Fisk med klimaregnskap

Supermarkedkjeder i Europa, USA og Asia etterspør produktenes klimaregnskap. Her fra en fiskedisk i Bologna i Italia. Foto: Helge M. Markusson.
Supermarkedkjeder i Europa, USA og Asia etterspør produktenes klimaregnskap. Her fra en fiskedisk i Bologna i Italia. Foto: Helge M. Markusson.
Norsk sjømat er noe av den mest klimavennlige maten du kan spise.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Tirsdag ble det presentert en ny standard som skal gjøre det lettere å sammenlikne hvor klimavennlig ulike sjømatprodukter er.

- Forenklet kan vi si at denne standarden er et sett med regler som avgjør hvordan man kan beregne klimasporet (Carbon footprint) for et sjømatprodukt, sier SINTEF-forsker Erik Skontorp Hognes.

Standarden skal benyttes når sjømatbedrifter og produsenter skal gjøre opp klimaregnskap for varene de selger. Resultatet er at du som forbruker kan ha tillit til at opplysningene om produktets klimaspor er til å stole på.

Konkurransefortrinn

Et klimaregnskap er et nyttig verktøy som synliggjør hvor og hvordan sjømatbedriftene kan produsere mer energieffektivt og med lavere utslipp av drivhusgasser, forklarer Erik Skontorp Hognes.

Det skal nemlig lønne seg å være best i klassen: Et klimaregnskap kan gi bedrifter som er spesielt flinke i sitt klimaarbeid markedsfordeler:

- Allerede i dag ser vi at flere av de store supermarkedkjeder i Europa, USA og Asia etterspør dokumentasjon på hvilke miljøpåvirkninger produktene de skal selge har forårsaket, sier forskeren.

Dersom forbrukerne velger de mest klimavennlige produktene, kan det føre til at andre produsenter også vil forbedre seg: Norge får nå et verktøy som hjelper produsenter og eksportører til å dokumentere at norsk sjømat er et veldig klimavennlig alternativ i matdisken.

- Årsaken er at Norge har en godt forvaltet og bærekraftig villfiskstamme, og at vi har en effektiv og kunnskapsfokusert sjømatindustri. En sunn og stor villfisk stamme gjør at det er lettere å få fisk. Norske fiskere bruker rett og slett mindre drivstoff for å finne og fange den, og fokuset på kunnskap og ny teknologi gjør at vi i stadig større grad utnytter ressursene optimalt sier forskeren.

Nettkalkulator og veileder

Et klimaregnskap kan sammenliknes med et økonomisk regnskap. Mens man i et økonomisk regnskap bokfører inntekter og utgifter, bokfører et klimaregnskap utslipp av drivhusgasser, som f. eks. CO, som forårsakes av forbruk av drivstoff, elektrisitet og andre ting produkter trenger på sin vei fra “vann til forbruker”.

Derfor jobber SINTEF også med en nettbasert veileder og en nettkalkulator som skal gjøre det lettere for norske bedrifter å bruke klimaregnskap for sjømaten de produserer.

- Regler er spesielt viktig når noen vil sammenligne produkter, men et klimaregnskap har nok aller størst nytteeffekt når beslutningstakere i sjømatindustrien kan bruke det som et verktøy i utviklingen av sine produkter og sine produksjonssystemer, sier forskeren.

Det er Fiskeri- og kystdepartementet og Standard Norge som i dag, 18. juni, lanserer en ny norsk standard for klimaspor av sjømat. Det skjer på seminaret Klimavennlig sjømat i Oslo.

Av Christina Benjaminsen. 

Artikkelen er hentet fra Gemini.no, forskningsnytt fra NTNU og SINTEF.