Artikler

Målefartøyet "Anda" på vei inn til Vågen i Stavanger. Foto: Sissel Kanstad/Kartverket.

Ny ressurs til bruk for sjømåling

Dåpen av målebåten «Anda» tar samarbeidet mellom Kystverket og Kartverket et steg videre. 
Filmen "A Modern Explorer's Journey", omhandler også utfordringene i de arktiske havområdene.

Vil spre informasjon internasjonalt

Gjennom filmen "A Modern Explorer's Journey" når BarentsWatch et internasjonalt publikum med sitt budskap.  
ROV utstyrt med motorsag på Jan Mayen-ryggen. (Ill: Oljedirektoratet/Petro.no)

Overrasket etter tokt på havbunnen

Nye undersøkelser på bunnen av Norskehavet.
Forskningsskipet Lance på tokt. Foto: Sebastian Gerland/Norsk Polarinstitutt.

Iskanten – et sårbart sted med mye liv

Et produktivt belte med yrende liv i et ellers næringsfattig hav.
Illustrasjonsfoto: Kystverket.

Norskekysten bygges ned

Presset på kystnære områder her i landet øker mer enn i resten av Europa. 
Med alle sine børstemakkar og andre botndyr er revet eit eldorado for små og store krabbar. Foto: IMR.

Døgnvakt på korallrevet

Utanfor Vesterålen gir et nytt sjøobservatorium eit unikt innblikk i artsmangfaldet som utspelar seg på korallrevet.
Foto: Morten Ekker, Miljødirektoratet.

Skal beskytte isbjørnen

Vern av isbjørn - internasjonal avtale undertegnet i Moskva.
Kartet illustrerer samarbeidsavtala om luftfart og maritim søk og redning i Arktis, i regi av Arktisk råd. Avtala vart signert 12. mai 2011 . Kilde: UD.

SAR og beredskap i nordområda

Auka aktivitet på sjøen gjev nye utfordringar for internasjonal redningstjeneste. – Vi har dobbelt så mange hendingar på sjøen nå som for 15 år sidan.
Forskningsskipet RV «Lance» og forskere i arbeid på isen i Framstredet. Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt.

Vil styrke marin forskning

- Kunnskap er nøkkelen til å utnytte mulighetene i nordområdene på en ansvarlig måte, sier utenriksminister Børge Brende. 

Dette er polare lavtrykk

Hos BarentsWatch finner du kartlag fra Meteorologisk institutt, som viser sannsynlighet for at polart lavtrykk treffer et område i løpet av de neste 42 timer.