Dramatisk landskap utenfor Mørekysten

Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning på 5 meter mellom dybdepunktene. Sokkel, raskant og øvre del av raset. Dybde 200-400 meter. Ekkoloddet EM710 er brukt ved kartleggingen.
Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning på 5 meter mellom dybdepunktene. Sokkel, raskant og øvre del av raset. Dybde 200-400 meter. Ekkoloddet EM710 er brukt ved kartleggingen.
MAREANOs første kartleggingstokt på Aktivneset ved eggakanten er avsluttet. Resultatene viser et dramatisk landskap langs raskanten og ned mot dyphavet.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Utenfor Mørekysten ved eggakanten ligger Aktivneset. Her har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sitt fartøy H.U. Sverdrup II nettopp dybdekartlagt et område på cirka 1200 km2 med multistråle-ekkolodd. Området ligger på 200 til 400 meters dyp, og dekker sokkelen og deler av rasskråningen ned mot dyphavet.

De første resultatene

Resultatene fra dybdekartleggingen viser et dramatisk landskap langs raskanten (eggakanten) og ned mot dyphavet. På sokkelen kan man observere typiske korallformasjoner og isfjellpløyemerker. Bildene under viser foreløpige resultater basert på urenskede data. Datasettet vil bli rensket og kvalitetskontrollert før det lages endelige terrengmodeller av havbunnen. Ekkoloddet EM710 er brukt ved kartleggingen.

Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning 5 meter mellom dybdepunktene. Havbunnen er preget av forhøyninger, som kan være korallrev. De nærmeste toppene rager ca. 20 meter over havbunnen.

 

Flere tokt

Hele Aktivneset ble ikke kartlagt under det første toktet. Nå skal Kartverkets fartøy MS Hydrograf fortsette med dybdekartlegging i det samme området.

Geologisk, biologisk og kjemisk kartlegging i dette området skal gjennomføres på tokt med G.O. Sars høsten 2013.

Les mer: MAREANO-tokt i 2013.

MAREANO er en forkortelse for «marin arealdatabase for norske havområde». Utviklet i samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket ved sjødivisjonen.

Av: Øyvind Tappel og Hanne Hodnesdal, Kartverket.