Arealverktøy
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Felles ressursregister
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.
Fiskeriaktivitet
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. Kartet viser liner, garn, snurpenot og teiner, som har vært satt i de valgte månedene.
Lag ditt eget kart
BarentsWatch har over 270 kartlag som du kan velge blant og koble sammen til ditt eget kart.
Havneoversikt
Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Saltstraumen
Automatisk oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning (ut/inn av fjorden).