Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett.
Bølgevarsel for utsatte områder.
Se eller last ned data relevant for fiske.

Se og abonner på varsler.

Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. Kartet viser liner, garn, snurpenot og teiner, som har vært satt i de valgte månedene.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Kvoteavtale med EU for 2017

Noreg og EU har inngått ein fiskeriavtale som  inneber einigheit om kvotenivå for fellesbestandar og utveksling av gjensidige fiskemoglegheiter i kvarandre sine farvatn for 2017 .

03. desember 2016, Nærings- og fiskeridepartementet

Økt norsk adgang til kolmulefiske i EU-sonen

Norge og EU er enige om gjensidig adgang til fiske på norsk vårgytende sild og kolmule i hverandres soner i 2017. – Avtalen innebærer at norske fartøy får økt adgang til å fiske kolmule i EU-sonen. Dette er positive nyheter, sier fiskeriminister Per Sandberg.

02. desember 2016, Nærings- og fiskeridepartementet

Redusert tilgjengelegheit i Fiskeridirektoratet neste veke

Frå måndag 5. til og med onsdag 7. desember skal Fiskeridirektoratet ha samling i Stavanger for alle tilsette. Det betyr redusert tilgjengelegheit og at vi kan vere vanskeleg å få fatt i.

02. desember 2016, Fiskeridirektoratet

Kollisjon ga skade på oppdrettsanlegg i Sør-Trøndelag

Fiskeridirektoratet fikk onsdag melding fra oppdrettsselskapet Bjørøya AS om at de hadde oppdaget skade på merd og hull i not på sin lokalitet Raudøya i Osen kommune i Sør-Trøndelag. Utfra AIS-registreringer kan det se ut som om et fartøy som ikke tilhører oppdrettsselskapet har kollidert med anlegget.

02. desember 2016, Fiskeridirektoratet

Handtering av rømming ved settefiskanlegg i Kvinnherad i Hardanger

Det er tatt ut om lag 600 regnbogeaure i Bondhuselva i Kvinnherad etter ei rømming frå Sjøtroll Havbruk AS sitt settefiskanlegg ved vassdraget. Fisken er i storleiken 10-60 gram.

02. desember 2016, Fiskeridirektoratet
Flere nyheter