Om BarentsWatch

Kontakter Partnere

Nyheter fra samarbeidspartnere

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om åtte utviklingstillatelser til MariCulture AS for konseptet "Smart Fish Farm". Direktoratet har også avslått søknaden fra Arctic Seafood Group AS om tre utviklingstillatelser til konseptet "Intelli-Aqua". 

22. februar 2019, Fiskeridirektoratet

Flere nyheter

På Facebook