Tjenester


Saltstraumen
Automatisk oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning (ut/inn av fjorden).
Fiskeriaktivitet
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk.
Havneoversikt
Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Arealverktøy
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Lag ditt eget kart
Velg blant en rekke kartlag, som du igjen kan koble sammen til ditt eget kart.
Åpne data
Det meste av datainnholdet du finner i systemene våre er tilgjengelig gratis, direkte fra våre partnere eller via BarentsWatch.