Ukentlig oversikt over blant annet lakselus, tiltak mot lakselus og sykdommer ved oppdrettsanlegg ned på lokalitetsnivå.
Bølgevarsel for spesielt utsatte områder langs norskekysten. Varsel både for utvalgte farleder og områdene rundt disse.
Se eller last ned til kartplotter informasjon som er relevant for fiske.

Bli varslet om mulige polare lavtrykk via sms eller e-post. Sesongen for polare lavtrykk er fra oktober til mai.

Oversikten over transporthavner og fiskerihavner i Norge, hvilke tjenester de tilbyr og informasjon om kaiene.
Automatisk oppdatert strømvarsel for Saltstraumen de neste to døgn - strømhastighet og retning (ut/inn av fjorden).
Tjenesten viser historisk oversikt over faststående bruk. Kartet viser liner, garn, snurpenot og teiner, som har vært satt i de valgte månedene.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser.

Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Utlysning av forskningskvoter for 2017

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige kvoter (forskningskvoter) av en begrenset størrelse for tildeling til forskningsformål. Søknadsfristen for forskningskvoter i 2017 er satt til 24. oktober 2016.

23. september 2016, Fiskeridirektoratet

Lyser ut tilskudd til fiskeriforskning i 2017

Fiskeridirektoratet har ansvar for forvaltning av tilskudd til fiskeriforskning finansiert av fiskeriforskningsavgiften. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak utlyses det med dette tilskudd for fiskeriforskning i 2017.

23. september 2016, Fiskeridirektoratet

Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 39

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

23. september 2016, Olje- og energidepartementet

Den midlertidige dispensasjonen fra journalkravet forlenges til 1. januar 2017

For å gi mottakere av fisk tilstrekkelig tid til å tilpasse seg det nye journalkravet i landingsforskriften § 16, har Fiskeridirektoratet mulighet til å gi midlertidig dispensasjon ut året.

23. september 2016, Fiskeridirektoratet

Bedre digitale kart over norske havområder

Regjeringen utvikler nå digitale kart med detaljert oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i våre tre havområder.

23. september 2016, Klima- og miljødepartementet
Flere nyheter