Artikler

Oppdaterer forvaltningsplanen for Norskehavet

Det er generelt lav trafikktetthet i havområdet og prognosene kan nedjusteres.
Foto: Cermaq.

Kunnskapsløft om villaks og oppdrettslaks

Forskere etablerer en felles kunnskapsplattform for å finne ut hvordan villaks påvirkes av rømt oppdrettslaks.
Undervannsbilde av knølhval. Foto: XcimaFilm/Per-Børre Kiserud.

Tester sonar på hval

Sonarer gjør fregattene i Fridtjof Nansen-klassen til mer effektive ubåtjegere. Nå skal Forsvaret undersøke om sonarene skader dyrelivet i havet.
Foto: Trondheim havn.

Stort potensiale for sjøtransport

Det er potensiale for å overføre 13 millioner tonn gods til sjøtransport. Nærskipsfart var et av temaene på Haugesundkonferansens andre dag.
Tautraryggen har sine glasskoraller (Lophelia pertusa). Foto: Erling Svensen/Dirnat.

Foreslår vern av tre marine områder

Framvaren, Tautraryggen og Saltstraumen er de første marine verneområdene som kan få vern etter naturmangfoldloven.
Deltakarane måtte mellom anna halde ein "pressekonferanse". (Foto: Anne- Ruth Jangaard, Kystverket)

Korleis leie ein aksjon mot forureining?

23 personar frå heile landet fekk opplæring hos Kystverket i korleis ein leiar ein aksjon mot akutt forureining.
Foto: Arild Engås/Havforskningsinstituttet.

Polhavet – et hav uten fiskeri

Det er usannsynlig at den smeltende isen i Arktis vil føre til store endringer i fiskemønsteret i nord. Torsk og hyse har nådd sin nordligste utbredelse, mens uer, lodde og sild kan vandre inn i Polhavet for å beite fordi de er arter som svømmer fritt i vannsøylen. Det blir neppe noe kommersielt fiske i det sentrale Polhavet på mange, mange år.

Varsel: Mulig polart lavtrykk i Nord-Trøndelag og på Helgeland

Arktisk råd, her representert ved Espen Barth Eide, Leona Aglukkaq og Carl Bildt på Tromsø-besøk. Foto: Lars Åke Andersen/UD

Fem utfordringer for Arktisk råd

Arktisk råd er en suksess. Viktige spørsmål som klimaendringer og skipsfart er grundig analysert. Nå venter nye, og mer grunnleggende utfordringer.
Rognkjeks i havnebassenget etter oppryddingen. Foto: DykkerSentret AS, Tromsø.

Opprydning på sjøbunn

Tromsø ferdig med viktig miljøarbeid i havnen.