Artikler

Lise Maria Strömqvist har jobbet både med tekst og bilder til boka. Her på jobb i Nyksund. Foto: Privat/Kystverket.

Boka som setter havna i sentrum

Historien om utbedringene av Myre havn ble også ei historie om hvordan kysten vår har utviklet seg. For havna er selve bærebjelken i et kystsamfunn.
Seniorgeolog Harald Brekke (t.v.) og Nils Rune Sandstå, har store forventningar til det nye området som vart opna for leiting etter petroleum i Barentshavet søraust. Sandstå var koordinator for 23. konsesjonsrunde. Foto: Kjetil S. Grønnestad.

23. konsesjonsrunde: Dei nye områda for leiteboring

For første gong på over 20 år, vart nye område opna for leiteboring etter olje og gass på norsk sokkel.

Vilkår for bruk av data via BarentsWatch

Data vist på BarentsWatch.no eller via våre tjenester er som hovedregel lisensiert under NLOD lisensen. Her er våre retningslinjer for bruk av de dataene vi videreformidler.
En ny oversikt over fiskehelse er nå på nett. Foto: Anders Røeggen.

Lakselus på kartet

Oversikt over situasjonen på alle oppdrettsanlegg.
Illustrasjonsfoto: Linn Røkenes/Sjømatrådet.

Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning

I Fiskehelse har BarentsWatch laget et interaktivt kart som viser viktige indikatorer for statusen i oppdrettsnæringen.
Illustrasjonsfoto: Mattilsynet.

Fiskesykdommene PD og ILA

Norsk oppdrettsnæring har også store tap på grunn av smittsomme virussykdommer.
Illustrasjonsfoto.

Oversikten over lakselussituasjonen

22. juni vil et nytt kartverktøy vise status for lakselus, fiskesykdommer og behandling på alle lokaliteter i Norge.
Einsamt strandliv ved Otervika på Andøya.

Finnast den urørte kysten?

Noreg har ei av dei lengste kystlinjene i verda. Sjølv om kystnaturen ikkje kan seiast å vere inngrepsfri, byr den på gode moglegheiter for variert friluftsliv.
RV Lance inne i isen nord for Svalbard. Foto: Paul Dodd/Norsk Polarinstitutt.

Deler data fra unikt forskningstokt

Etter å ha deltatt på forskningstoktet med ekspedisjonsfartøyet RV Lance i fjor, jobber nå et hundretalls forskere og teknikere fra flere norske og utenlandske institusjoner med sine funn.
Ingenting å si på omgivelsene rundt kaiene ved Skutvika. Illustrasjonfoto: Ålesundregionens havnevesen.

Gods på sjøen kan gi miljøgevinst

Det har lenge vært et overordnet mål å få mer gods fra vei til jernbane og sjø. En samfunnsanalyse påpeker at det trengs incentivordninger for å øke sjøtransporten.