Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Mellombelse Russlands-tiltak for laks og aure stoppar

Som respons på det russiske importforbodet av 7. august 2014 mot mat frå blant anna Noreg, opna regjeringa for at laks- og aureoppdrettarane kunne la fisken stå noko lenger i sjøen for å avhjelpe den vanskelege marknadssituasjonen som oppstod på kort sikt. Dei mellombelse tiltaka for laks og aure stoppar etter 31. mars 2015.

06. mars 2015, Nærings- og fiskeridepartementet

Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 11

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

06. mars 2015, Olje- og energidepartementet

Klargjøring av forslaget til omorganisering

Mange av mediaoppslagene om forslaget til omorganisering av Fiskeridirektoratet er upresise og fiskeridirektøren ønsker derfor å klargjøre hva forslaget innebærer.

06. mars 2015, Fiskeridirektoratet

Ber om aktsomhet i fisket etter lodde

Kontroll av fartøy på sjø og ved landing viser for tiden til dels høy innblanding av torsk i loddefangstene. Fiskerimyndighetene ber fiskerne utvise varsomhet.

06. mars 2015, Fiskeridirektoratet

Direktesendinger fra Barentshavets bunn helgen igjennom

Vi kommer til å streame video direkte fra trålen på forskningsfartøyet igjennom hele helgen – når det er noe å streame. Vi er nå rundt 16 mil nordvest av Sørøya i Finnmark. Vinden øker, men vi vil fortsette i dette området med å teste tråloppsett til vi må søke roligere farvann nærmere land. Og er det ikke direktesending, så det det alltid opptak å se på.

06. mars 2015, Havforskningsinstituttet
Flere nyheter