Viser bølgehøyder for utvalgte strekninger langs hele norskekysten.

Lakselus og fiskesykdommer i oppdrett.
Se eller last ned data relevant for fiske.
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. 
Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Automatisk oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning (ut/inn av fjorden).
Effektivisering av havforvaltningen ved å tilgjengeliggjøre faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.
Velg blant en rekke kartlag, som du igjen kan koble sammen til ditt eget kart.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

To nye svar på søknad om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om avslag på Bremnes Seashore AS og Engesund Fiskeoppdrett AS sine søknader om utviklingstillatelser.

26. mai 2017, Fiskeridirektoratet

Besøkte Hammerfest med amerikansk delegasjon

Olje- og energiminister Terje Søviknes besøkte fredag Hammerfest sammen med en delegasjon sentrale amerikanske politikere med innenriksminister Ryan Zinke i spissen.

26. mai 2017, Olje- og energidepartementet

Høring om hummer

Fiskeridirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i reguleringen av fisket etter hummer i 2017.

26. mai 2017, Fiskeridirektoratet

Ny kunnskap om sjøfugler

Med lysloggerdata fra foreløpig nær 2000 fugler gir kartleggingsprosjektet SEATRACK oss langt bedre oversikt over sjøfuglbestandenes utbredelse og områdebruk utenfor hekkesesongen. Nå blir disse dataene gjort tilgjengelig gjennom en egen kartløsning.

26. mai 2017, Miljødirektoratet

Næringa deler erfaringane med drift av grøne løyve

Visste du at manetoppblomstring kan vere ei større utfordring i lukka merdsystem enn i opne anlegg, at ein også får lus i lukka anlegg og at jo større fisk dess større sjanse for oksygendropp når ein bruker luseskjørt?

26. mai 2017, Fiskeridirektoratet
Flere nyheter