Artikler

AIS-tjeneste for norske farvann

Følge sjøtrafikk i sanntid i kartet. Tjenesten NAIS henter inn data via Kystverkets nasjonale AIS-nettverk.

Viktige tjenester og gode systemer

På Framsenteret ble 10 år markert med et vellykket seminar. Samarbeid på tvers av etater og engasjerte brukere var tema som ofte ble omtalt.

En digital suksesshistorie

I tråd med skiftende regjeringers ambisjoner har BarentsWatch laget nyttige tjenester for brukerne og samtidig effektivisert forvaltningen. Her er en gjennomgang av 10 års arbeid.

Hvordan bruke Bølgevarsel

I tillegg til å få varsel 60 timer frem i tid, kan du tegne og lagre egne ruter i tjenesten.

Hjelper navigatører i Arktis

ArcticInfo tilbyr sjøfarende informasjon av ulik art som er viktig for sikkerhet, fremkommelighet og miljø i arktiske farvann.

Ny smartbøye operativ i Vestfjorden

Sender informasjon om både bølger, vind og temperatur til våre tjenester og Meteorologisk institutt.

BarentsWatch jubilerer

Jobben med å lage nyttige digitale tjenester startet for 10 år siden.
En rekke data kan legges inn kartløsningen Rent hav.

Digitalt verktøy i kampen mot marin forsøpling

Senter for marin forsøpling (Marfo) har laget arbeidsverktøyet Rent hav for alle som jobber med marin forsøpling.
AIS-spor gjennom 2021 viser at det er mye trafikk langs kysten vår og havområdene rundt. Ill.: havbaserte.no.

Tilbyr åpne AIS-data fra Kystverket

En ny og bedre AIS-datastrøm som viser skipstrafikk i norske sjøområder er nå tilgjengelig gratis via BarentsWatch sine åpne data.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran fikk møte flere fra BarentsWatch under møtet mandag. Her ved leder i BarentsWatch, Nina Buvang Vaaja og Arve Dimmen, avdelingsdirektør i Kystverket.

Øker bevilgningen til BarentsWatch

Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran øker bevilgningene med 10 millioner kroner.