Artikler

Samarbeider mot ulovlig fiske

Gjennom et nytt globalt havovervåkningsprogram mot fiskerikriminalitet bidrar både Kystverket og BarentsWatch.

Øver på samarbeid før katastrofen skjer

Skulle uhellet være et faktum vil det for våre operative etater være ekstra viktig at sanntidsinformasjon deles trygt og sikkert. Verktøyet «Sporing og samhandling» var derfor en naturlig del av øvelsen Arctic REIHN.

Ohoi – en tjeneste for fritidsbåter

Nyttig informasjon til alle som skal ut med båt i sommer er nå samlet på ett sted.

FiskInfo for utenlandske fiskere

Både yrkes- og fritidsfiskere kan søke om utvidet tilgang til FiskInfo. For utenlandske fiskere er det forskjell knyttet til hvilket fartøy de er på.

Testet digitalt verktøy i redningsøvelse

BarentsWatch har fått oppdraget med å utvikle et felles verktøy for norsk redningstjeneste. Dette gjør vi med smidig utviklingsmetodikk.

Endringer i Fiskehelse

I tråd med vårt mandat om å lage brukerstyrte tjenester, videreutvikler vi Fiskehelse kontinuerlig. Her presenterer vi en oversikt av ny funksjonalitet.

Kommunepanel for fiskeoppdrett

Hvordan står det til med havbruk i din kommune?

En mer effektiv redningstjeneste

Et nytt felles digitalt verktøy vil heve både kvalitet og effektivitet i gjennomføring av søk og redningsoppdrag i Norge. Målet er å redusere tap av liv og helse.

FiskInfo: Rapportering for fritidsfiskere

Fritidsfiskere kan melde inn faststående redskap til Kystvakten på samme måte som yrkesfiskere. For å kunne rapportere redskap må du ha søkt om utvidet tilgang til FiskInfo.

Rapportering av sensorer i FiskInfo

I tjenesten FiskInfo kan forskningsinstitusjoner melde inn sensorer på samme måte som fiskere melder inn faststående bruk.