Artikler

Lanserer vær-app for båtfolket

Nå får fritidsbåter og annen kysttrafikk sikrere og oppdaterte målinger om seilingsforholdene i det området de skal ferdes i.
Gullfaks-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen. Illustrasjonsfoto: OD.

Miljøet i Nordsjøen og Skagerrak skal forbedres

I forvaltningsplanen slås det fast at miljøtilstanden i disse havområdene fortsatt er bekymringsfull og på mange områder utilfredsstillende.
MV Karoline.

Parallell sjømåling i Barentshavet

I regi av Mareano har ett fartøy dybdekartlagt i Barentshavet, langs grensen mot Russland. I mars ble enda et fartøy mobilisert.
Forskningsskipet "Dr. Fridtjof Nansen". Foto: Bjørn Erik Axelsen/IMR.

Fiskerifaglig utviklingssamarbeid

Norge er en stor fiskerinasjon med ansvar for svære havområder og viktige fiskebestander. Erfaringer fra vår lange historie med fiskeforvaltning, har i flere tiår blitt formidlet videre til utviklingsland slik at de kan utvikle og beskatte sine marine ressurser på en bærekraftig måte.
Illustrasjonsfoto: Redningsselskapet.

Internasjonale fiskeriforhandlinger

Om lag nitti prosent av norske fiskerier foregår på bestander som Norge forvalter sammen med andre kyststater. Partenes fiskekvoter fordeles i forhandlinger. 
Foto: Sjømatrådet.

Konkurranse om havet

Norge har verdens nest lengste kystlinje, og forvalter et havområde som er litt over seks ganger større enn fastlands-Norge. 
Aktiv ferie langs kysten. Foto: Anders Røeggen.

Havbasert reiseliv på naturens premisser

Ville kartlegge kunnskap om, holdninger til og aktiviteter i vernede områder langs kysten.
Ordbruken skal bli en litt annen i ny lov for sjøfolk. Foto: Kystvakten.

Vil fjerne «gravid sjømann»

Forslag til ny lov for skipsarbeidere og sjøfolk.

- Satser på BarentsWatch

Informasjons- og overvåkningssystemet BarentsWatch er lagt inn i Nasjonal transportplan 2014–2023 (NTP) med 64 millioner kroner årlig.
Den norske satellitten AISSat-1 holder øye med skipstrafikken over hele verden. Illustrasjon: FFI/NASA/Norsk Romsenter.

AISSat-1 tusen dager i rommet

Den norske satellitten AISSat-1 har holdt øye med skipstrafikken fra rommet. Og oppfølgeren til suksessatellitten er allerede klar.