Artikler

Håbranden plassert utenfor Trøndelagskysten.

Følg med på havmerden i Fiskehelse

Fisk har allerede svømt en stund rundt i merden på 250.000 kubikkmeter. 
Illustrasjonsfoto: Eivind Rinde/BarentsWatch.

Kunnskapsbasert havforvaltning

En ny versjon av kartløsningen Arealverktøy er nå på plass. En enklere oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i våre tre havområder.
Sterke strømmer går gjennom sundet Saltstraumen sør for Bodø. Foto: Innovation Norway.

Forbedret strømvarsel

Tryggere seilas gjennom Saltstraumen - en av verdens sterkeste malstrømmer. 
Skjermdump: Midlertidig stengte felt fra Fiskeridirektoratet markert i karttjenesten FiskInfo.

Viser midlertidig stengte felt

I tjenesten FiskInfo er det nå lagt ut kartlag om midlertidig stengte felt fra Fiskeridirektoratet.
NIVA skal sjå på avrenninga frå mikroplast frå vegene. Her ryddar dei tilsette opp plast i strandkanten. Foto: David Pettersen Eidsvoll/NIVA.

Tiltak mot marint plastsøppel

– Det breie frivillige engasjementet for å rydde og førebygge forsøpling er viktig, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning

I Fiskehelse har BarentsWatch laget et interaktivt kart som viser viktige indikatorer for fiskehelsestatusen i oppdrettsnæringen.
Minedykkar på bombedesarmeringsoppdrag under øvinga Artic Specialist i Ramsund i 2016. Foto: Olav Standal Tangen/Forsvaret.

Bomber og miner langs kysten

Det ligg tusenvis av eksplosiv att etter verdskrigane langs kysten og i havet.  Når publikum gjer slike funn, skal dei ikkje røre dei, men straks melde frå til politiet.
Illustrasjonsfoto: Alf M. Sollund.

Tiltak i kampen mot PD

Regjeringen vil skjerpe sykdomsbekjempelsen i oppdrettsnæringen med PD-soner langs kysten vår. Oversikten finner du allerede i tjenesten Fiskehelse.
I år står BarentsWatch sammen med Mattilsynet på Aqua Nor i Trondheim.

Viser frem Fiskehelse på Aqua Nor

Sammen med Mattilsynet deltar BarentsWatch på Aqua Nor i Trondheim.
Kongekrabbe er no også ein turistattraksjon.

Framande artar

Når ein framand art etablerer seg i norske farvatn, er han så godt som umogleg å bli kvitt.