Artikler

MS "Nordsild" er en av båtene som nå skal bruke bunnkart under fiske i 2018. Foto: Arvesen AS.

Nå skal det fiskes smartere

Kartlegging av havbunnen skal både gi et mer effektivt og miljøvennlig fiske.
Det samlast enorme mengder med plast frå havet. Biletet er eit illustrasjonsfoto av plastsøppel funnet i Stillehavet: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)/Kristen Kelly.

Plast i havet er eit internasjonalt miljøproblem

Vi veit det er mykje plast i havet, men vi veit ikkje nok om korleis han oppfører seg og påverkar økosystema. Det blir forska på dette både i Noreg og i utlandet.
Håbranden plassert utenfor Trøndelagskysten.

Følg med på havmerden i Fiskehelse

Fisk har allerede svømt en stund rundt i merden på 250.000 kubikkmeter. 
Illustrasjonsfoto: Eivind Rinde/BarentsWatch.

Kunnskapsbasert havforvaltning

En ny versjon av kartløsningen Arealverktøy er nå på plass. En enklere oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i våre tre havområder.
Sterke strømmer går gjennom sundet Saltstraumen sør for Bodø. Foto: Innovation Norway.

Forbedret strømvarsel

Tryggere seilas gjennom Saltstraumen - en av verdens sterkeste malstrømmer. 
Skjermdump: Midlertidig stengte felt fra Fiskeridirektoratet markert i karttjenesten FiskInfo.

Viser midlertidig stengte felt

I tjenesten FiskInfo er det nå lagt ut kartlag om midlertidig stengte felt fra Fiskeridirektoratet.
NIVA skal sjå på avrenninga frå mikroplast frå vegene. Her ryddar dei tilsette opp plast i strandkanten. Foto: David Pettersen Eidsvoll/NIVA.

Tiltak mot marint plastsøppel

– Det breie frivillige engasjementet for å rydde og førebygge forsøpling er viktig, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
Storfangst kan være en stor ferieopplevelse. Nå kommer det nye regler for å få bedre kontroll på næringen. Illustrasjonsfoto: Visit Vesterålen/NordNorsk Reiseliv.

Bedre kontroll på turistfiske

Næringen er i vekst, men i dag vet vi ikke hva havfisketuristene tar med seg av fisk ut av landet. Nå vil et nytt regelverk føre til mer kontroll og oversikt.

Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning

I Fiskehelse har BarentsWatch laget et interaktivt kart som viser viktige indikatorer for fiskehelsestatusen i oppdrettsnæringen.
Minedykkar på bombedesarmeringsoppdrag under øvinga Artic Specialist i Ramsund i 2016. Foto: Olav Standal Tangen/Forsvaret.

Bomber og miner langs kysten

Det ligg tusenvis av eksplosiv att etter verdskrigane langs kysten og i havet.  Når publikum gjer slike funn, skal dei ikkje røre dei, men straks melde frå til politiet.