Ukentlig oversikt over blant annet lakselus, tiltak mot lakselus og sykdommer ved oppdrettsanlegg ned på lokalitetsnivå.
Bølgevarsel for spesielt utsatte områder langs norskekysten. Varsel både for utvalgte farleder og områdene rundt disse.
Se eller last ned til kartplotter informasjon som er relevant for fiske.
Automatisk oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning (ut/inn av fjorden).
Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.
BarentsWatch har over 270 kartlag som du kan velge blant og koble sammen til ditt eget kart.

Bli varslet om mulige polare lavtrykk via sms eller e-post. Sesongen for polare lavtrykk er fra oktober til mai.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

- Gledelig med produksjonsstart på Fram C

Forekomsten Fram C øst ble satt i produksjon i går, 23. august. Fram C øst ble påvist i 2007 og ligger nord for Troll-feltet i Nordsjøen. Utvinnbare reserver er 2,9 millioner standard kubikkmeter olje og 1,6 milliarder standard kubikkmeter gass, til sammen 4,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Totale investeringer er ca. 600 millioner kroner.

24. august 2016, Olje- og energidepartementet

Regjeringen inviterte til dialogmøte om brexit

Interessen var stor og oppmøtet stort da EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker, næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Per Sandberg møtte representanter for næringsliv, organisasjoner og pressen til dialogmøte om konsekvenser for næringslivet av at Storbritannia skal forlate EU.

24. august 2016, Utenriksdepartementet

AT Skogs oppkjøp av NEG Skog stoppes

Nærings- og fiskeridepartementet er enig med Konkurransetilsynet i at AT Skogs oppkjøp av NEG Skog skal forbys.

24. august 2016, Nærings- og fiskeridepartementet

Fem verft er prekvalifisert for nytt kystverkfarty

Kystverket har prekvalifisert fem leverandørar i konkurransen om bygging av det nye multifunksjonelle fartyet OV ”Ryvingen”.

24. august 2016, Kystverket

Leppefiskkvoten på Sørlandet beregnet oppfisket

På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på Lista er kvoten på 4 millioner leppefisk beregnet oppfisket, og fisket stoppes med virkning fra fredag 2. september kl. 20.00. Stopp i fisket etter leppefisk gjelder også fritidsfiskere.

24. august 2016, Fiskeridirektoratet
Flere nyheter