Artikler

Lofoten–Vesterålen – noe helt for seg selv

Om det er et område som har så stor naturverdi at det ikke bør åpnes for petroleumsvirksomhet, så er det Lofoten–Vesterålen.

Sist endret: 14. februar 2013

Oljeeventyret fortsetter i nord

Statoil går for utbygging av et landanlegg på Veidnes utenfor Honningsvåg i Finnmark.

Sist endret: 12. februar 2013

Oppdaterer forvaltningsplanen for Norskehavet

Det er generelt lav trafikktetthet i havområdet og prognosene kan nedjusteres.

Sist endret: 12. februar 2013

Ledige stillingar: System- og forretningsutviklar

BarentsWatch søkjer 2 systemutviklarar/ forretningsutviklarar som skal delta i arbeidet med å etablere og vidareutvikle systema slik at informasjon når ut.

Sist endret: 11. februar 2013

Kunnskapsløft om villaks og oppdrettslaks

Forskere etablerer en felles kunnskapsplattform for å finne ut hvordan villaks påvirkes av rømt oppdrettslaks.

Sist endret: 07. februar 2013

Tester sonar på hval

Sonarer gjør fregattene i Fridtjof Nansen-klassen til mer effektive ubåtjegere. Nå skal Forsvaret undersøke om sonarene skader dyrelivet i havet.

Sist endret: 07. februar 2013

Stort potensiale for sjøtransport

Det er potensiale for å overføre 13 millioner tonn gods til sjøtransport. Nærskipsfart var et av temaene på Haugesundkonferansens andre dag.

Sist endret: 06. februar 2013

Foreslår vern av tre marine områder

Framvaren, Tautraryggen og Saltstraumen er de første marine verneområdene som kan få vern etter naturmangfoldloven.

Sist endret: 05. februar 2013

Korleis leie ein aksjon mot forureining?

23 personar frå heile landet fekk opplæring hos Kystverket i korleis ein leiar ein aksjon mot akutt forureining.

Sist endret: 05. februar 2013

Polhavet – et hav uten fiskeri

Det er usannsynlig at den smeltende isen i Arktis vil føre til store endringer i fiskemønsteret i nord. Torsk og hyse har nådd sin nordligste utbredelse, mens uer, lodde og sild kan vandre inn i Polhavet for å beite fordi de er arter som svømmer fritt i vannsøylen. Det blir neppe noe kommersielt fiske i det sentrale Polhavet på mange, mange år.

Sist endret: 01. februar 2013