Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

170 vogntog med fisk til EU

- Hvert år sendes mer enn 1,3 millioner tonn sjømat fra Norge til EU. Det tilsvarer 170 fulle vogntog, hver dag, hele året. I løpet av de første tre månedene i år ble det satt en ny rekord for sjømateksporten. Trenden går bare én vei; etterspørselen etter norsk fisk øker, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

19. april 2015, Nærings- og fiskeridepartementet

Selektivt om kvikksølv i torsk

Miljødirektoratet er bekymret over at kvikksølvnivåene i fisk øker, også i Oslofjorden. Vi ser de samme tendensene over hele landet – både i sjøen og i innsjøer. Miljøovervåkingen viser ikke tegn til at sjøbunnoppryddingen i Oslo havn er årsaken.

17. april 2015, Miljødirektoratet

Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 17

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

17. april 2015, Olje- og energidepartementet

Norge støtter arbeidet med å avskaffe fakling innen 2030

- Når overskuddsgass brennes under oljeproduksjon, er det både ille for klima og sløsing med ressurser. Norge støtter derfor Verdensbankens initiativ «Zero Routine Flaring by 2030» med åtte millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

17. april 2015, Utenriksdepartementet

Øker kystfiskekvoten i åpen kystgruppe

Fiskeridirektoratet øker kystfiskekvoten for eiere av merkeregistrerte fartøy i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.

17. april 2015, Fiskeridirektoratet
Flere nyheter