Artikler

Viser tapte bruk i FiskInfo

Nytt verktøy mot marin forsøpling og spøkelsesfiske.

Definer egne områder i Fiskehelse

Få oversikt over lakselus og fiskesykdommer i Fiskehelse, nå også gjennom ditt egendefinerte område.

AIS-tjeneste for norske farvann

Følge sjøtrafikk i sanntid i kartet. Tjenesten NAIS henter inn data via Kystverkets nasjonale AIS-nettverk.

Viktige tjenester og gode systemer

På Framsenteret ble 10 år markert med et vellykket seminar. Samarbeid på tvers av etater og engasjerte brukere var tema som ofte ble omtalt.

En digital suksesshistorie

I tråd med skiftende regjeringers ambisjoner har BarentsWatch laget nyttige tjenester. Her er en gjennomgang av 10 års arbeid.

Hvordan bruke Bølgevarsel

I tillegg til å få varsel 60 timer frem i tid, kan du tegne og lagre egne ruter i tjenesten.

Hjelper navigatører i Arktis

ArcticInfo tilbyr sjøfarende informasjon av ulik art som er viktig for sikkerhet, fremkommelighet og miljø i arktiske farvann.

Ny smartbøye operativ i Vestfjorden

Sender informasjon om både bølger, vind og temperatur til våre tjenester og Meteorologisk institutt.

BarentsWatch jubilerer

Jobben med å lage nyttige digitale tjenester startet for 10 år siden.
En rekke data kan legges inn kartløsningen Rent hav.

Digitalt verktøy i kampen mot marin forsøpling

Senter for marin forsøpling (Marfo) har laget arbeidsverktøyet Rent hav for alle som jobber med marin forsøpling.