Viser bølgehøyder for utvalgte strekninger langs hele norskekysten.

Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett.
Se eller last ned data relevant for fiske.
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. 
Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Automatisk oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning (ut/inn av fjorden).
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Velg blant en rekke kartlag, som du igjen kan koble sammen til ditt eget kart.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Regulering av fiske etter leppefisk i 2017

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt forskrift om regulering av fiske etter leppefisk for 2017. Høyt beskatningstrykk har gjort det nødvendig med betydelige innstramminger i forhold til fjorårets reguleringer.

29. juni 2017, Fiskeridirektoratet

Ny regiondirektør i nord

Jan Morten Hansen blir ny regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark. 

29. juni 2017, Kystverket

Regulering av fiske etter leppefisk i 2017

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt forskrift om regulering av fiske etter leppefisk for 2017. Høyt beskatningstrykk har gjort det nødvendig med betydelige innstramminger i forhold til fjorårets reguleringer.

29. juni 2017, Nærings- og fiskeridepartementet

USA, UK and Norway: Trilateral maritime security cooperation

Today, Thursday June 29th 2017, the United States, the United Kingdom, and Norway signed a statement of intent to lay out guiding principles for trilateral partnership with P-8A Aircraft to address the changing security environment in the North Atlantic.

29. juni 2017, Forsvarsdepartementet

Rømming av regnbueørret i Norddalsfjorden i Møre og Romsdal

Fiskeridirektoratet mottok 21. juni melding om rømming av regnbueørret fra et av Fjordlaks Aqua AS sine anlegg i Stranda kommune i Møre og Romsdal.

29. juni 2017, Fiskeridirektoratet
Flere nyheter