Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett.
Bølgevarsel for utsatte områder.
Se eller last ned data relevant for fiske.

Se og abonner på varsler.

Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. Kartet viser liner, garn, snurpenot og teiner, som har vært satt i de valgte månedene.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Nytt fartøy til Middelhavet

Justis- og beredskapsdepartementet undertegnet fredag kontrakt på innleie av nytt fartøy for å bistå i forbindelse med migrasjonskrisen i Middelhavet.

21. april 2017, Justis- og beredskapsdepartementet

Kinas veterinærminister besøkte Havforskningsinstituttet

Etter å ha undertegnet avtale om import og eksport av matvarer, tok fiskeriminister Per Sandberg i dag ministeren for Kinas veterinærmyndigheter, Shuping Zhi, med på omvisning på Autevoll på Havforsknignsinstituttets forskningsstasjon. 

21. april 2017, Havforskningsinstituttet

Norge og Kina undertegnet avtale om import og eksport av matvarer

Fiskeriminister Per Sandberg hadde i dag politiske samtaler med ministeren for Kinas veterinærmyndigheter, Shuping Zhi. De to statsrådene signerte også en avtale om import og eksport av matvarer.

21. april 2017, Nærings- og fiskeridepartementet

Norge først til å ratifisere HNS-protokollen

Formålet er å gjøre det enklere å få erstatning etter sjøulykker med farlige gods om bord på skip.

21. april 2017, Nærings- og fiskeridepartementet

Satellittstasjoner på Svalbard og i Antarktis: Nye forskrifter

Samferdselsdepartementet har i dag fastsatt to nye forskrifter om jordstasjonsvirksomhet på Svalbard og i Antarktis. Forskriftene trer i kraft 1. mai 2017.

21. april 2017, Samferdselsdepartementet
Flere nyheter