Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett.
Bølgevarsel for utsatte områder.
Se eller last ned data relevant for fiske.

Se og abonner på varsler.

Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. Kartet viser liner, garn, snurpenot og teiner, som har vært satt i de valgte månedene.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Fem avklaringer på søknader om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag sendt brev med avklaringer knyttet til fem søknader om utviklingstillatelser.

24. februar 2017, Fiskeridirektoratet

Mattilsynet har sendt ut varsel om vedtak om midlertidig reduksjon av MTB på lokalitet Bukkholmen i Alstadhaug kommune

Lokaliteten det gjelder er Bukkholmen som drives av Marine Harvest AS. I 2016 var det Marine Harvest AS som hadde fisk på lokaliteten. Redusert maksimalt tillat biomasse (MTB) vil gjelde for to år og reduksjonen dekker den neste produksjonssyklus på lokaliteten.

24. februar 2017, Mattilsynet

Utdrag frå olje- og energiminister Terje Søviknes sin kalender for veke 9

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

24. februar 2017, Olje- og energidepartementet

Sjølvkøyrande bilar: Noreg med i høgnivå-gruppe i EU

- Europeisk samarbeid er viktig både for å hente erfaringar og informasjon frå andre land. Noreg er med i den nye høgnivå-gruppa for sjølvkøyrande bilar som EU no har etablert. Dette er ein god arena for å informere EU om kva vi gjer på dette feltet i Noreg, samt å lære av kva man gjer i dei andre EU-landa. Vi ønskjer å leggje til rette for utprøving av sjølvkøyrande køyretøy innafor rammer som varetek trafikktryggleik, framkome, datatryggleik og personvern. Eg ser difor for meg at Noreg kan bli ein interessant testarena for ulike aktørar på nasjonalt og europeisk nivå.

24. februar 2017, Samferdselsdepartementet

Penger til tiltak mot forsøpling av havet

En av de største miljøutfordringene vi har er forsøpling av havet, og omfanget synes å øke. Nå gis det 35 millioner kroner til opprydding av søppel i havet og langs kysten. Fristen for å søke er 16. mars 2017.

23. februar 2017, Klima- og miljødepartementet
Flere nyheter