Forsiden Artikler

Artikler

Forskningsskipet RV «Lance» og forskere i arbeid på isen i Framstredet. Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt.

Vil styrke marin forskning

- Kunnskap er nøkkelen til å utnytte mulighetene i nordområdene på en ansvarlig måte, sier utenriksminister Børge Brende. 
Et polart lavtrykk som traff kysten av Troms den 22.mars 2011. Her ser vi det typiske spiralformede skymønsteret vest for lavtrykket, og et ‘øye’ midt i senteret.

Dette er polare lavtrykk

Hos BarentsWatch finner du kartlag fra Meteorologisk institutt, som viser sannsynlighet for at polart lavtrykk treffer et område i løpet av de neste 42 timer.
Garnopprydningen bidrar til en betydelig reduksjon i den skjulte beskatningen (spøkelsesfiske). Foto: Fiskeridirektoratet.

Gjør fiskefeltene til søppelplass

Fiskeridirektoratet etter årets redskapsopprydning: – Det er trist å se hvordan noen behandler fiskefeltet til sine yrkesbrødre.
Kart som viser beregnet total erosjon i meter, uttrykt som forskjellen mellom dagens begravning og maksimal begravning. Illustrasjon: NPD.

Geologien bak oljeeventyret

De geologiske forutsetningene på norsk sokkel ligger godt til rette for funn av olje og gass. Slik er det ikke på fastlandet.
Foto: Drammen havn.

- Det første stedet for havneinformasjon

BarentsWatch lanserer nå Nasjonal havneoversikt. Målet er å gjøre det enklere å planlegge anløp.
Illustrasjonsbilde: Sjømatrådet.

Uakseptabel rømmingssituasjon

Rømt oppdrettsfisk på Sørvestlandet, ble ikke meldt til Fiskeridirektoratet eller iverksatt gjenfangst.
I 2009 var det opp mot 40 slike skipsvrak fra Andre verdenskrig funnet i Skagerak. Foto: FFI.

Krigsvrak og kjemiske stridsmidler

Senket i Skagerrak i 1945, men mellom 30 og 40 krigsvrak utgjør liten fare der de ligger. 
Følg med på aktiviteten i havnene og til sjøs med AIS. Foto: BarentsWatch.

Åpen AIS i havneoversikt

Detaljert informasjon om havnene til folk på sjøen og rederiene som planlegger anløp. I tillegg vises sanntidsinformasjon om fartøy (AIS).
Foto: Hege Iren Svensen/IMR.

Torsken vandra langt nord

Årets økosystemtokt i Barentshavet viser at torsken har lagt beitevandringa si langt mot nord i år.
Fangsten kontrolleres. Foto: Fiskeridirektoratet.

Vil bevare hummeren

Hummerfiskesesongen er i gang. Fiskeridirektoratet mener det pågår like mye ulovlig som lovlig teinefiske.