Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett.
Bølgevarsel for utsatte områder.
Se eller last ned data relevant for fiske.

Se og abonner på varsler.

Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. Kartet viser liner, garn, snurpenot og teiner, som har vært satt i de valgte månedene.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Søviknes mottok PUD for Bauge og Njord Future

Olje- og energiminister Terje Søviknes mottok i dag plan for utbygging og drift (PUD) for oppgradering av Njord-feltet og for ny utbygging i Norskehavet, Bauge.

27. mars 2017, Olje- og energidepartementet

Mottok to utbyggingsplaner

Rettighetshaverne for Njord-feltet og det nærliggende Bauge-funnet i Norskehavet leverte i dag to PUD-er (Plan for utbygging og drift) til myndighetene.

27. mars 2017, Oljedirektoratet

Overvakinga av lakselus er i gang

Den årlege overvakinga av lakselus er no i startgropa. Også i år kan interesserte følgje med på korleis mengda lakseluslarvar endrar seg; Havforskingsinstituttet legg ut resultata frå lusemodellen ein gong i veka.

27. mars 2017, Havforskningsinstituttet

Avslår søknad om skadefelling av ulveflokk

Miljødirektoratet har avslått en søknad fra Trysil kommune om skadefelling av alle ulvene i Slettås-flokken. Ulvenes atferd vurderes ikke som unormal og en trussel mot mennesker, selv om dyrene i perioder har beveget seg ved gårdstun og i bebygde strøk.

24. mars 2017, Miljødirektoratet

Tale ved lansering av stortingsmelding om hav i utviklings- og utenrikspolitkkken

Utenriksdpartementet lanserte fredag 24. mars en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken - og deltok ved dåpen av forskningsfartøyet R/V Dr. Fridtjof Nansen. Her er utenriksministerens tale ved arrangementene.

24. mars 2017, Utenriksdepartementet
Flere nyheter