Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Fjerner eierløst blåskjellanlegg

Kystverket skal fjerne et forlatt blåskjellanlegg ytterst i Aurlandsfjorden i Lærdal komune. Anlegget har slitt seg og driver i fjorden.

03. juli 2015, Kystverket

Verner gytefelt ved Vikna for taretråling

Fiskeridirektoratet har i dag endret forskriften som regulerer taretråling i Nord-Trøndelag. Endringen innebærer at områder med viktige gytefelt for torsk unntas adgangen til å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap.

03. juli 2015, Fiskeridirektoratet

Foreslår tiltak for å sikre sjøfuglbestandene

Norske sjøfuglbestander har hatt en svært dårlig utvikling de siste tiårene. Ny rapport beskriver hvordan endringer i de marine økosystemene påvirker tilgangen på mat for sjøfuglbestandene.

03. juli 2015, Miljødirektoratet

Ny avdelingsdirektør for kystforvaltningsavdelingen

Sven Martin Tønnessen (44) blir ny avdelingsdirektør for Kystforvaltningsavdelingen i Kystverket. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Kystverket rederi.

03. juli 2015, Kystverket

”Ægir” filmer fra 6000 meters dyp

Ny fjernstyrt miniubåt på ”G.O. Sars” skal skaffe forskerne prøver, bilder og video fra verdens dypeste hav.

03. juli 2015, Havforskningsinstituttet
Flere nyheter