Tjenester


Saltstraumen
Automatisk oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning (ut/inn av fjorden).
Fiskeriaktivitet
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk.
Havner

Oversikt over havner i Norge og sanntidsinformasjon om fartøy (AIS).

Arealverktøy
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Lag ditt eget kart
Velg blant en rekke kartlag, som du igjen kan koble sammen til ditt eget kart.
Åpne data
Det meste av datainnholdet du finner i systemene våre er tilgjengelig gratis, direkte fra våre partnere eller via BarentsWatch.