Artikler

Illustrasjonsfoto: Flickr Creative Commons.

Mest plast på havbotnen

Det viktigaste tiltaket for å redusere marin plastforureining, er å hindre at ny plast hamnar i havet.
Illustrasjonsfoto lakselus: Rune Nilsen/Havforskningen.

Fiskehelse oppdatert

Vårlusegrenser, nye produksjonsområder og forbedret visning av tjenesten Fiskehelse.
Årlig arrangeres det ryddeaksjoner langs kysten vår. Også Kystvakten er med på dugnaden. Foto: Kystvakten.

Mykje arbeid å rydde havet

– Min observasjon er at mengda plast langs kysten aukar for kvart år. Vi er alle skyld i dette, og har eit felles ansvar for å rydde opp, seier Åge Landro, administrativ leiar av Bergen og Omland friluftsråd.
Forskare fra UiB og Universitetsmuseet fann mengder med plast i magen til det syke dyret. Foto: Terje Lislevand/Universitetsmuseet i Bergen.

Plast truer livet i havet

Gåsenebbkvalen som vart funnen utanfor Sotra med magen full av plast, opna mange auge for problemet med plast i havet.

Forvaltning og videreutvikling av BarentsWatch - åpen del

Kunngjøring lagt ut på Doffin, Database for offentlige innkjøp.
Illustrasjonsfoto: KV Sortland/Kystvakten.

5-årsjubileum og årskonferanse

BarentsWatch feirer sine fem første år med en konferanse som arrangeres i Tromsø 31. mai.
Ofte tøffe forhold for skipstrafikken utenfor norskekysten. Her fra innseilingen til Øksnes. Foto: Lise Maria Strömqvist/Kystverket.

Utvider bølgevarsel for norskekysten

Kystverket og BarentsWatch har nå lansert nye områder i Bølgevarsel for farleder. De nye områdene er Helgelandskysten fra Brønnøysund til Saltstraumen, og havområdene utenfor Jæren i Rogaland.
Hurtigruten sitt skip MS Fram, skal til Nordvestpassasjen. Foto: Chelsea Claus/HURTIGRUTEN.

Cruisetrafikk gjennom Arktis

Mindre is gir moglegheiter for skipstrafikk gjennom Arktis. Fleire turistar ynskjer å oppleve den urørde naturen, men auka passasjertrafikk stiller strenge krav til sikkerheita.
Illustrasjon Bølgevarsel.

Nytt bølgevarsel for Vestlandet

Vår varslingstjeneste for bølger er nå også klar for hele Vestlandet.
Tilgang på ressurser kan bety mye i en nødsituasjon.

Tjenesten Felles ressursregister

Alle aktører innen redning og beredskap skal gjennom et sikkert system få den ressurs-informasjonen de har behov for.