Viser bølgehøyder for utvalgte strekninger langs hele norskekysten.

Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett.
Se eller last ned data relevant for fiske.
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. 
Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Automatisk oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning (ut/inn av fjorden).
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Velg blant en rekke kartlag, som du igjen kan koble sammen til ditt eget kart.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Møte i OEDs kontaktutval for EU/EØS-saker

Olje- og energidepartementet arrangerer 8. juni eit møte med departementets kontaktutval for EU/EØS-saker.

24. mai 2017, Olje- og energidepartementet

Navigasjonssatellitter - fremtidens gigantmarked

I 2025 forventes markedet for teknologi og tjenester som bruker data fra navigasjonssatellitter å være på cirka 270 milliarder euro årlig, altså rundt 2500 milliarder kroner, viser en ny rapport.

24. mai 2017, Norsk Romsenter

Oppstart av Gina Krog

Oljedirektoratet har gitt samtykke til produksjonsstart for Gina Krog-feltet i Nordsjøen. Operatør Statoil planlegger oppstart sent juni 2017.

24. mai 2017, Oljedirektoratet

Offshore helikopteroperasjoner: Norge sier nei til felles europeiske regler

- Regjeringen vil ivareta og videreutvikle det høye sikkerhetsnivået i helikoptervirksomheten i Nordsjøen. Jeg er trygg på at det er en god løsning for Norge at vi ikke innfører EUs tilleggsregler for offshore helikopteroperasjoner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

24. mai 2017, Samferdselsdepartementet

Regjeringen vil videreføre rederiskatteordningen

Den særlige skatteordningen for rederiene blir notifisert til EFTAs overvåkningsorgan ESA for en ny periode.

24. mai 2017, Finansdepartementet
Flere nyheter