Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Solfall ny politisk rådgiver

Greta Johanne Solfall (FrP) blir ny politisk rådgiver for fiskeriminister Per Sandberg.

27. mai 2016, Nærings- og fiskeridepartementet

Angelvik utnevnt til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet

Roy Angelvik (FrP) ble i statsråd i dag utnevnt til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

27. mai 2016, Nærings- og fiskeridepartementet

Hedret norsk teknologibragd

26. mai ble betydningen av norsk fyrvirksomhet markert gjennom en bauta over norsk teknologibragd reist på Lindesnes fyr.

27. mai 2016, Kystverket

Åpner Norsk havlaboratorium på Marineholmen

Det meste som finnes av topp moderne marin overvåkningsteknologi er nå samlet på ett brett. Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen satser på felles fasiliteter og et felles løft for samarbeid og innovasjon i de romslige lokalene på Marineholmen.      

27. mai 2016, Havforskningsinstituttet

Forsøksfiske etter makrellstørje

Ringnotfartøyet MS Hillersøy ble i mars gitt tillatelse til å delta i forsøksfisket etter makrellstørje i 2016 med størjenot. Ett linefartøy meldte seg også på, men fartøyet oppfyller ikke gjeldende krav til deltakelse i dette forsøksfisket. Forsøksfisket finner sted i perioden fra 25. juni til 31. oktober.

27. mai 2016, Fiskeridirektoratet
Flere nyheter