Viser bølgehøyder for utvalgte strekninger langs hele norskekysten.

Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett.
Se eller last ned data relevant for fiske.
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. 
Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Automatisk oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning (ut/inn av fjorden).
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Velg blant en rekke kartlag, som du igjen kan koble sammen til ditt eget kart.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Puddefjorden i Bergen skal bli ren

Sjøbunnen i Puddefjorden i Bergen har lenge vært forurenset av miljøgifter etter tidligere tiders industrivirksomhet. Nå er planene klare for et omfattende arbeid med tildekking av sjøbunnen for å gjøre fjorden ren.  

29. mai 2017, Miljødirektoratet

Fann lite oksygen i tidlegare gruvedeponi

– Vi finn så godt som null oksygen to centimeter ned i havbotnen. 30 år etter gruvedeponeringa tok slutt, er dette overraskande, seier havforskar Tina Kutti på tokt i Jøssingfjorden.

29. mai 2017, Havforskningsinstituttet

Oljeutslipp i Skagerrak

Svenske og danske myndigheter har siden søndag morgen aksjonert mot et oljeutslipp utenfor Skagen og kysten av Bohuslän. Det skal ikke være noen fare for at oljen når norskekysten.

29. mai 2017, Kystverket

Mæland inviterer til maritimt toppmøte

Næringsminister Monica Mæland inviterer til maritimt toppmøte på Nor-Shipping tirsdag 30. mai.

29. mai 2017, Nærings- og fiskeridepartementet

Nytt kart viser kor søppelet flyt i land

Våre forskarar har laga eit kart over kor søppel mest sannsynleg skyl opp på strendene i Hordaland. Dette kan bli eit viktig hjelpemiddel for strandryddarane.

29. mai 2017, Havforskningsinstituttet
Flere nyheter