Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Erik Freberg Blom ny losdirektør

Erik Freberg Blom er ansatt som losdirektør for Kystverkets lostjeneste.

27. april 2015, Kystverket

Vil sikre ressursene på Johan Sverdrup

Regjeringen la fredag fram en proposisjon for Stortinget om plan for utbygging og drift (PUD) av første byggetrinn på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

27. april 2015, Oljedirektoratet

Nye skjema for leppefisk

Vi har laget ny skjema for å søke om dispensasjon til å fiske etter leppefiske - både for yrkes- og fritidsfiskere.

27. april 2015, Fiskeridirektoratet

Bedre oljevernberedskap i nordområdene

Norge, ved Kystverket, har ledet arbeidet som har gitt de arktiske statene bedre kunnskap om planlegging og aksjonering mot akutt oljeforurensning i islagte farvann.

25. april 2015, Kystverket

Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 18

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

24. april 2015, Olje- og energidepartementet
Flere nyheter