Artikler

En ny oversikt over fiskehelse er nå på nett. Foto: Anders Røeggen.

Lakselus på kartet

Oversikt over situasjonen på alle oppdrettsanlegg.
Illustrasjonsfoto: Linn Røkenes/Sjømatrådet.

Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning

I Fiskehelse har BarentsWatch laget et interaktivt kart som viser viktige indikatorer for statusen i oppdrettsnæringen.
Illustrasjonsfoto: Mattilsynet.

Fiskesykdommene PD og ILA

Norsk oppdrettsnæring har også store tap på grunn av smittsomme virussykdommer.
Illustrasjonsfoto.

Oversikten over lakselussituasjonen

22. juni vil et nytt kartverktøy vise status for lakselus, fiskesykdommer og behandling på alle lokaliteter i Norge.
Einsamt strandliv ved Otervika på Andøya.

Finnast den urørte kysten?

Noreg har ei av dei lengste kystlinjene i verda. Sjølv om kystnaturen ikkje kan seiast å vere inngrepsfri, byr den på gode moglegheiter for variert friluftsliv.
RV Lance inne i isen nord for Svalbard. Foto: Paul Dodd/Norsk Polarinstitutt.

Deler data fra unikt forskningstokt

Etter å ha deltatt på forskningstoktet med ekspedisjonsfartøyet RV Lance i fjor, jobber nå et hundretalls forskere og teknikere fra flere norske og utenlandske institusjoner med sine funn.
Ingenting å si på omgivelsene rundt kaiene ved Skutvika. Illustrasjonfoto: Ålesundregionens havnevesen.

Gods på sjøen kan gi miljøgevinst

Det har lenge vært et overordnet mål å få mer gods fra vei til jernbane og sjø. En samfunnsanalyse påpeker at det trengs incentivordninger for å øke sjøtransporten.
Varsel for strømmen kommer til nytte for sjøfarende som skal gjennom Saltstraumen. Foto: Tommy Andreassen, www.nordnorge.com (Bodø).

Strømvarsel for Saltstraumen

For tryggere seilas gjennom Saltstraumen er det utviklet et automatisk strømvarsel. Nå også med direktesending. 

Overfør kartdata til MaxSea TimeZero

Sørg for at du laster ned kartet i GPS Exchange Format. Dersom du laster ned filen på en annen pc, så kan du overføre den ved å bruke en USB-minnepinne.
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen legger ned grunnsteinen for Framsenterets andre byggetrinn. Foto: Ann Kristin Balto/Framsenteret.

Framsenteret i Tromsø utvider

Mandag ble grunnsteinen i det nye FRAM-senteret lagt ned. Med nybygget får de nesten dobbelt så mye plass, og øker fra rundt 250 arbeidsplasser til nærmere 450 nye arbeidsplasser. Og da med et ekstra bruttoareal på cirka 9.500 kvadratmeter.- I byggetrinn 2 har vi bestilt i overkant av 20 kontorplasser. I tillegg til BarentsWatch og de tre ved beredskapssenteret, blir det opprettet en stilling knyttet til senter for analyse og statistikk. Kystverket er allerede en partner i Framsenteret og blir med utvidelsen en betydelig aktør på huset, sier Frode Kjersem, regiondirektør i Kystverket.Kystverket har siden starten vært leietakere, men skal nå inn i nybygget. Arbeidet med de nye lokalene begynner i mars.  Også Barentswatch kan flytte tilbake til bygget når plassen blir bedre. Går alt som det skal kan bygget tas i bruk tidlig i 2018...- Norge står i en omstilling. Vi arbeider for en grønn konkurransekraft i et bærekraftig samfunn", og da er forskning helt avgjørende. Framsenteret er en viktig del av regjeringens satsing på kunnskap og på nordområdene. Med det nye bygget får vi en enda bedre arena for tverrfaglig forskning og innovasjon, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Framsenteret består i dag av 20 institusjoner, hvorav flere er blant BarentsWatch sine samarbeidspartnere. Den største nye leietakeren i det utvidete bygget blir Havforskningsinstituttet. – Jeg ser på Framsenteret som en veldig konkret nordområdesatsing fra politikernes side og Framsenteret II gir en ytterligere forsterket satsing. I dag er en gledens dag og vi får attpåtil en ytterligere forskjønnelse av denne delen av sentrum, sier senterleder Anne Husebekk, rektor ved UiT.Statsbygg har prosjektert nybygget og er også byggherre og utleier. Det skal bygges energi-effektivt, tilsvarende den kommende passivhus-standarden.