Om BarentsWatch

Kontakter Partnere

Nyheter fra samarbeidspartnere

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Viewpoint Seafarm AS sin søknad om 20 utviklingstillatelser til oppdrett på eksponerte lokaliteter ved bruk av en boreplattform fra petroleumsnæringen.

22. juni 2018, Fiskeridirektoratet

Flere nyheter

På Twitter

På Facebook