Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Planlegger modellforsøk i test-tank

Kystverket har signert kontrakt med Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt (Marintek) for modellforsøk av seglas gjennom Stad skipstunnel i test-tank. To skipsmodeller skal testes ut under ulike forhold for å kartlegge grenseverdiar for skipstrafikk.

02. mai 2016, Kystverket

U-864: Pressemøte 3. mai

Tirsdag 3. mai ynskjer Kystverket presse og media velkommen til ei orientering om arbeidet med støttefyllinga ved U-864, som startar denne veka.

02. mai 2016, Kystverket

Ungdom får fiske for sal i sommarferien i år også

Nærings- og fiskeridepartementet vidarefører ungdomsfiskeordninga som gir ungdom mellom 12 og 25 år høve til å drive fiske i sommarferien.

02. mai 2016, Fiskeridirektoratet

Et minutts stillhet kl. 13.00

Olje- og energidepartementet minnes de som mistet livet i den tragiske helikopterulykken ved Turøy med et minutts stillhet i dag kl. 13.00.

02. mai 2016, Olje- og energidepartementet

Når fiskere og forskere er uenige om biomasse i sildestimer

Etter gytetoktet på norsk vårgytende sild (NVG-sild) har fiskerne reagert på at ekoloddestimatet i ”Vendlaområdet” var mye lavere enn forventet ut fra skipperens egen estimering ved bruk av sonar. I all hovedsak, så er det en forskjell i estimering av biomassen av sildestimer i ”Vendlaområdet” som i ettertid har ført til debatt. Vi diskuterer her hva som er årsaken til uenigheten, kommer med våre standpunkt i saken og skisserer en mulig løsning for å få til felles forståelse. 

02. mai 2016, Havforskningsinstituttet
Flere nyheter