Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett.
Bølgevarsel for utsatte områder.
Se eller last ned data relevant for fiske.

Se og abonner på varsler.

Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. Kartet viser liner, garn, snurpenot og teiner, som har vært satt i de valgte månedene.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

- Trenger 10 søppelryddinger i rommet hvert år

Skyen av romsøppel rundt jorda begynner å bli så stor at minst 10 døde satellitter må fjernes fra bane hvert år. Og vi må begynne nå.

24. april 2017, Norsk Romsenter

Halvparten av havnene mangler avfallsplaner

Miljømyndighetene etterlyser avfallsplaner i om lag halvparten av alle havner i Norge. Miljødirektoratet setter nå i gang en aksjon i regi av fylkesmennene  for å følge opp at havner som fremdeles ikke har sendt inn sine planer, får fortgang i arbeidet og følger regelverket.

24. april 2017, Miljødirektoratet

Samferdselsdepartementet inviterer til markedsdialog om den kommende konkurransen om kystruten Bergen-Kirkenes

Regjeringen vil sikre et godt kystrutetilbud og opprettholde dagens rute med helårlige, daglige og gjennomgående seilinger i 34 havner på strekningen Bergen-Kirkenes. For å legge opp til en god konkurranse for den neste avtaleperioden ønsker Samferdselsdepartementet videre dialog med potensielle tilbydere.

24. april 2017, Samferdselsdepartementet

Dagens kvotesystem er modent for revisjon

Et nytt kvotesystem vil legge til rette for utøvelse av politikk, fortsatt lønnsomme fiskerier og en effektiv forvaltning, skriver Fiskeridirektoratet i sin høringsuttalelse til utredningen om et framtidig kvotesystem.

24. april 2017, Fiskeridirektoratet

Snøhvit og Melkøya - levende bevis på verdiskapingen i Barentshavet

Olje- og energiminister Terje Søviknes besøkte søndag gassterminalen på Melkøya i Hammerfest. Terminalen håndterer naturgassen som kommer i land fra Snøhvit-feltet.

24. april 2017, Olje- og energidepartementet
Flere nyheter