Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Nytt fartøy til Kystverket: Krav om høy miljøstandard og bruk av lav- og nullutslippsteknologi

- Regjeringen arbeider for mer miljøvennlig sjøtransport, med blant annet økt bruk av lav- og nullutslippsteknologi i nærskipsfarten. Krav om slike teknologiske løsninger skal derfor tas inn i utlysingen av anbud for bygging av et nytt multifunksjonsfartøy til Kystverket, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

11. februar 2016, Samferdselsdepartementet

- Norsk gass er viktig for Europa

Europakommisjonens visepresident, Maros Šefčovič, besøkte torsdag Sleipner-plattformen i Nordsjøen sammen med olje- og energiminister Tord Lien.

11. februar 2016, Olje- og energidepartementet

Lite sild å se nord for 68°N

Toktdagbok: Alle fartøyene har de siste dager kjempet litt i sterk kuling og mye bølger, men fremdriften har likevel vært god. Det er ikke mye sild å se nord for 68°N, men nå skal også de kjente overvintringsfjordene til norsk vårgytende sild (NVG-sild) undersøkes. 

11. februar 2016, Havforskningsinstituttet

En satellitt for det grønne skiftet

16. februar 2016 skytes Sentinel-3 opp. Den europeiske miljøsatellitten skal måle flere miljøfaktorer til havs og kan få stor betydning for grønne industrier.

11. februar 2016, Norsk Romsenter

Nok krill til å fylle heile Bergensdalen

Toktdagbok frå Antarktis, 8. februar 2016: Etter at stormen løya, dukka det opp nokre gigantsvermar med krill. Meir enn vi nokon gong har sett. Om vi førestiller oss svermen i Bergen, så hadde han strekt seg frå Fjøsanger til Nordnes!

11. februar 2016, Havforskningsinstituttet
Flere nyheter