Artikler

Kystvakten driver kontroll på havet, og det er enorme områder som skal kontrolleres. Foto: Forsvaret.

Norsk fiskeriforvaltning – virker den?

Det er en kjensgjerning at verdens fiskeressurser ikke blir forvaltet på en bærekraftig måte.
Etter endt eksperiment fryses rekelarvene ned og brukes i senere undersøkelser. Foto: IRIS.

Tidsreise i akvariet

I Stavanger forsøker forskere å finne ut hvordan livet i havet vil fortone seg for reker og koraller i framtiden.
Foto: Havforskningsinstituttet.

Vil til bunns på kysten

- Uten grundig kjennskap til hva som befinner seg under overflaten, kan vi heller ikke forvalte disse områdene på en bærekraftig og miljøvennlig måte.
Hvalrossungene dier mora i to–tre år. Mødrene er alltid sammen med de små ungene og tar dem med seg til havs når de må spise. Foto: Steinar Aksnes / Norsk Polarinstitutt.

Sjeldent hvalrossbesøk

For første gang er det observert hvalrossku og kalv i Kongsfjorden på Svalbard. 
Foto: Kjartan Mæstad/Havforskningsinstituttet.

Hovedåre for norsk fiskerekruttering

De årlige fiskekvotene i Norskehavet og Barentshavet er på rundt tre millioner tonn. 70 prosent av disse fiskeressursene passerer Lofoten, Vesterålen og kysten av Troms i de mest kritiske, tidlige livsfasene når fiskeegg-, -larve og yngel, er konsentrert i de øvre lag av sjøen.
Foto: Norges Miljøvernforbund/Green Warriors.

Få funn av virus på vill laksefisk

Resultat frå Havforskingsinstituttet og Veterinærinstituttet viser få funn av sjukdomsframkallande virus som er vanlege på oppdrettsfisk.
Illustrasjonsfoto: Redningsselskapet.

30 omkom med fritidsbåter i 2012

Sjøfartsdirektoratet kan registrere en positiv liten tilbakegang på statistikken. 
Økt utvinning - økte utslipp. Foto: Klif.

Hva påvirker utslipp av klimagasser?

Klif og SSB har analysert trender og drivkrefter bak utviklingen de siste 20 årene.
Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) deltok på Norskehavskonferansen i Stjørdal. Foto: Ragnar Semundseth/OED.

- Store muligheter i Norskehavet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe om prosjektene som skal gjennomføres.
Nærings- og handelsminister Trond Giske åpnet Sjøen for alle onsdag. Erlend Prytz i Norboat til høyre. Foto: NHD.

Et sikkert vårtegn innendørs

Statsråd Trond Giske åpnet båtmessen Sjøen for alle.