Tjenester

AkvaInfo

Havbruk i din kommune

ArcticInfo

ArcticInfo er en gratis tjeneste som tilbys av Kystverket gjennom BarentsWatch. Tjenesten er spesielt rettet mot fiskebåter, cruisetrafikk og forsknings- og ekspedisjonsfartøy, som dominerer trafikken i arktiske områder.

  Vil gjøre skipstrafikken tryggere i Arktis

Ansvarlig: Eivind Rinde

eivind.rinde@barentswatch.no
Arealverktøy

Lag egne kart med autoritative data for forvaltning av norske havområder

  Arealverktøy for forvaltningsplanene

Ansvarlig: Gjermund Hartviksen

gjermund.hartviksen@barentswatch.no
Bærekraft i havbruk

På denne nettsiden finner du fakta om miljømessig, økonomisk og samfunnsmessig bærekraft i norsk havbruk.

  Samler data om bærekraft i havbruk
Bølgevarsel

Bølgevarsel viser bølgehøyder for utvalgte strekninger langs hele norskekysten.

  Bølgevarsel for farleder   Varsler farlige bølger

Ansvarlig: Eivind Rinde

eivind.rinde@barentswatch.no
Data

Her er datasettene som brukes i BarentsWatch sine tjenester tilgjengelige som API eller nedlastbare filer.

Fiskehelse

Lakselus og fiskesykdommer i all norsk oppdrett helt ned på lokalitetsnivå.

  Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning   Lakselus   Fiskesykdommene PD og ILA
Fiskeriaktivitet

Historisk oversikt over faststående bruk.

  Fiskeriaktivitet - en oversikt

Ansvarlig: Eivind Rinde

eivind.rinde@barentswatch.no
FiskInfo

FiskInfo viser nyttig informasjon for de som jobber med fiskeri.

For å få detaljer om eier av faststående redskap må man være registrert på BarentsWatch og båten være registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister.

  Rapportering av redskap   Om tjenesten FiskInfo   FiskInfo - en bruksanvisning   Se andre båter i FiskInfo

Ansvarlig: Eivind Rinde

eivind.rinde@barentswatch.no
NAIS

I NAIS kan alle følge større fartøy i norsk farvann, fiskebåter under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter vises ikke på grunn av personvernhensyn.

  AIS-tjeneste for norske farvann   Tilbyr åpne AIS-data fra Kystverket

Ansvarlig: Eivind Rinde

eivind.rinde@barentswatch.no
Ohoi

Tjeneste med informasjon for fritidsbåtbrukere.

  Ohoi – en tjeneste for fritidsbåter

Ansvarlig: Eivind Rinde

eivind.rinde@barentswatch.no
Polare lavtrykk

Polare lavtrykk er små, intense lavtrykk som dannes om vinteren over de arktiske havområdene. Polare lavtrykk kan gi hurtig værskifte fra vindstille til sterk kuling og snøfokk, og kan gi svært dårlige forhold for fartøy og redskap i sjøen.

  Dette er polare lavtrykk

Ansvarlig: Eivind Rinde

eivind.rinde@barentswatch.no
Saltstraumen

Oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning

  Strømvarsel for Saltstraumen

Ansvarlig: Eivind Rinde

eivind.rinde@barentswatch.no