Ukentlig oversikt over blant annet lakselus, tiltak mot lakselus og sykdommer ved oppdrettsanlegg ned på lokalitetsnivå.
Bølgevarsel for spesielt utsatte områder langs norskekysten. Varsel både for utvalgte farleder og områdene rundt disse.
Se eller last ned til kartplotter informasjon som er relevant for fiske.

Bli varslet om mulige polare lavtrykk via sms eller e-post. Sesongen for polare lavtrykk er fra oktober til mai.

Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Automatisk oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning (ut/inn av fjorden).
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. Kartet viser liner, garn, snurpenot og teiner, som har vært satt i de valgte månedene.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Fem milliarder fat olje og gass fra Statfjord-feltet

Produksjonen fra Statfjord, som ble funnet i 1974, startet i 1979. Opprinnelig var planen å stenge feltet sent på 1990-tallet. Nå er planen i alle fall å produsere til midt på 2020-tallet.

30. september 2016, Oljedirektoratet

Åpent for fiske etter rømt oppdrettslaks i deler av Nordland

Det er gitt tillatelse for allmenheten til å fiske rømt oppdrettslaks i sjøområdet fra og med Vistenfjorden i sør til og med Leirfjorden i nord (Vevelstad, Vefsn og Leirfjord).

30. september 2016, Fiskeridirektoratet

Storøvelsen på Svalbard fører til bedre beredskap

Beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly ser at en hendelse på Svalbard byr på spesielle utfordringer  for beredskapen. Ved Øvelse Svalbard ble mulige løsninger avdekket.

30. september 2016, Kystverket

Åpner for test av autonome skip

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket signerte i dag avtalen som åpner opp for test av autonome skip i Trondheimsfjorden.

30. september 2016, Kystverket

Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 40

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

30. september 2016, Olje- og energidepartementet
Flere nyheter