Artikler

I 2009 var det opp mot 40 slike skipsvrak fra Andre verdenskrig funnet i Skagerak. Foto: FFI.

Krigsvrak og kjemiske stridsmidler

Senket i Skagerrak i 1945, men mellom 30 og 40 krigsvrak utgjør liten fare der de ligger. 
Følg med på aktiviteten i havnene og til sjøs med AIS. Foto: BarentsWatch.

Åpen AIS i havneoversikt

Detaljert informasjon om havnene til folk på sjøen og rederiene som planlegger anløp. I tillegg vises sanntidsinformasjon om fartøy (AIS).
Foto: Hege Iren Svensen/IMR.

Torsken vandra langt nord

Årets økosystemtokt i Barentshavet viser at torsken har lagt beitevandringa si langt mot nord i år.
Fangsten kontrolleres. Foto: Fiskeridirektoratet.

Vil bevare hummeren

Hummerfiskesesongen er i gang. Fiskeridirektoratet mener det pågår like mye ulovlig som lovlig teinefiske.
Foreløpig er det mindre enn 50 fartøyer som benytter seg av nordøstpassasjen. Allikevel er man i gang med lostjeneste på Svalbard. Foto: Kystverket.

Økt aktivitet utfordrer havretten

Økt skipstrafikk og større næringsaktivitet kan utfordre de juridiske spillereglene i Arktis. Flere kyststater kan komme til å etablere et eget lovverk som ikke alltid vil harmonere med havretten.
Stadig flere skip går gjennom Nordøstpassasjen. Her fra verdens første LNG-transport gjennom denne arktiske ruten. Illustrasjonsfoto: Gazprom.

Blindpassasjerer truer miljøet i Arktis

Økt skipstrafikk med utslipp av ballastvann betyr økt risiko for spredning av fremmede organismer i det marine miljø.
Mudring og tildekking i Sandefjordsfjorden. Foto: Per Kristian Aagaard/Jotun.

Miljøgifter i sjøbunn spres til omgivelsene

Utslipp av miljøgifter har ført til at sjøbunnen ved mange norske havne- og fjordområder er sterkt forurenset. Miljøgiftene kan tas opp av fisk og skalldyr, og er en trussel for levende organismer.
God temperatur i havet ved Rekvika på Kvaløya i august 2013. Foto: Lena Nøstdahl.

Naturens varmepumpe til oss i nord

Golfstrømmen er verdens største system for vannbåren varme. Den gigantiske havstrømmen holder vår kyst og våre fjorder frie for is, og gir oss et komfortabelt klima.
Test av Kartverkets enkle SeaPerch, Remotely Operated Vehicle (ROV). Foto: Kartverket/YouTube.

Tar forskningen ned i vannet

"Et hav av hemmeligheter" er slagordet for årets forskningsdager. Sjødivisjonen i Kartverket tar med seg en miniubåt på torget i Stavanger.
Foto: Sjømatrådet.

FishExchange

Samler inn data om fiskebestandene i Barentshavet.