Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Betydelig oppskriving av nordaustarktisk hyse

Ein ny og betre bestandsmodell har ført til at gytebestanden for nordaustarktisk hyse er oppjustert til det dobbelte. 

27. mai 2015, Havforskningsinstituttet

Innledet på WPC Leadership Conference i Tromsø

Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på WPC Leadership Conference i Tromsø. Tidligere på dagen besøkte han også forskningssenteret for arktisk petroleumsvirksomhet (ARCEx) og møtte geologistudenter fra Universitetet i Tromsø.

26. mai 2015, Olje- og energidepartementet

Ytterligere ti millioner i humanitær bistand til Rakhine-staten i Myanmar

- Jeg er sterkt bekymret over flyktningsituasjonen i Det indiske hav. Det er et stort behov for å støtte forebyggende tiltak i Rakhine-staten for å hindre at flere mennesker blir ofre for menneskehandel. Norge gir derfor ytterligere ti millioner kroner i humanitær bistand til Rakhine-staten i Myanmar, sier utenriksminister Børge Brende.

26. mai 2015, Utenriksdepartementet

Konsesjon til Raudfjell vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til Norsk Miljøkraft Raudfjell AS for bygging og drift av Raudfjell vindkraftverk i Tromsø kommune.

26. mai 2015, Olje- og energidepartementet
Flere nyheter