Artikler

Minedykkar på bombedesarmeringsoppdrag under øvinga Artic Specialist i Ramsund i 2016. Foto: Olav Standal Tangen/Forsvaret.

Bomber og miner langs kysten

Det ligg tusenvis av eksplosiv att etter verdskrigane langs kysten og i havet.  Når publikum gjer slike funn, skal dei ikkje røre dei, men straks melde frå til politiet.
Illustrasjonsfoto: Alf M. Sollund.

Tiltak i kampen mot PD

Regjeringen vil skjerpe sykdomsbekjempelsen i oppdrettsnæringen med PD-soner langs kysten vår. Oversikten finner du allerede i tjenesten Fiskehelse.
I år står BarentsWatch sammen med Mattilsynet på Aqua Nor i Trondheim.

Viser frem Fiskehelse på Aqua Nor

Sammen med Mattilsynet deltar BarentsWatch på Aqua Nor i Trondheim.
Kongekrabbe er no også ein turistattraksjon.

Framande artar

Når ein framand art etablerer seg i norske farvatn, er han så godt som umogleg å bli kvitt.
Illustrasjon Fiskehelse.

Fortsetter samarbeidet med Bouvet

En ny toårskontrakt er tegnet med Bouvet for forvaltning og videreutvikling av digitale tjenester.
Illustrasjonsfoto fra oppdrettsanlegg. Foto: Anders Røeggen.

Viser rømming i Fiskehelse

Nye oppdateringer er gjort i tjenesten vår som viser lakselus og fiskesykdommer i oppdrett. 
Hvordan unngå ulykker og uhell på sjøen. Her er mange råd og tips å ha med seg når fritidsbåten skal ut på seilas. Foto: Sundt Flyer/Redningsselskapet.

Sammen om en tryggere seilas for fritidsbåtene

Det er mange tjenester og kampanjer som setter fokus på økt sjøsikkerhet for de mindre båtene. Her kommer en oversikt som kan gjøre en forskjell på turen.
Direktør Kirsti Slotsvik i Kystverket presenterte Felles ressursregister under Digitaliseringskonferansen 2017.

Datadeling til nytte for mange

Hvordan få ressurssituasjonen på en plass, og hvordan dele den. Felles ressursregister (FRR) var et tema da DiFi arrangerte sin årlige Digitaliseringskonferanse 8. juni.

Fem år med nyttige tjenester

Gjennom samarbeid mellom offentlige etater har BarentsWatch skapt verktøy som stadig finner nye brukere.
MF Landegode på vei gjennom bølger utenfor Værøy. Foto: Leif Arne Olaussen.

Landsdekkende bølgevarsel

Sammen med Kystverket og NORCE Coastal and Ocean Systems har BarentsWatch utviklet en tjeneste som varsler bølgehøyde langs hele norskekysten.