Arealverktøy
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Felles ressursregister
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.
Fiskeriaktivitet
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. 
Lag ditt eget kart
Velg blant en rekke kartlag, som du igjen kan koble sammen til ditt eget kart.
Havneoversikt
Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Saltstraumen
Automatisk oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning (ut/inn av fjorden).