Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Kald og våt juli mange steder

Kaldere juli enn normalt i hele landet. Noen steder i Østfold og Hedmark har det kommet 2-3 ganger mer nedbør enn det som er normalt.

03. august 2015, Meteorologisk institutt

9-åring speidet etter oljesøl fra fly

Sist uke kunne Helene Haaland Windingstad (9) endelig gripe joysticken og søke etter lasteskip og oljesøl i 1000 fots høyde. Dermed innkasserte hun premien i Kystverkets tegnekonkurranse i Horten.

03. august 2015, Kystverket

Disse får ryddestøtte

Strandryddebryting, søppelspill, fjernstyrt kartlegging av søppel på sjøbunn og en blåhval-skulptur i full størrelse: Pengene mot marin forsøpling er delt ut. 

03. august 2015, Miljødirektoratet

Regjeringen vil utrede fremtidig kryssing av Hadselfjorden i Nordland

- Vi ønsker å få fram både gevinster og kostnader ved en eventuell ferjefri forbindelse mellom Fiskebøl og Melbu i Nordland. Derfor tilbyr regjeringen å sette i gang arbeidet med en konseptvalgutredning for fremtidig kryssing av Hadselfjorden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

01. august 2015, Samferdselsdepartementet

Leter etter rømmingskilden og overvåker vassdragene i Hardanger

Fiskeridirektoratet arbeider fortsatt med å finne kilden til den rømte laksen i Hardangerfjorden. Dessuten blir vassdragene overvåket og fisk hentet ut.

31. juli 2015, Fiskeridirektoratet
Flere nyheter