Skjermdump: Midlertidig stengte felt fra Fiskeridirektoratet markert i karttjenesten FiskInfo.
Skjermdump: Midlertidig stengte felt fra Fiskeridirektoratet markert i karttjenesten FiskInfo.

Viser midlertidig stengte felt

I tjenesten FiskInfo er det nå lagt ut kartlag om midlertidig stengte felt fra Fiskeridirektoratet.

Dette er informasjon som har vært etterlyst i lang tid fra våre brukere. Nå kan endelig kartlaget slås av og på under Fiskerireguleringer i venstre panel. (Se skjermdumpen over).

Feltene vises i kartet som polygoner og når man klikker på disse får man opp tekstlig informasjon vedrørende meldingen og en lenke til Fiskeridirektoratets gjengivelse av meldingen.

Sjekk også fiskerimeldingen

Fiskeridirektoratet understreker at det er selve vedtaket om stenging og åpning som gjelder, slik det er formidlet tekstlig i den enkelte fiskerimelding. Sjekk derfor alltid fiskerimeldingen!

Barentswatch mottar oppdaterte data fra Fiskeridirektoratet innenfor tidsrommet 08.00-16.00. Utenfor dette tidsrommet vil ikke nye fiskerimeldinger/J-meldinger publiseres i Fiskeinfo før neste arbeidsdag.

Det vil ikke bli publisert Fiskerimeldinger/J-meldinger i tidsrommet fredag kl.16.00 til mandag kl.08.00.

Barentswatch fraskriver seg ethvert ansvar for feil og mangler med Fiskerimeldinger/J-meldinger, og påpeker at hver enkelt næringsaktør er pliktig til å holde seg oppdatert på enhver tids gjeldende regelverk. 

Tester innrapportering

Vi har også klar en løsning for innrapportering av setting og haling av bruk. Vi starter med brukertesting denne uke for å få brukergrensesnittet optimalt og regner med å kunne lansere dette i desember.

Av andre informasjonslag vi har fått inn i det siste kan nevnes: Fartsområder fra Sjøfartsdirektoratet, Bunntyper fra NGU, AIS fra Kystverket (bare for registrerte fiskere), spor fra seismikkfartøy i seismikkområde.

For at FiskInfo skal bli så bra som mulig ønsker vi tilbakemeldinger (ris, ros, spørsmål og ideer) fra deg som bruker tjenestene. Vi setter pris på om du tar kontakt.