Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett.
Bølgevarsel for utsatte områder.
Se eller last ned data relevant for fiske.

Se og abonner på varsler.

Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. Kartet viser liner, garn, snurpenot og teiner, som har vært satt i de valgte månedene.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Appen OilFacts er oppgradert med ny kartkomponent

Hva heter siste versjon av appen, slik at jeg vet om appen hos meg er oppdatert?

27. februar 2017, Oljedirektoratet

Lofoten viser vei på behandling av marint søppel

Prosjektet «Clean up Lofoten» har pågått i flere år med både fagsamlinger og aksjoner for å samle inn og bli kvitt marint søppel. Arbeidet blir nå fulgt opp med en informasjonsbrosjyre med råd og tips for å unngå at fiskerirelatert avfall skal bli marint søppel i sjø og på strender.

27. februar 2017, Fiskeridirektoratet

Ekspertgruppe skal se på data for lusepåvirkning

Professor Frank Nilsen skal lede ekspertgruppen som skal gi en faglig vurdering av effekten av lakselus på vill laksefisk. Med seg har han eksperter fra ulike norske forskningsmiljøer.  

27. februar 2017, Havforskningsinstituttet

Fem avklaringer på søknader om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag sendt brev med avklaringer knyttet til fem søknader om utviklingstillatelser.

24. februar 2017, Fiskeridirektoratet

Mattilsynet har sendt ut varsel om vedtak om midlertidig reduksjon av MTB på lokalitet Bukkholmen i Alstadhaug kommune

Lokaliteten det gjelder er Bukkholmen som drives av Marine Harvest AS. I 2016 var det Marine Harvest AS som hadde fisk på lokaliteten. Redusert maksimalt tillat biomasse (MTB) vil gjelde for to år og reduksjonen dekker den neste produksjonssyklus på lokaliteten.

24. februar 2017, Mattilsynet
Flere nyheter