Artikler

Kommunepanel for fiskeoppdrett

Hvordan står det til med havbruk i din kommune?

En mer effektiv redningstjeneste

Et nytt felles digitalt verktøy vil heve både kvalitet og effektivitet i gjennomføring av søk og redningsoppdrag i Norge. Målet er å redusere tap av liv og helse.

FiskInfo: Rapportering for fritidsfiskere

Fritidsfiskere kan melde inn faststående redskap til Kystvakten på samme måte som yrkesfiskere. For å kunne rapportere redskap må du ha søkt om utvidet tilgang til FiskInfo.

Rapportering av sensorer i FiskInfo

I tjenesten FiskInfo kan forskningsinstitusjoner melde inn sensorer på samme måte som fiskere melder inn faststående bruk.

Viser tapte bruk i FiskInfo

Nytt verktøy mot marin forsøpling og spøkelsesfiske.

Definer egne områder i Fiskehelse

Få oversikt over lakselus og fiskesykdommer i Fiskehelse, nå også gjennom ditt egendefinerte område.

AIS-tjeneste for norske farvann

Følge sjøtrafikk i sanntid i kartet. Tjenesten NAIS henter inn data via Kystverkets nasjonale AIS-nettverk.

Viktige tjenester og gode systemer

På Framsenteret ble 10 år markert med et vellykket seminar. Samarbeid på tvers av etater og engasjerte brukere var tema som ofte ble omtalt.

En digital suksesshistorie

I tråd med skiftende regjeringers ambisjoner har BarentsWatch laget nyttige tjenester. Her er en gjennomgang av 10 års arbeid.

Hvordan bruke Bølgevarsel

I tillegg til å få varsel 60 timer frem i tid, kan du tegne og lagre egne ruter i tjenesten.