Artikler

ROV utstyrt med motorsag på Jan Mayen-ryggen. (Ill: Oljedirektoratet/Petro.no)

Overrasket etter tokt på havbunnen

Nye undersøkelser på bunnen av Norskehavet.
Forskningsskipet Lance på tokt. Foto: Sebastian Gerland/Norsk Polarinstitutt.

Iskanten – et sårbart sted med mye liv

Et produktivt belte med yrende liv i et ellers næringsfattig hav.
Illustrasjonsfoto: Kystverket.

Norskekysten bygges ned

Presset på kystnære områder her i landet øker mer enn i resten av Europa. 
Med alle sine børstemakkar og andre botndyr er revet eit eldorado for små og store krabbar. Foto: IMR.

Døgnvakt på korallrevet

Utanfor Vesterålen gir et nytt sjøobservatorium eit unikt innblikk i artsmangfaldet som utspelar seg på korallrevet.
Foto: Morten Ekker, Miljødirektoratet.

Skal beskytte isbjørnen

Vern av isbjørn - internasjonal avtale undertegnet i Moskva.
Kartet illustrerer samarbeidsavtala om luftfart og maritim søk og redning i Arktis, i regi av Arktisk råd. Avtala vart signert 12. mai 2011 . Kilde: UD.

SAR og beredskap i nordområda

Auka aktivitet på sjøen gjev nye utfordringar for internasjonal redningstjeneste. – Vi har dobbelt så mange hendingar på sjøen nå som for 15 år sidan.
Forskningsskipet RV «Lance» og forskere i arbeid på isen i Framstredet. Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt.

Vil styrke marin forskning

- Kunnskap er nøkkelen til å utnytte mulighetene i nordområdene på en ansvarlig måte, sier utenriksminister Børge Brende. 

Dette er polare lavtrykk

Hos BarentsWatch finner du kartlag fra Meteorologisk institutt, som viser sannsynlighet for at polart lavtrykk treffer et område i løpet av de neste 42 timer.
Garnopprydningen bidrar til en betydelig reduksjon i den skjulte beskatningen (spøkelsesfiske). Foto: Fiskeridirektoratet.

Gjør fiskefeltene til søppelplass

Fiskeridirektoratet etter årets redskapsopprydning: – Det er trist å se hvordan noen behandler fiskefeltet til sine yrkesbrødre.
Kart som viser beregnet total erosjon i meter, uttrykt som forskjellen mellom dagens begravning og maksimal begravning. Illustrasjon: NPD.

Geologien bak oljeeventyret

De geologiske forutsetningene på norsk sokkel ligger godt til rette for funn av olje og gass. Slik er det ikke på fastlandet.