaSea undersøke. Foto: Kirsti Helland.

EU satser 9,5 millioner euro på marin bioprospektering

PharmaSea skal lete etter havorganismer med spesielle kjemiske forbindelser som kan bli til nye medisiner. Universitetet i Tromsø er en sentral aktør i forskningsprosjektet.
Oljedirektoratet har sett på petroleumsressurser i Barentshavet sørøst.

Store muligheter for mer olje og gass

I Barentshavet forventes 30 prosent mer olje og gass enn tidligere antatt.
Kan vi satse på at gjødsling med jern kan føre til økt vegetasjon som kan binde karbon i flere hundre år i dyphavet. Her ser vi oppblomstring av fytoplankton utenfor kysten av Argentina. Illustrasjon: Wikimedia Commons.

Havgjødsling som klimatiltak

I mange havområder er mangel på jern en begrensende faktor for algevekst. Tilførsel av jern har vist seg å føre til oppblomstring av alger, noe som gir økt opptak av CO2.
Her er forskergruppa som skal forsøke å finne fram til nye modeller for å beregne fiskebestander og annet liv i havet. Forrige uke hadde de sitt første møte på Sommarøy hotell utenfor Tromsø.

Forskere jakter på nye modeller

– Det er første gang at forskere med så ulik bakgrunn setter seg sammen for å finne fram til en felles plattform. Det er fordi vi trenger ei oppgradering av modellene som brukes for å beregne fiskebestander og annet liv i havet, sier havforsker Benjamin Planque.
På mudderbunn i det dype Norskehavet. Foto: MAREANO.

Samla miljøkunnskap om Norskehavet

Kunnskapen om miljøtilstanden i Norskehavet er oppdatert, samla og presentert på nettstaden Miljøstatus i Noreg.
Illustrasjonsfoto: Kystvakta.

Vil stoppe bruk av bekvemmelighetsflagg

Er blitt en utfordring i arbeidet med få bukt med ulovlig, urapportert og uregulert fiske.
Fiskebåt utenfor Lofoten. Foto: Gunnar Sætra.

Lofoten–Vesterålen – noe helt for seg selv

Om det er et område som har så stor naturverdi at det ikke bør åpnes for petroleumsvirksomhet, så er det Lofoten–Vesterålen.
Statoils konserndirektør Øystein Michelsen markerte konseptvalget med Nordkapp-ordfører Kristina Hansen på Veidnes i dag. (Håvard Hegna/OED)

Oljeeventyret fortsetter i nord

Statoil går for utbygging av et landanlegg på Veidnes utenfor Honningsvåg i Finnmark.