Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett.
Bølgevarsel for utsatte områder.
Se eller last ned data relevant for fiske.

Se og abonner på varsler.

Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. Kartet viser liner, garn, snurpenot og teiner, som har vært satt i de valgte månedene.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Verden trenger et stabilt oljemarked

Av olje- og energiminister Tord Lien (FrP)

10. desember 2016, Olje- og energidepartementet

Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 50

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

09. desember 2016, Olje- og energidepartementet

Næringsministeren overtar eierskapet i Posten

Ansvaret for å forvalte statens eierskap i Posten Norge AS overføres fra nyttår til Nærings- og fiskeridepartementet.

09. desember 2016, Nærings- og fiskeridepartementet

Teknisk forprosjekt for Stad skipstunnel er ferdigstilt

Med ferdigstillelsen av teknisk forprosjekt har Kystverket nådd en stor milepæl i arbeidet med Stad skipstunnel. Teknisk forprosjekt, med tilhørende rapporter og tegninger, gir et viktig grunnlag for kvalitetssikring fase 2 (KS2), som er neste og siste steg før Stortinget tar en endelig beslutning om Stad skipstunnel.

09. desember 2016, Kystverket

Nå er det mulig å jobbe offline i SafeSeaNet

Kystverket har introdusert et nytt regneark som gjør det enklere å forhåndsutfylle fartøys- og anløpsinformasjon for levering i SafeSeaNet Norway. Selve utfyllingen av regnearket kan gjøres når som helst, uten å være tilkoblet internett.

09. desember 2016, Kystverket
Flere nyheter