Artikler

Strategi 2021-2024

Godkjent av Etatsgruppen juni 2021.

Målsettinger og mandat

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 23. november 2017, etter forutgående behandling i departementsgruppen.
Det samlast enorme mengder med plast frå havet. Biletet er eit illustrasjonsfoto av plastsøppel funnet i Stillehavet: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)/Kristen Kelly.

Plast i havet er eit internasjonalt miljøproblem

Vi veit det er mykje plast i havet, men vi veit ikkje nok om korleis han oppfører seg og påverkar økosystema. Det blir forska på dette både i Noreg og i utlandet.
Håbranden plassert utenfor Trøndelagskysten.

Følg med på havmerden i Fiskehelse

Fisk har allerede svømt en stund rundt i merden på 250.000 kubikkmeter. 
Illustrasjonsfoto: Eivind Rinde/BarentsWatch.

Kunnskapsbasert havforvaltning

En ny versjon av kartløsningen Arealverktøy er nå på plass. En enklere oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i våre tre havområder.
Sterke strømmer går gjennom sundet Saltstraumen sør for Bodø. Foto: Innovation Norway.

Forbedret strømvarsel

Tryggere seilas gjennom Saltstraumen - en av verdens sterkeste malstrømmer. 
Skjermdump: Midlertidig stengte felt fra Fiskeridirektoratet markert i karttjenesten FiskInfo.

Viser midlertidig stengte felt

I tjenesten FiskInfo er det nå lagt ut kartlag om midlertidig stengte felt fra Fiskeridirektoratet.
NIVA skal sjå på avrenninga frå mikroplast frå vegene. Her ryddar dei tilsette opp plast i strandkanten. Foto: David Pettersen Eidsvoll/NIVA.

Tiltak mot marint plastsøppel

– Det breie frivillige engasjementet for å rydde og førebygge forsøpling er viktig, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
Storfangst kan være en stor ferieopplevelse. Nå kommer det nye regler for å få bedre kontroll på næringen. Illustrasjonsfoto: Visit Vesterålen/NordNorsk Reiseliv.

Bedre kontroll på turistfiske

Næringen er i vekst, men i dag vet vi ikke hva havfisketuristene tar med seg av fisk ut av landet. Nå vil et nytt regelverk føre til mer kontroll og oversikt.

Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning

I Fiskehelse har BarentsWatch laget et interaktivt kart som viser viktige indikatorer for fiskehelsestatusen i oppdrettsnæringen.