Om BarentsWatch

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom 10 departementer og 29 offentlige etater og forskningsinstitusjoner. Sammen arbeider vi for å samleutvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene. Kystverket er vår vertsetat.

Les mer om oss her.

Kontakter Partnere

Nyheter fra samarbeidspartnere

På Twitter

På Facebook