Illustrasjonsfoto: Alf M. Sollund.
Illustrasjonsfoto: Alf M. Sollund.

Nye tiltak i kampen mot PD

Regjeringen vil skjerpe sykdomsbekjempelsen i oppdrettsnæringen med PD-soner langs kysten vår. Oversikten finner du allerede i tjenesten Fiskehelse hos BarentsWatch. 

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

For at det skal bli enklere å forebygge, begrense og bekjempe fiskesykdommen Pancreas disease (PD) er en ny nasjonal forskrift nå fastsatt.

Dette innebærer at det opprettes en PD-sone fra Jæren til Nord-Trøndelag. Resten av kysten dekkes av to overvåkningssoner.

Vises i Fiskehelse

BarentsWatch og Mattilsynet har allerede oppdatert med de nye nasjonale PD-sonene i tjenesten Fiskehelse. Disse skrus på under «innstillinger» som du finner nest nederst i panelet på venstre side i løsningen. Sone-grensene vises som tykke klikkbare streker i kartet.

I tillegg vises det også per lokalitet, om de er i soner (ILA og PD). Dette vises oppe til høyre når du klikker på en lokalitet. Visning av PD-soner følger som annen visning historikk, d.v.s. at de kun vises fra uke 35.

Les mer om PD her.

- Skjerper innsatsen

I PD-sonen legges det opp til at man lever med sykdommen, men over tid prøver å redusere utstrekningen. Grensen mellom PD-sonen og overvåkningssonene forsterkes, slik at risiko for spredning av sykdommen reduseres. Det er samtidig lagt inn en fleksibilitet i håndteringen av utbrudd i overvåkningssonen, slik at utbrudd ikke automatisk fører til umiddelbar utslakting av fisken.

Nærings- og fiskeridepartementets nettsider heter det videre at formålet med forskriften er å redusere konsekvensen av PD i PD-sonen. Videre å hindre at PD etablerer seg i overvåkningssonene og å begrense utbredelsen av de enkelte subtypene av Salmonid alphavirus (SAV), viruset som forårsaker PD.

– Skal oppdrettsnæringen vokse må vi ta sykdomsbekjempelse på alvor. Nå skjerper vi innsatsen mot smittespredning og gjør håndteringen av utbrudd mer effektiv, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.