Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett.
Bølgevarsel for utsatte områder.
Se eller last ned data relevant for fiske.

Se og abonner på varsler.

Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. Kartet viser liner, garn, snurpenot og teiner, som har vært satt i de valgte månedene.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Kvoteutvalet overleverer innstillinga si 14. desember

Kvoteutvalet som har sett på korleis kvotesystemet i fiskeria bør innrettast for framtida overleverer innstillinga si (NOU) til fiskeriminister Per Sandberg onsdag 14. desember.

07. desember 2016, Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskerireguleringar 2017

Oversikt over fiskerireguleringar for 2017. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette. Sist oppdatert 07.12.2016.

07. desember 2016, Nærings- og fiskeridepartementet

Internasjonale eksperter på akustikk-kurs på "G.O. Sars"

Kurset i bredbåndsakustikk ble fulltegnet på et øyeblikk. Torsdag går 20 internasjonale eksperter om bord på forskningsfartøyet «G.O. Sars» for å lære mer om hvordan de kan gjøre mer nøyaktige målinger av fiskeforekomster med det siste nye i ekkolodd og sonarer. 

07. desember 2016, Havforskningsinstituttet

Pankreassykdom (PD) hos laks

Pankreassykdom (PD) er en av de alvorligste sykdommene i oppdrett av laksefisk i Norge og forårsaker dødelighet, redusert vekst og senket filetkvalitet. Jiraporn Jarungsriapisit disputerer 9. desember 2016 for phD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Salmonid alphavirus infection in Atlantic salmon, Salmo salar L.- bath challenge model, viral shedding and host susceptibility".

07. desember 2016, Havforskningsinstituttet

39,7 millioner til kampen mot fiskerikriminalitet

- Fiskerikriminalitet er en trussel mot verdens fiskeressurser og utviklingslandenes økonomiske utvikling. Den må bekjempes gjennom internasjonalt samarbeid, sier utenriksminister Børge Brende. Norge vil bidra med 39,7 millioner kroner til FNs arbeid mot fiskerikriminalitet.

07. desember 2016, Utenriksdepartementet
Flere nyheter