Videre vekst i nord

Ola Borten Moe. Foto: Bae/OED.
Ola Borten Moe. Foto: Bae/OED.
23 av 24 utvinningstillatelser fra Oljedirektoratet ligger nord for polarsirkelen.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

- Jeg er svært fornøyd med å kunne tilby 24 utvinningstillatelser til 29 selskaper. Interessen fra selskapene har vært stor, og de har levert mange gode søknader. Dette bekrefter at norsk sokkel er  en svært interessant petroleumsprovins, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

22. konsesjonsrunde og tilbud om letelisenser ble presentert sammen med Ressursrapport for leting i Stavanger onsdag.  

Tildelingen omfatter 20 utvinningstillatelser i Barentshavet og fire i Norskehavet.

- Det er tydelig at mange ønsker å lete i Barentshavet, for interessen fra industrien har vært høy. Mange selskap får også tilbud om andeler, sier Sissel Eriksen, direktør for leting i Oljedirektoratet.

Til tross for god aktivitet i petroleumsnæringen på norsk sokkel, mener departementet at er det viktig å opprettholde leteaktiviteten slik at nye ressurser  kan sikre det fremtidige aktivitetsnivået. Disse nye utvinningstillatelsene vil først kunne bidra med produksjon om ti til femten år.


23 av 24 utvinningstillatelser som selskapene nå får tilbud om ligger nord for polarsirkelen.


- Oppmerksomheten rundt vårt nordligste havområde har vært økende de siste årene. Vi legger nå grunnlaget for en langsiktig og god utforsking av våre nordlige havområder både i Barentshavet og Norskehavet. Dette vil bidra til videre vekst og sysselsetting både i nord og i resten av landet, sier Borten Moe.

Oljedirektoratet ga også ut en ny ressursrapport. Den kommer ut annet hvert år og den største endringen i petroleumsnæringen siden 2011, er at optimismen på norsk sokkel er større enn på lenge.

Les mer om den nye ressursrapporten her.