Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett.
Bølgevarsel for utsatte områder.
Se eller last ned data relevant for fiske.

Se og abonner på varsler.

Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. Kartet viser liner, garn, snurpenot og teiner, som har vært satt i de valgte månedene.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Penger til tiltak mot forsøpling av havet

En av de største miljøutfordringene vi har er forsøpling av havet, og omfanget synes å øke. Nå gis det 35 millioner kroner til opprydding av søppel i havet og langs kysten. Fristen for å søke om er 16. mars 2017.

23. februar 2017, Klima- og miljødepartementet

Fakta om biodrivstoff

Biodrivstoff   er framstilt av biologisk materiale, og kan brukes istedenfor bensin og diesel fra fossil olje. Biodrivstoff kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra transport.

23. februar 2017, Miljødirektoratet

EU lister opp nye verstinger

Hannfisk blir kjønnsforvirret av to av dem, et annet er nesten umulig å bli kvitt når det først har havnet i naturen. Nå har EU fått nok og setter opp fire nye stoffer på sin såkalte kandidatliste. Det får store konsekvenser. 

23. februar 2017, Miljødirektoratet

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling

Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten?  Tilskuddsordningen for opprydding er i år på 35 millioner kroner. Fristen for å søke er 16. mars 2017.

23. februar 2017, Miljødirektoratet

"Fornybar AS" - Nytt investeringsselskap skal ligge i stavangerregionen

Olje- og energiminister Terje Søviknes kunngjorde i dag at statens nye investeringsselskap skal legges til stavangerregionen.

22. februar 2017, Olje- og energidepartementet
Flere nyheter