Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett.
Bølgevarsel for utsatte områder.
Se eller last ned data relevant for fiske.

Se og abonner på varsler.

Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. Kartet viser liner, garn, snurpenot og teiner, som har vært satt i de valgte månedene.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Tilskudd til kasserte fritidsbåter

Stortinget har vedtatt en tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter. Miljødirektoratet foreslår at tilskuddet brukes til transport og behandling av båtene, og at det etableres et tilgjengelig og brukervennlig tilbud raskt. 

24. januar 2017, Miljødirektoratet

- Innen energi er vi store

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Kjell-Børge Freiberg åpnet tirsdag konferansen "Veien til fornybarsamfunnet" i Trondheim.

24. januar 2017, Olje- og energidepartementet

Oppfordrer til aktsomhet i NVG-sildefisket

Fiskeridirektoratets inspektører har registrert flere sprenginger av nøter i fisket etter NVG-sild med not.

24. januar 2017, Fiskeridirektoratet

Vedtak i åtte småkraftsaker

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i åtte saker som gjelder små vannkraftverk i Nordland, Sør-Trøndelag og Hordaland. Det er gitt endelig konsesjon til fire av prosjektene. Kraftverkene kan om de blir realisert bidra med om lag 54 GWh/år i fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 2700 husstander.

23. januar 2017, Olje- og energidepartementet

Høyring - fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak

Nærings- og fiskeridepartementet har avgjort å sende Noreg Fiskarlag sitt forslag om regulering av fisket etter reker i Skagerrak og Nordsjøen på høyring. Hovudsaka i forslaget er å lukke dette fisket for fartøy under 11 meter.

23. januar 2017, Nærings- og fiskeridepartementet
Flere nyheter