Artikler

Direktør Kirsti Slotsvik i Kystverket presenterte Felles ressursregister under Digitaliseringskonferansen 2017.

Datadeling til nytte for mange

Hvordan få ressurssituasjonen på en plass, og hvordan dele den. Felles ressursregister (FRR) var et tema da DiFi arrangerte sin årlige Digitaliseringskonferanse 8. juni.

Fem år med nyttige tjenester

Gjennom samarbeid mellom offentlige etater har BarentsWatch skapt verktøy som stadig finner nye brukere.
MF Landegode på vei gjennom bølger utenfor Værøy. Foto: Leif Arne Olaussen.

Landsdekkende bølgevarsel

Sammen med Kystverket og NORCE Coastal and Ocean Systems har BarentsWatch utviklet en tjeneste som varsler bølgehøyde langs hele norskekysten.

Arktis oppvarmes i rekordfart

Oppvarmingen av Arktis er dobbelt så stor som i resten av verden. Slike store endringer gjør det ekstra interessant å se hvordan det forskes på klimaklimaendringer.
Illustrasjonsfoto: Flickr Creative Commons.

Mest plast på havbotnen

Det viktigaste tiltaket for å redusere marin plastforureining, er å hindre at ny plast hamnar i havet.
Illustrasjonsfoto lakselus: Rune Nilsen/Havforskningen.

Fiskehelse oppdatert

Vårlusegrenser, nye produksjonsområder og forbedret visning av tjenesten Fiskehelse.
Årlig arrangeres det ryddeaksjoner langs kysten vår. Også Kystvakten er med på dugnaden. Foto: Kystvakten.

Mykje arbeid å rydde havet

– Min observasjon er at mengda plast langs kysten aukar for kvart år. Vi er alle skyld i dette, og har eit felles ansvar for å rydde opp, seier Åge Landro, administrativ leiar av Bergen og Omland friluftsråd.
Forskare fra UiB og Universitetsmuseet fann mengder med plast i magen til det syke dyret. Foto: Terje Lislevand/Universitetsmuseet i Bergen.

Plast truer livet i havet

Gåsenebbkvalen som vart funnen utanfor Sotra med magen full av plast, opna mange auge for problemet med plast i havet.

Forvaltning og videreutvikling av BarentsWatch - åpen del

Kunngjøring lagt ut på Doffin, Database for offentlige innkjøp.
Illustrasjonsfoto: KV Sortland/Kystvakten.

5-årsjubileum og årskonferanse

BarentsWatch feirer sine fem første år med en konferanse som arrangeres i Tromsø 31. mai.