Artikler

Foto: Arild Engås/Havforskningsinstituttet.

Polhavet – et hav uten fiskeri

Det er usannsynlig at den smeltende isen i Arktis vil føre til store endringer i fiskemønsteret i nord. Torsk og hyse har nådd sin nordligste utbredelse, mens uer, lodde og sild kan vandre inn i Polhavet for å beite fordi de er arter som svømmer fritt i vannsøylen. Det blir neppe noe kommersielt fiske i det sentrale Polhavet på mange, mange år.

Varsel: Mulig polart lavtrykk i Nord-Trøndelag og på Helgeland

Arktisk råd, her representert ved Espen Barth Eide, Leona Aglukkaq og Carl Bildt på Tromsø-besøk. Foto: Lars Åke Andersen/UD

Fem utfordringer for Arktisk råd

Arktisk råd er en suksess. Viktige spørsmål som klimaendringer og skipsfart er grundig analysert. Nå venter nye, og mer grunnleggende utfordringer.
Rognkjeks i havnebassenget etter oppryddingen. Foto: DykkerSentret AS, Tromsø.

Opprydning på sjøbunn

Tromsø ferdig med viktig miljøarbeid i havnen.
Skyggerelieff av havbunnen. Dybde cirka 320 meter. Mye pockmarks i venstre del av bilde. Terrengmodellen har 5 meter oppløsning.

Ta en titt på havbunnen

En digital terrengmodell av det tidligere omstridte området i Barentshavet er nå tilgjengelig fra Kartverket.
Slepebåten Balder som brøyter vei i isen. Foto: Hans-Alexander Nesse/Kystverket.

Når isen fester grep

Når minusgradene blir mange og kulda vedvarer, tetner isen til i fjordarmer og smale sund langs kysten av Sør-Norge. 
Illustrasjon: Oljedirektoratet bruker alt av data de får inn når CO2-lagring står i fokus.

CO2-lagre i Norskehavet kartlagt

Det er mulig å lagre 5,5 gigatonn karbondioksid i Norskehavet, ifølge Oljedirektoratets nye lagringsatlas. Det er over hundre ganger mer all CO2 som ble sluppet ut i Norge i fjor.
Illustrasjonsfoto: Redningsselskapet.

Nedgang i antall skipsulykker

I 2014 inntraff det 223 skipsulykker i Norge, viser tall fra SSB.
Økt trafikk i Arktis. Foto: Mike Dunn/NOAA/NABOS

Avtale om redning i Arktis

Samarbeid om søk og redning mellom de åtte medlemslandene i Arktisk Råd.
Havforskningsinstituttet har levert risikovurderingen for fiskeoppdrett til Fiskeridirektoratet. Foto: IMR

- Beste risikovurdering for fiskeoppdrett så langt

Fiskeridirektør Liv Holmefjord gir Havforskningsinstituttet ros for høy faglig kvalitet og relevans i en rapport om risikovurdering av norsk fiskeoppdrett som instituttet offentliggjorde fredag.