Artikler

Satellittbilde av intense og kortvarige polare lavtrykk.

Polare lavtrykk – et tilbakeblikk

Så langt i 2014 har polare lavtrykk glimret med sitt fravær. En fin anledning til å se på to sesonger med sannsynlighetsvarsler fra meteorologene.
BarentsWatch vil integrere flere typer informasjon i kartplotteren, og optimalisere informasjonsflyt til og fra kartplotter og fangstdagbok. Målet er å tilby løsninger som passer til alle sluttbrukere, uavhengig av fartøystørrelse og tilgang på lokal infrastruktur.

Digital informasjon til fiskeflåten

BarentsWatch etablerer en helhetlig løsning for digital distribusjon av informasjon til fiskeflåten. Prosjektet FiskInfo utvikles i tett kontakt med brukere og leverandører i fiskeflåten.
Målefartøyet "Anda" på vei inn til Vågen i Stavanger. Foto: Sissel Kanstad/Kartverket.

Ny ressurs til bruk for sjømåling

Dåpen av målebåten «Anda» tar samarbeidet mellom Kystverket og Kartverket et steg videre. 
Filmen "A Modern Explorer's Journey", omhandler også utfordringene i de arktiske havområdene.

Vil spre informasjon internasjonalt

Gjennom filmen "A Modern Explorer's Journey" når BarentsWatch et internasjonalt publikum med sitt budskap.  
ROV utstyrt med motorsag på Jan Mayen-ryggen. (Ill: Oljedirektoratet/Petro.no)

Overrasket etter tokt på havbunnen

Nye undersøkelser på bunnen av Norskehavet.
Forskningsskipet Lance på tokt. Foto: Sebastian Gerland/Norsk Polarinstitutt.

Iskanten – et sårbart sted med mye liv

Et produktivt belte med yrende liv i et ellers næringsfattig hav.
Illustrasjonsfoto: Kystverket.

Norskekysten bygges ned

Presset på kystnære områder her i landet øker mer enn i resten av Europa. 
Med alle sine børstemakkar og andre botndyr er revet eit eldorado for små og store krabbar. Foto: IMR.

Døgnvakt på korallrevet

Utanfor Vesterålen gir et nytt sjøobservatorium eit unikt innblikk i artsmangfaldet som utspelar seg på korallrevet.
Foto: Morten Ekker, Miljødirektoratet.

Skal beskytte isbjørnen

Vern av isbjørn - internasjonal avtale undertegnet i Moskva.
Kartet illustrerer samarbeidsavtala om luftfart og maritim søk og redning i Arktis, i regi av Arktisk råd. Avtala vart signert 12. mai 2011 . Kilde: UD.

SAR og beredskap i nordområda

Auka aktivitet på sjøen gjev nye utfordringar for internasjonal redningstjeneste. – Vi har dobbelt så mange hendingar på sjøen nå som for 15 år sidan.