Artikler

Sentinel-3 i bane over Norge. Illustrasjonsbilde: ESA.

Nyttige satellittar

Data innhenta frå satellittar er eit uvurderlig verktøy i overvakinga av norske farvatn. Ikkje minst i utilgjengelege område som Arktis, kan satellittdata vere einaste kjelde til informasjon.
Skjermdump BarentsWatch.no.

Dekker hele Finnmark med spesialvarsel for bølger

Hele kysten vår skal inkluderes i bølgevarselet. Allerede nå er hele Finnmarkskysten dekket i en ny oppdatering. 
Illustrasjonsbilde: Eni Norge.

- Et arealverktøy for myndigheter og næringsliv

Sammen med BarentsWatch utvikler Regjeringen nå digitale kart med detaljert oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i våre tre havområder.
Illustrasjonsfoto: I kartet vises bruk som liner, garn, snurpenot og teiner.

Fiskeriaktivitet - en oversikt

Kartvisning med historisk oversikt over faststående bruk. 
Lise Maria Strömqvist har jobbet både med tekst og bilder til boka. Her på jobb i Nyksund. Foto: Privat/Kystverket.

Boka som setter havna i sentrum

Historien om utbedringene av Myre havn ble også ei historie om hvordan kysten vår har utviklet seg. For havna er selve bærebjelken i et kystsamfunn.
Seniorgeolog Harald Brekke (t.v.) og Nils Rune Sandstå, har store forventningar til det nye området som vart opna for leiting etter petroleum i Barentshavet søraust. Sandstå var koordinator for 23. konsesjonsrunde. Foto: Kjetil S. Grønnestad.

23. konsesjonsrunde: Dei nye områda for leiteboring

For første gong på over 20 år, vart nye område opna for leiteboring etter olje og gass på norsk sokkel.

Vilkår for bruk av data via BarentsWatch

Data vist på BarentsWatch.no eller via våre tjenester er som hovedregel lisensiert under NLOD lisensen. Her er våre retningslinjer for bruk av de dataene vi videreformidler.
En ny oversikt over fiskehelse er nå på nett. Foto: Anders Røeggen.

Lakselus på kartet

Oversikt over situasjonen på alle oppdrettsanlegg.
Illustrasjonsfoto: Linn Røkenes/Sjømatrådet.

Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning

I Fiskehelse har BarentsWatch laget et interaktivt kart som viser viktige indikatorer for statusen i oppdrettsnæringen.
Illustrasjonsfoto: Mattilsynet.

Fiskesykdommene PD og ILA

Norsk oppdrettsnæring har også store tap på grunn av smittsomme virussykdommer.