Artikler

Illustrasjonsfoto: Redningsselskapet.

Internasjonale fiskeriforhandlinger

Om lag nitti prosent av norske fiskerier foregår på bestander som Norge forvalter sammen med andre kyststater. Partenes fiskekvoter fordeles i forhandlinger. 
Foto: Sjømatrådet.

Konkurranse om havet

Norge har verdens nest lengste kystlinje, og forvalter et havområde som er litt over seks ganger større enn fastlands-Norge. 
Aktiv ferie langs kysten. Foto: Anders Røeggen.

Havbasert reiseliv på naturens premisser

Ville kartlegge kunnskap om, holdninger til og aktiviteter i vernede områder langs kysten.
Ordbruken skal bli en litt annen i ny lov for sjøfolk. Foto: Kystvakten.

Vil fjerne «gravid sjømann»

Forslag til ny lov for skipsarbeidere og sjøfolk.

- Satser på BarentsWatch

Informasjons- og overvåkningssystemet BarentsWatch er lagt inn i Nasjonal transportplan 2014–2023 (NTP) med 64 millioner kroner årlig.
Den norske satellitten AISSat-1 holder øye med skipstrafikken over hele verden. Illustrasjon: FFI/NASA/Norsk Romsenter.

AISSat-1 tusen dager i rommet

Den norske satellitten AISSat-1 har holdt øye med skipstrafikken fra rommet. Og oppfølgeren til suksessatellitten er allerede klar.
Sildestim. Foto: Havforskningsinstituttet.

Ingen grenser under vann

”Det finnes ingen grenser under vann”, slo en kjent ubåtkaptein fast for noen år siden. Og det er slik verden er når det gjelder fiskeriforvaltning i våre havområder. Norge deler nesten all fisk med andre land som svømmer inn og ut av de ulike landenes soner. 
Foto: Sintef.

Fordeling av fiskeriressursene

Utgangspunktet for en enkelt fartøykvote er en TAC (Total Allowable Catch), eller totalkvote som Norge forhandler seg fram til med andre land om en enkel bestand. 
Kystvakten driver kontroll på havet, og det er enorme områder som skal kontrolleres. Foto: Forsvaret.

Norsk fiskeriforvaltning – virker den?

Det er en kjensgjerning at verdens fiskeressurser ikke blir forvaltet på en bærekraftig måte.
Etter endt eksperiment fryses rekelarvene ned og brukes i senere undersøkelser. Foto: IRIS.

Tidsreise i akvariet

I Stavanger forsøker forskere å finne ut hvordan livet i havet vil fortone seg for reker og koraller i framtiden.