Ukentlig oversikt over blant annet lakselus, tiltak mot lakselus og sykdommer ved oppdrettsanlegg ned på lokalitetsnivå.
Bølgevarsel for spesielt utsatte områder langs norskekysten. Varsel både for utvalgte farleder og områdene rundt disse.
Se eller last ned til kartplotter informasjon som er relevant for fiske.

Bli varslet om mulige polare lavtrykk via sms eller e-post. Sesongen for polare lavtrykk er fra oktober til mai.

Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Automatisk oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning (ut/inn av fjorden).
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. Kartet viser liner, garn, snurpenot og teiner, som har vært satt i de valgte månedene.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Grønt lys for oppstart av Ivar Aasen

Oljedirektoratet har gitt samtykke til produksjonsstart på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen. Operatør AkerBP planlegger oppstart i desember.

24. oktober 2016, Oljedirektoratet

Laks med lus liker seg i dypet

I oppdrettsmerdene svømmer laks med mye lus dypere enn resten av stimen i de mørke nattetimene. For første gang er det indikert at laks kan ha naturlig atferd som hindrer at nye lakselus setter seg på fisken.

24. oktober 2016, Havforskningsinstituttet

Forslag til jaktkvoter på kystsel

Fiskeridirektoratet har sendt ut høringsforslag til regulering av jakt på kystsel i 2017. Høringsfrist er satt til 2. desember.

24. oktober 2016, Fiskeridirektoratet

Øvde på sikringshendelser

Hva er rutiner og praksis når uvedkommende er innenfor sikkerhetsgjerdene i havna? Hva gjøres når det dukker opp en mistenkelig gjenstand på kaia? Dette var blant scenarioene som ble behandlet da sikringslederne ved havneanlegg i region Midt-Norge hadde fagsamling.

23. oktober 2016, Kystverket
Flere nyheter