Partnere

Departementsgruppen består av representanter fra:

Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Klima- og miljødepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kunnskapsdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet Olje- og energidepartementet Utenriksdepartementet

BarentsWatch er en avdeling i Kystverket, og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.