Ukentlig oversikt over blant annet lakselus, tiltak mot lakselus og sykdommer ved oppdrettsanlegg ned på lokalitetsnivå.
Bølgevarsel for spesielt utsatte områder langs norskekysten. Varsel både for utvalgte farleder og områdene rundt disse.
Se eller last ned til kartplotter informasjon som er relevant for fiske.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.
Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Automatisk oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning (ut/inn av fjorden).
BarentsWatch har over 270 kartlag som du kan velge blant og koble sammen til ditt eget kart.

Bli varslet om mulige polare lavtrykk via sms eller e-post. Sesongen for polare lavtrykk er fra oktober til mai.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Fisket etter leppefisk

Fisket etter leppefisk nord for 62°N åpner mandag 25. juli. Hovedgytingen synes å være over i sørlige del av området, mens det fortsatt er en høy gyteandel i den nordlige delen av området. Fiskeridirektoratet vil derfor henstille til fiskere og oppdrettere om å samarbeide, slik at det unngås fangst på gytemoden fisk.

22. juli 2016, Fiskeridirektoratet

Makrellen dominerer i nordlige og nordvestlige deler av Norskehavet

Toktdagbok: M. Ytterstad og Vendla kastet loss ved hurtigrutekaia på Stokmarknes lørdag 16. juli på ettermiddagen. Da startet andre del av makrell-økosystemtoktet i Norskehavet og tilstøtende hav- og kystområder.

22. juli 2016, Havforskningsinstituttet

Nisene - tallrike, men sårbare?

(Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren, 22.07.16): Nisene er meget tallrike og Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) klassifiserte i 2008 arten som ikke truet (Least Concern) på den globale rødlisten. Men nisene er notorisk utsatt for bifangst i fiskegarn og lokale bestander kan være truet. Det er viktig å få dette forholdet kartlagt for norske farvann.

22. juli 2016, Havforskningsinstituttet

Undersøker radioaktivitet i oppdrettslaks og fôr

For første gang blir nå også norsk oppdrettslaks sjekket for radioaktive stoffer i stor skala. Laks fra 100 oppdrettsanlegg fra hele kysten skal undersøkes.

22. juli 2016, Havforskningsinstituttet

Vil finne grensen for bærekraftige oppdrettslokaliteter langs kysten

Nye målinger viser at det er store forskjeller i hvordan utslipp av organisk avfall (fôrrester, avføring) fra oppdrettsanlegg langs kysten blir spred, og dermed også på hvordan de påvirker bunnen under og nær oppdrettsanleggene på åpne kystlokaliteter.

21. juli 2016, Havforskningsinstituttet
Flere nyheter