Artikler

Seniorforskar Jan H. Sundet seier at det er mykje som tyder på at kongekrabba har etablert seg utanfor Søryøya i Vest-Finnmark. Foto: Gunnar Sætra/IMR

Kongekrabba har etablert seg utanfor Sørøya

Framleis er det lite krabbe utanfor Vest-Finnmark.
Mange havlevende dyr har skall som bygges av kalk, og havforsuring fører til at arten er sårbar for havforsuring. Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret.

Norskehavet forsures raskere enn andre hav

Klimaforskere har sammenliknet nye overvåkingsdata med data fra tidligere forskingstokt.
Mer fokus på informasjon om hav og kyst fra norske satellitter. Foto: ESA/Envisat.

Verdensrommet som verktøy i Arktis

Avhengige av trygge kommunikasjonslinjer og gode overvåkingsverktøy.
Seismikkfartøyet skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske. Her fra Barentshavet. Foto: Dolphin Group.

Veileder for gjennomføring av seismiskk

Vil sikre et godt samarbeid mellom fiskeriinteresser og petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.
Supermarkedkjeder i Europa, USA og Asia etterspør produktenes klimaregnskap. Her fra en fiskedisk i Bologna i Italia. Foto: Helge M. Markusson.

Fisk med klimaregnskap

Norsk sjømat er noe av den mest klimavennlige maten du kan spise.
Forskningsfartøyet G.O. Sars. Foto: Kjartan Mæstad/IMR.

Forskjellene mellom havområdene

Toktleder Webjørn Melle har godt håp om å kunne forklare forskjellene mellom Norskehavet, Islandshavet, Irmingerhavet og Labradorhavet.
Ola Borten Moe. Foto: Bae/OED.

Videre vekst i nord

23 av 24 utvinningstillatelser fra Oljedirektoratet ligger nord for polarsirkelen.
Lisbeth Berg-Hansen under konferansen til BarentsWatch 30. mai. Foto: Kjell Knudsen.

Vil avdekke meir ulovleg fiske

Regjeringa vil styrke analyse- og overvakingsmiljøa i nord. 
Foto: Sjømatrådet.

Tar stadig mer torsk

Den nordøstarktisk torskebestanden er verdens største. Fangstene i norske farvann har økt og er nå større enn på flere år.
Foto: Norges sjømatråd.

Færre fiskefartøy i norsk fiskeflåte

Antall fiskefartøy har sunket kraftig siden 1995. Det er særlig blant de minste båtene at frafallet er størst.