Artikler

Bøyen som ble satt ut ved Kragerø i juni viser blant annet vann- og lufttemperatur i sanntid. Foto: Havforskningsinstituttet.

Viser sørlandskysten i sanntid

Utenfor Portør ved Kragerø ble det i juni i år satt ut en bøye som skal overvåke kyststrømmen i Skagerrak. 
Foto: Kystverket.

Mindre miljøgifter langs kysten

Reduserte utslipp, rensetiltak og globale kjemikalieforbud har ført til at miljøtilstanden har blitt bedre mange steder. Samtidig tas det stadig i bruk nye miljøgifter uten at en kjenner konsekvensen for natur, dyr og mennesker.
Satellitten veier bare seks kilo, og går i bane nesten fra pol til pol i 630 kilometers høyde. Foto: Science Photo Library/FFI.

Satellittbasert AIS

Satellitter holder øye med skipstrafikken i norske og internasjonale farvann.
Miljødirektør Ellen Hambro opna ei hytte av marint søppel på Hvaler søndag. Foto: Miljødirektoratet.

Treng handling mot marint søppel

Privatpersonar, næringsliv og myndigheiter må saman ta ansvar for at havet ikkje vert brukt som søppelbøtte.
Fra vei til sjø - godstrafikken langs kysten bør økes. Foto: Rune Nylund Larsen/Kystverket.

Ønsker mer gods fra vei til sjø

Regjeringen ønsker å overføre mer godstransport fra vei til sjø. Transport av gods til sjøs er energieffektivt med relativt lave utslipp av klimagasser.
Mandag 1. juli ble Miljødirektoratet opprettet. Foto: Anders Røeggen/BarentsWatch.

Miljødirektoratet opprettes

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ble 1. juli 2013 slått sammen til en stor, helhetlig fagetat.
Seniorforskar Jan H. Sundet seier at det er mykje som tyder på at kongekrabba har etablert seg utanfor Søryøya i Vest-Finnmark. Foto: Gunnar Sætra/IMR

Kongekrabba har etablert seg utanfor Sørøya

Framleis er det lite krabbe utanfor Vest-Finnmark.
Mange havlevende dyr har skall som bygges av kalk, og havforsuring fører til at arten er sårbar for havforsuring. Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret.

Norskehavet forsures raskere enn andre hav

Klimaforskere har sammenliknet nye overvåkingsdata med data fra tidligere forskingstokt.
Mer fokus på informasjon om hav og kyst fra norske satellitter. Foto: ESA/Envisat.

Verdensrommet som verktøy i Arktis

Avhengige av trygge kommunikasjonslinjer og gode overvåkingsverktøy.
Seismikkfartøyet skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske. Her fra Barentshavet. Foto: Dolphin Group.

Veileder for gjennomføring av seismiskk

Vil sikre et godt samarbeid mellom fiskeriinteresser og petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.