Artikler

FiskInfo, nå også med båter i kartet.

Se andre båter i FiskInfo

For registrerte og innloggede fiskere viser vi nå Kystverkets AIS i det samme brukergrensesnittet.
Illustrasjon fra kartløsningen i Arealverktøy.

Arealverktøy offentlig tilgjengelig

Gjennom geografiske informasjonstjenester og sammensatte kartvisninger skal arealverktøyet effektivisere og gi støtte til forvaltningen av norske havområder.
Illustrasjonsfoto: Fiskeridirektoratet.

Ny funksjonalitet i Fiskehelse

Mattilsynet og BarentsWatch utvider tjenesten Fiskehelse med eksport av lusedata og fiskesykdommene ILA og PD. I tillegg viser vi alle kontrollområder for ILA.

Åpne data via BarentsWatch

Det meste av datainnholdet du finner i våre systemer er tilgjengelig gratis, direkte fra våre partnere eller via BarentsWatch. Her har vi laget en oppsummering.
Skjermdump fra tjenesten Arealverktøy.

Arealverktøy for forvaltningsplanene

BarentsWatch leder prosjektet med å utvikle et arealverktøy for arbeidet med forvaltningsplanene for norske havområder i tett samarbeid med Miljødirektoratet og Kartverket.
Bølgevarsel presentert av kystdirektør Kirsti Slotsvik fra Kystverket og Eivind Rinde fra BarentsWatch.

BarentsWatch presentert under statsbesøk

Bølgevarsel var et naturlig innslag i programmet da Kong Harald og Presidenten fra Singapore avsluttet statsbesøket i Tromsø.
Sentinel-3 i bane over Norge. Illustrasjonsbilde: ESA.

Nyttige satellittar

Data innhenta frå satellittar er eit uvurderlig verktøy i overvakinga av norske farvatn. Ikkje minst i utilgjengelege område som Arktis, kan satellittdata vere einaste kjelde til informasjon.
Skjermdump BarentsWatch.no.

Dekker hele Finnmark med spesialvarsel for bølger

Hele kysten vår skal inkluderes i bølgevarselet. Allerede nå er hele Finnmarkskysten dekket i en ny oppdatering. 
Illustrasjonsbilde: Eni Norge.

- Et arealverktøy for myndigheter og næringsliv

Sammen med BarentsWatch utvikler Regjeringen nå digitale kart med detaljert oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i våre tre havområder.
Illustrasjonsfoto: I kartet vises bruk som liner, garn, snurpenot og teiner.

Fiskeriaktivitet - en oversikt

Kartvisning med historisk oversikt over faststående bruk.