Artikler

NIVA skal sjå på avrenninga frå mikroplast frå vegene. Her ryddar dei tilsette opp plast i strandkanten. Foto: David Pettersen Eidsvoll/NIVA.

Tiltak mot marint plastsøppel

– Det breie frivillige engasjementet for å rydde og førebygge forsøpling er viktig, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
Storfangst kan være en stor ferieopplevelse. Nå kommer det nye regler for å få bedre kontroll på næringen. Illustrasjonsfoto: Visit Vesterålen/NordNorsk Reiseliv.

Bedre kontroll på turistfiske

Næringen er i vekst, men i dag vet vi ikke hva havfisketuristene tar med seg av fisk ut av landet. Nå vil et nytt regelverk føre til mer kontroll og oversikt.

Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning

I Fiskehelse har BarentsWatch laget et interaktivt kart som viser viktige indikatorer for fiskehelsestatusen i oppdrettsnæringen.
Minedykkar på bombedesarmeringsoppdrag under øvinga Artic Specialist i Ramsund i 2016. Foto: Olav Standal Tangen/Forsvaret.

Bomber og miner langs kysten

Det ligg tusenvis av eksplosiv att etter verdskrigane langs kysten og i havet.  Når publikum gjer slike funn, skal dei ikkje røre dei, men straks melde frå til politiet.
Illustrasjonsfoto: Alf M. Sollund.

Tiltak i kampen mot PD

Regjeringen vil skjerpe sykdomsbekjempelsen i oppdrettsnæringen med PD-soner langs kysten vår. Oversikten finner du allerede i tjenesten Fiskehelse.
I år står BarentsWatch sammen med Mattilsynet på Aqua Nor i Trondheim.

Viser frem Fiskehelse på Aqua Nor

Sammen med Mattilsynet deltar BarentsWatch på Aqua Nor i Trondheim.
Kongekrabbe er no også ein turistattraksjon.

Framande artar

Når ein framand art etablerer seg i norske farvatn, er han så godt som umogleg å bli kvitt.
Illustrasjon Fiskehelse.

Fortsetter samarbeidet med Bouvet

En ny toårskontrakt er tegnet med Bouvet for forvaltning og videreutvikling av digitale tjenester.
Illustrasjonsfoto fra oppdrettsanlegg. Foto: Anders Røeggen.

Viser rømming i Fiskehelse

Nye oppdateringer er gjort i tjenesten vår som viser lakselus og fiskesykdommer i oppdrett. 
Hvordan unngå ulykker og uhell på sjøen. Her er mange råd og tips å ha med seg når fritidsbåten skal ut på seilas. Foto: Sundt Flyer/Redningsselskapet.

Sammen om en tryggere seilas for fritidsbåtene

Det er mange tjenester og kampanjer som setter fokus på økt sjøsikkerhet for de mindre båtene. Her kommer en oversikt som kan gjøre en forskjell på turen.