Om BarentsWatch

BarentsWatch samarbeider med 10 departementer og 29 offentlige etater og forskningsinstitusjoner.
Sammen skaper vi verktøy gjennom å samleutvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene. Kystverket er vår vertsetat.

Les mer om våre fem første år med nyttige tjenester.

Kontakter Partnere

Nyheter fra samarbeidspartnere

Samarbeid om P8

Regjeringen prioriterer samarbeidet med nære allierte høyt, og utviklingen i samarbeidet med Storbritannia har vært et bevisst valg. Storbritannia er en stormakt i vår region som deler mange sikkerhetspolitiske utfordringer med Norge – spesielt i det maritime domenet.

22. august 2017, Forsvarsdepartementet

Flere nyheter

På Twitter

På Facebook