Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Naturindeks for Norge – lanseringsseminar ny rapport

I forbindelse med ny rapport om Naturindeks for Norge inviterer vi til lanseringsseminar i Trondheim 24. november. Her vil Norges fremste fageksperter presentere tilstanden for biologisk mangfold i de store økosystemene hav, kyst, ferskvann, åpent lavland, skog, våtmark og fjell. Seminaret strømmes direkte på nett-tv .

24. november 2015, Miljødirektoratet

Mulig rømt oppdrettslaks i Bjørnefjorden

Fiskeridirektoratet ønsker informasjon om fangst av rømt oppdrettslaks i området ved Bjørnefjorden i Hordaland.

24. november 2015, Fiskeridirektoratet

Norsk vaksineavtale med Indonesia

- Fiskevaksine er svært viktig for å få ned antibiotikabruken i asiatisk oppdrettsnæring. Dagens avtale er et stort skritt for en mer bærekraftig produksjon, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

24. november 2015, Nærings- og fiskeridepartementet

Havbrukskonferanse 2015

Takk for invitasjonen! Jeg skal hilse fra fiskeriministeren. Hun beklager at hun ikke kan være her i år, men vi er helt enig: Havbruksnæringen er en av Norges viktigste framtidsnæringer.

24. november 2015, Finansdepartementet

Hjelper indonesiske kolleger med å bekjempe ulovlig fiske

Fagfolkene ved Analyseenheten i Vardø, som er et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket, gir opplæring til en indonesisk spesialstyrke som skal jobbe for å avdekke kriminell virksomhet på havet. 
– Vi har mye å lære, og er takknemlig for å kunne få fagstøtte fra kolleger i Norge, sier gjestene.

24. november 2015, Fiskeridirektoratet
Flere nyheter