Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 23

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

29. mai 2015, Olje- og energidepartementet

Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 23

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

29. mai 2015, Olje- og energidepartementet

Skal styrke forebygging og beredskap i arktiske strøk

Denne uken har Kystverket vært vertskap for møte i arbeidsgruppen under Arktisk råd som har ansvar for forebygging av og beredskap mot ulykker i Arktis.

29. mai 2015, Kystverket

Skal styrke forebygging og beredskap i arktiske strøk

Denne uken har Kystverket vært vertskap for møte i arbeidsgruppen under Arktisk råd som har ansvar for forebygging av og beredskap mot ulykker i Arktis.

29. mai 2015, Kystverket

Jevnt bedre for nordsjøsilda

I flere år har bestanden av nordsjøsild vært inne i en fase med lav produktivitet. Nå går det imidlertid noe bedre med silda. Gytebestandestimatet har økt med 300 000 tonn og kvoteanbefalingen for 2016 er knapt 90 000 tonn høyere enn rådet for inneværende år. 

29. mai 2015, Havforskningsinstituttet
Flere nyheter