Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 36

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

28. august 2015, Olje- og energidepartementet

Reguleringa for fangst av kongekrabbe er klar

- Vi ønskjer ei rask omlegging av reguleringsåret, slik at det følgjer kalenderåret. Derfor blir det nå først ein kort reguleringsperiode frå 5. september til 31. desember 2015. Her vidarefører vi i hovudsak reguleringane frå i fjor. Men for det nye reguleringsåret som startar 1. januar 2016 innfører vi ein ny modell for kvotefordeling i tråd med stortingsmeldinga vår om forvaltning av kongekrabbe, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

28. august 2015, Nærings- og fiskeridepartementet

Ja og nei til oljeomlasting i Bøkfjorden

Miljødirektoratet avslår søknaden fra Norterminal Floating Storage AS om å bruke en ny posisjon for omlasting av råolje ved Kirkenes. Årsaken er at miljørisikoen er for høy. Men de får i år lov til å øke omlastingen i dagens posisjon.

28. august 2015, Miljødirektoratet

Vi ønsker å leie tråler eller autolinefartøy

Fiskeridirektoratet ønsker å leie tråler eller autolinefartøy til målinger av omregningsfaktorer høsten 2015. Forskningskvote på blåkveite følger med.

28. august 2015, Fiskeridirektoratet

Vellykket møte om Tanaforhandlingene

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet har i dag hatt samtaler med kabinettsjefen i det finske Jord- og skogbruksdepartementet, Jukka-Pekka Kataja, om de pågående forhandlingene med Finland om fisket i Tanavassdraget.

27. august 2015, Klima- og miljødepartementet
Flere nyheter