Forskjellene mellom havområdene

Forskningsfartøyet G.O. Sars. Foto: Kjartan Mæstad/IMR.
Forskningsfartøyet G.O. Sars. Foto: Kjartan Mæstad/IMR.
Toktleder Webjørn Melle har godt håp om å kunne forklare forskjellene mellom Norskehavet, Islandshavet, Irmingerhavet og Labradorhavet.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Men først må prøvene som er tatt underveis på toktet til Havforskningsinstituttet bli analysert. 

- Vi har fått fantastisk flott materiale på artssammensetningen og gode kvantitative data på en mengde ulike arter. Vi har sett at havområdene på mange måter er like, med store gyrer sentralt i havområdene med en blanding av kaldt og varmt vann, og med raudåte som har hovedproduksjonsområdet sitt i disse gyrene. Men i to av disse havområdene er det ikke pelagisk fisk som sild og makrell, sier Melle.

Svaret på hvorfor disse store og viktige fiskebestandene ikke er å finne i Labradorhavet og Irmingerhavet, forventer han å finne i de mange prøvene som er tatt. 

Når forskningsfartøyet G.O. Sars kommer til Bergen har den seilt 6261 nautiske mil på dette toktet.

Les mer fra toktdagboken her.

Forskningsprosjekt ser også på tråling av tareskog og hvilken påvirkning dette har på fisk og skalldyr.

Undersøkelsene med undervannskamera og fiskeredskap viser foreløpig ingen betydelige endringer i forekomst av fisk før og etter prøvehøsting.Kanten av en trålgate. Foto: IMR.