Artikler

Geir Schulstad tek over som leiar for BarentsWatch 1. juli. Foto: Privat.

BarentsWatch har fått ny leiar

Det er no bestemt kven som blir dagleg leiar av BarentsWatch.
Dette utstyret tas i bruk når U-864 nå skal tømmes for olje. Foto: Kystverket.

U-864 tømmes for olje

Kystverket har i uke 10 satt i gang arbeidet med å fjerne gjenværende dieselolje fra drivstofftankene i de to vrakdelene etter den tyske ubåten.
Et større EU-prosjekt skal komme til bunns i verdenshavenes store mengder plastavfall. Tromsøforsker Dorte Herzke skal lede arbeidet fra Norge. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

Leder EU-prosjekt om havforsøpling

Et større EU-prosjekt skal komme til bunns i verdenshavenes store mengder plastavfall. Framsenterforsker Dorte Herzke skal lede arbeidet fra Norge.

Må ta hensyn til et samlet økosystem

Kommunene er for små til å drive arealplanlegging til sjøs, mener professor Bjørn Hersoug, leder for iKyst-prosjektet. 
Gasstankskip (LNG). Foto: Wolfgang Meinhart/Wikimedia Commons.

Størst bekymring for uhell i nord

Skipstrafikken forventes å øke framover. 
Foto: Petroleum Geo-Services (PGS).

Seismikk og fiskeri trenger nye regler for samhandling

- Det haster med å få på plass et rammeverk som setter næringene og myndighetene i stand til å samhandle til samfunnets beste.
Skadepotensialet for sjøfugler som foreksempel lomvi er svært alvorlig ved et eventuelt oljeutslipp. Illustrasjonsfoto: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt.

Kystnær oljeutvinning gir større fare for miljøskader

Olje- og energidepartementets kunnskapsinnhenting viser at petroleumsleting og -utvinning i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja innebærer større fare for miljøskader enn i andre åpnede områder på norsk sokkel, mener Klif. Det samme gjelder for de mest kystnære områdene langs Helgelandskysten.
Kan man finne nye medisiner i organismer som lever på havets bunn? Dette skal prosjektet PharmaSea undersøke. Foto: Kirsti Helland.

EU satser 9,5 millioner euro på marin bioprospektering

PharmaSea skal lete etter havorganismer med spesielle kjemiske forbindelser som kan bli til nye medisiner. Universitetet i Tromsø er en sentral aktør i forskningsprosjektet.
Oljedirektoratet har sett på petroleumsressurser i Barentshavet sørøst.

Store muligheter for mer olje og gass

I Barentshavet forventes 30 prosent mer olje og gass enn tidligere antatt.
Kan vi satse på at gjødsling med jern kan føre til økt vegetasjon som kan binde karbon i flere hundre år i dyphavet. Her ser vi oppblomstring av fytoplankton utenfor kysten av Argentina. Illustrasjon: Wikimedia Commons.

Havgjødsling som klimatiltak

I mange havområder er mangel på jern en begrensende faktor for algevekst. Tilførsel av jern har vist seg å føre til oppblomstring av alger, noe som gir økt opptak av CO2.