Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Forskningstillatelse til landbasert lakseoppdrett

Fiskeridirektoratet har 27. mars gitt Fredrikstad Seafoods AS tilsagn om forskningstillatelse til matfiskoppdrett av laks i landbasert anlegg.

27. mars 2015, Fiskeridirektoratet

Utvikler felles ressursregister

I en nødssituasjon er det avgjørende at operative etater med ansvar på sjøen har tilgang til så mye kritisk informasjon som mulig. ‪BarentsWatch‬ utvikler i samarbeid med ‪Kystverket‬ og andre en plattform for utveksling av informasjon om tilgjengelige hjelperessurser.

27. mars 2015, Kystverket

Vedtar forelegg fra Økokrim

Økokrim har ilagt Nærings- og fiskeridepartementet et forelegg for brudd på reglene i verdipapirhandelloven

27. mars 2015, Nærings- og fiskeridepartementet

Ålesund - unik klynge på verdensarenaen

- Internasjonale konsern velger Norge fordi vi er verdensledende på maritim kompetanse. Besøket mitt til kunnskapsparken i Ålesund i går bekreftet dette. Utenrikstjenesten øker nå arbeidet med å tiltrekke seg utenlandsk innovasjon, kunnskap og kapital, for å styrke den norske økonomien og gi den flere bein å stå på, sier statssekretær Morten Høglund.

27. mars 2015, Utenriksdepartementet

Refordeling i den minste kystflåten

Fiskeridirektoratet har besluttet å refordele kvotene av torsk nord for 62°N i den minste kystflåten med umiddelbar virkning.

27. mars 2015, Fiskeridirektoratet
Flere nyheter