Artikler

Sildestim. Foto: Havforskningsinstituttet.

Ingen grenser under vann

”Det finnes ingen grenser under vann”, slo en kjent ubåtkaptein fast for noen år siden. Og det er slik verden er når det gjelder fiskeriforvaltning i våre havområder. Norge deler nesten all fisk med andre land som svømmer inn og ut av de ulike landenes soner. 
Foto: Sintef.

Fordeling av fiskeriressursene

Utgangspunktet for en enkelt fartøykvote er en TAC (Total Allowable Catch), eller totalkvote som Norge forhandler seg fram til med andre land om en enkel bestand. 
Kystvakten driver kontroll på havet, og det er enorme områder som skal kontrolleres. Foto: Forsvaret.

Norsk fiskeriforvaltning – virker den?

Det er en kjensgjerning at verdens fiskeressurser ikke blir forvaltet på en bærekraftig måte.
Etter endt eksperiment fryses rekelarvene ned og brukes i senere undersøkelser. Foto: IRIS.

Tidsreise i akvariet

I Stavanger forsøker forskere å finne ut hvordan livet i havet vil fortone seg for reker og koraller i framtiden.
Foto: Havforskningsinstituttet.

Vil til bunns på kysten

- Uten grundig kjennskap til hva som befinner seg under overflaten, kan vi heller ikke forvalte disse områdene på en bærekraftig og miljøvennlig måte.
Hvalrossungene dier mora i to–tre år. Mødrene er alltid sammen med de små ungene og tar dem med seg til havs når de må spise. Foto: Steinar Aksnes / Norsk Polarinstitutt.

Sjeldent hvalrossbesøk

For første gang er det observert hvalrossku og kalv i Kongsfjorden på Svalbard. 
Foto: Kjartan Mæstad/Havforskningsinstituttet.

Hovedåre for norsk fiskerekruttering

De årlige fiskekvotene i Norskehavet og Barentshavet er på rundt tre millioner tonn. 70 prosent av disse fiskeressursene passerer Lofoten, Vesterålen og kysten av Troms i de mest kritiske, tidlige livsfasene når fiskeegg-, -larve og yngel, er konsentrert i de øvre lag av sjøen.
Foto: Norges Miljøvernforbund/Green Warriors.

Få funn av virus på vill laksefisk

Resultat frå Havforskingsinstituttet og Veterinærinstituttet viser få funn av sjukdomsframkallande virus som er vanlege på oppdrettsfisk.
Illustrasjonsfoto: Redningsselskapet.

30 omkom med fritidsbåter i 2012

Sjøfartsdirektoratet kan registrere en positiv liten tilbakegang på statistikken. 
Økt utvinning - økte utslipp. Foto: Klif.

Hva påvirker utslipp av klimagasser?

Klif og SSB har analysert trender og drivkrefter bak utviklingen de siste 20 årene.