Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Naturindeks for Norge – lanseringsseminar ny rapport

I forbindelse med ny rapport om Naturindeks for Norge inviterer vi til lanseringsseminar i Trondheim 24. november. Her vil Norges fremste fageksperter presentere tilstanden for biologisk mangfold i de store økosystemene hav, kyst, ferskvann, åpent lavland, skog, våtmark og fjell. Seminaret strømmes direkte på nett-tv .

27. november 2015, Miljødirektoratet

Fase A: Fare for høy vannstand i Troms og Finnmark

Økt overvåkingen avsluttes etter floen fredag ettermiddag, hvor det er forventet 40-50 cm over nivået oppgitt i tidevannstabellen.

27. november 2015, Meteorologisk institutt

Møte med OEDs kontaktutval for EU/EØS-saker

Olje- og energidepartementet arrangerer 7. desember eit møte med departementets kontaktutval for EU/EØS-saker. Den vidare utviklinga av EUs energiunion er mellom dei tema som vil bli diskutert på møtet.

27. november 2015, Olje- og energidepartementet

Norge og Brasil styrkar forskingssamarbeidet innan olje og gass

Norges forskningsråd og deira brasilianske motpart Finep gjennomfører for første gong ei fellesutlysing retta mot innovasjonsprosjekt hos verksemder i Norge og Brasil. Søknadsfristen er 25. mai 2016.

27. november 2015, Olje- og energidepartementet

Oppdaterte budsjettall for 2015

Finansdepartementet har i dag lagt fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2015. Anslaget for bruk av olje- og fondsinntekter i 2015 er litt lavere enn ved revisjonen av 2015-budsjettet i mai, men noe høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2016. Økningen siden Nasjonalbudsjettet 2016 skyldes lavere anslåtte strukturelle skatter og avgifter, i hovedsak lavere etterskuddsskatter fra foretakssektoren.

27. november 2015, Finansdepartementet
Flere nyheter