Ukentlig oversikt over blant annet lakselus, tiltak mot lakselus og sykdommer ved oppdrettsanlegg ned på lokalitetsnivå.
Bølgevarsel for spesielt utsatte områder langs norskekysten. Varsel både for utvalgte farleder og områdene rundt disse.
Se eller last ned til kartplotter informasjon som er relevant for fiske.
Automatisk oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning (ut/inn av fjorden).
Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.
BarentsWatch har over 270 kartlag som du kan velge blant og koble sammen til ditt eget kart.

Bli varslet om mulige polare lavtrykk via sms eller e-post. Sesongen for polare lavtrykk er fra oktober til mai.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Ikke fare for nye steinras i Trollfjorden

Kystverket Nordland ble sist helg varslet om steinras i Trollfjorden. Vi har nå gjennomført geologiske undersøkelser, som viser at sikkerheten for de sjøfarende ikke er redusert.

26. august 2016, Kystverket

Hurtiveileder

En ny hurtigveileder for økonomi i akuttfasen ved statlige aksjoner mot akutt forurensning er publisert.

26. august 2016, Kystverket

Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 35

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

26. august 2016, Olje- og energidepartementet

Nye retningslinjer for makulering

Oljedirektoratet mottar stadig henvendelser fra oljeselskaper om hvordan og hvorvidt data kan makuleres eller tilintetgjøres. For å avklare framgangsmåten i slike saker, har OD utarbeidet en veiledning.

26. august 2016, Oljedirektoratet

Nye utfordringer – nye muligheter

Hva er utviklingstrendene og hvordan møter næringene disse? Det er tema som blir tatt opp når Kystverket Troms og Finnmark inviterer til sin årlige Kyst- og havnekonferanse. Nå er det åpnet for påmelding.

26. august 2016, Kystverket
Flere nyheter