Viser bølgehøyder for utvalgte strekninger langs hele norskekysten.

Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett.
Se eller last ned data relevant for fiske.
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. 
Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Automatisk oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning (ut/inn av fjorden).
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Velg blant en rekke kartlag, som du igjen kan koble sammen til ditt eget kart.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Avslutning av første del av makrelltoktet

Toktdagbok: Nå går de to båtene «Vendla» og «Kings Bay» inn til Stokmarknes og avslutter første del av makrelltoktet 21. juli. Den siste uken har «Kings Bay» dekket området fra Norskekysten og ut mot internasjonalt område, mens «Vendla» har vært i internasjonalt farvann og inn i islandsk sone. 

21. juli 2017, Havforskningsinstituttet

Ny frist for å melde inn produksjonsområde

Nærings- og fiskeridepartementet utvider fristen for å melde inn hvilket produksjonsområde en oppdrettstillatelse skal innplasseres i. Den nye fristen er 15. august 2017.

20. juli 2017, Fiskeridirektoratet

NorSat-1 og 2 har foldet ut antennene

Tirsdag var nok en viktig milepæl for de nye norske satellittene NorSat-1 og 2. Langmuir probene på NorSat-1 ble foldet ut. Det ble også AIS-antennen og VDES-antennen på NorSat-2. 

20. juli 2017, Norsk Romsenter
Flere nyheter