Ukentlig oversikt over blant annet lakselus, tiltak mot lakselus og sykdommer ved oppdrettsanlegg ned på lokalitetsnivå.
Bølgevarsel for spesielt utsatte områder langs norskekysten. Varsel både for utvalgte farleder og områdene rundt disse.
Se eller last ned til kartplotter informasjon som er relevant for fiske.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.
Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Automatisk oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning (ut/inn av fjorden).
BarentsWatch har over 270 kartlag som du kan velge blant og koble sammen til ditt eget kart.

Bli varslet om mulige polare lavtrykk via sms eller e-post. Sesongen for polare lavtrykk er fra oktober til mai.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Mistanke om ILA i Frøya kommune

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitetene 14042 Kattholmen og 30437 Kattholmen II ved Mausund, nord i Frøya kommune i Sør-Trøndelag. Lokalitetene drives av Salmar Farming AS.

29. juli 2016, Mattilsynet

Fisket etter leppefisk i uke 30

På Vestlandet sør for 62°N er det fredag 29. juli registrert et uttak på 2,3 millioner leppefisk. Dette utgjør i underkant av 25 prosent av kvoten på 10 millioner leppefisk. På Sørlandet er det registrerte uttaket 800 tusen leppefisk, av en kvote på 4 millioner leppefisk. 

29. juli 2016, Fiskeridirektoratet

Overvåking og utfisking av elver i Hardanger har startet

Rådgivende Biologer AS gjennomførte i forrige uke telling av rømt fisk i 6 av 19 elver hvor Lingalaks AS i Hardanger ble pålagt overvåking etter rømmingen i mai. Foreløpig resultat viser svært få oppdrettsfisk i elvene. 

29. juli 2016, Fiskeridirektoratet

Moderate mengder makrell lengst nord

Toktdagbok: Etter forrige toktdagbok har det hovedsakelig vært mer moderate fangster av makrell både om bord på ”M. Ytterstad” og ”Vendla”. Vi har funnet nullpunktene, altså hvor makrellens utbredelse slutter, i nordvest, nord og nordøst.  Men vi får ikke etablert nullpunktet i sørlige Barentshavet etter et overraskende hal av stor makrell på Nordkappbanken.

29. juli 2016, Havforskningsinstituttet

Brev til lovavdelingen om Mælands habilitet

Nærings- og fiskeridepartementet ber lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet vurdere næringsminister Monica Mælands habilitet etter forvaltningsloven.

28. juli 2016, Nærings- og fiskeridepartementet
Flere nyheter