Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 26 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

- En levende petroleumsprovins

Olje- og energiminister Tord Lien holdt onsdag åpningsinnlegget på Petro Harstad-konferansen 2015. Konferansen er en viktig møteplass for petroleumsnæringen i Nord-Norge. Temaet for årets konferanse var "Energi fra nord i et globalt perspektiv".

02. september 2015, Olje- og energidepartementet

Glupske fiskearter endrer økosystemet i Arktis

Varmekjære fiskearter som svømmer raskt mot nord er grådige jegere. De spiser mye og mange forskjellige slags dyr. Dette kan få omfattende konsekvenser for hvordan økosystemet er satt sammen og fungerer, viser en ny studie.

02. september 2015, Havforskningsinstituttet

KVU E10 Fiskebøl – Å i Lofoten: Samferdselsministeren har mottatt utredning fra Statens vegvesen

- Et viktig steg er nå tatt for et transportsystem som knytter Lofoten sammen på en effektiv måte, og som også gir god kontakt med naboregionene.

02. september 2015, Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottar utredning om godstransport, Drammen havn, fredag 4. september

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottar fredag 4. september sluttrapporten fra prosjektet "Den brede samfunnsanalysen av godstransport". Rapporten sammenfatter et større utredningsarbeid for å etablere et oppdatert kunnskapsgrunnlag for transportetatenes og Avinors arbeid med godstransport, særlig med sikte på ny Nasjonal transportplan (NTP). Målet er å bidra til sikrere, mer miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods.

02. september 2015, Samferdselsdepartementet

Påminnelse: Fiskeridirektoratet inviterer til dialogmøte om not og skader på not

Fiskeridirektoratet inviterer til dialogmøte i Bergen tirsdag 15. september klokka 10-15: «Rømmingsforebygging gjennom bedre samhandling mellom notprodusenter og leverandører av «kritiske» komponenter»

02. september 2015, Fiskeridirektoratet
Flere nyheter