Veiledning

Få sjøtrafikken inn på egne nettsider

Den maritime trafikken finner du på AIS-tjenesten NAIS, men flere har lært seg hvordan de kan vise tjenesten via andre nettsider og -artikler.

Lag «app» eller snarvei

Hvordan legge til NAIS, Ohoi, Fiskehelse og FiskInfo på mobilen din?

FiskInfo: Rapportering for fritidsfiskere

Fritidsfiskere kan melde inn faststående redskap til Kystvakten på samme måte som yrkesfiskere. For å kunne rapportere redskap må du ha søkt om utvidet tilgang til FiskInfo.

Rapportering av sensorer i FiskInfo

I tjenesten FiskInfo kan forskningsinstitusjoner melde inn sensorer på samme måte som fiskere melder inn faststående bruk.

AIS-tjeneste for norske farvann

Følge sjøtrafikk i sanntid i kartet. Tjenesten NAIS henter inn data via Kystverkets nasjonale AIS-nettverk.

FiskInfo

Vi er stadig i dialog med brukere av våre tjenester. Her finner du en del informasjon som flere spør om. 

Fiskehelse

Vi er stadig i dialog med brukere av våre tjenester. Her finner du en del informasjon som flere spør om. 

Rapportering av redskap

Her viser vi deg hvordan du som fisker kan melde inn redskap digitalt til Kystvakten via vår tjeneste FiskInfo.

Kom i gang med FiskInfo

Slik kommer du i gang med tjenesten. Her viser vi deg også hvordan dataene i løsningen kan brukes på forskjellige måter.
1