Artikler

Norsk arktisk landjord. Her fra Hamningberg i Finnmark. Foto: Alf M. Sollund.

Hva er Arktis?

Arktis er området rundt Nordpolen. Men eksakt hvilket område Arktis omfatter, finnes det ikke en enkel avgrensing på. Det finnes flere.
Havbase viser omfanget av skipstrafikken i våre havområder.

Havbase: Skipsaktivitet og utslipp i norske havområder

Historiske data gir gjennom denne karttjenesten nye muligheter til å danne seg et bilde av utviklingstrekk innen skipstrafikken i norske havområder og Arktis.
Foto: Fiskeridirektoratet.

No skal søppel fiskast

Norske fiskarar skal hjelpe til med å samle inn marin forsøpling. Dette avfallet truar det marine miljøet og skader dyrelivet i havet.
Hurtigruten «Kong Harald» på vei nordover utenfor Stad. Kryssende bølger slår opp foran grunnen som kalles «Bukketjuvane» (Boktjyven). Foto: Thomas Bickhardt/BickFoto.

Varsler farlige bølger

Med varsel for kryssende bølger utvides BarentsWatch sitt bølgevarsel til å gjøre båtturen ennå tryggere.
Fugletittere ved Storesand og Ytre Hvaler nasjonalpark. Foto: Marit Winther-Janson/Statens naturoppsyn.

Ulike verneområde langs kysten og i havet

Dei verna områda langs kysten og i havet skal sikre sårbare og trua naturtypar, og ta vare på område av internasjonal, nasjonal og regional verdi.

Overfør kartdata til Telchart

Har du lastet ned et kart, men strever med å få det over på Telchart? Denne bruksanvisningen viser deg hvordan du gjør det.
Bildet til venstre viser fiskesamfunn i Barentshavet i 2004. Rødt er atlantiske fiskesamfunn, gult er sentrale og blått er arktiske fiskesamfunn. Til høyre ser vi fiskesamfunn i Barentshavet i 2012 På åtte år har de ulike fiskesamfunnene flytta seg nord- og østover. Illustrasjon: Havforskningsinstituttet.

Klimaendringene presser fisken nordover

En ny studie viser at fiskesamfunn i Barentshavet flytter seg opp til fire ganger så raskt som FNs klimapanel anslår.
På dumpefeltet i Skagerrak ble dette vraket fotografert på 600 meters dyp. Foto: FFI Forsvarets forskningsinstitutt.

Nye vrakfunn på bunnen av Skagerrak

Etter to ukers kartleggingsarbeid av dumpefeltet for kjemiske stridsmidler i Skagerrak, er 15 nye vrak funnet.
Illustrasjonsfoto fra Polhavet: Jon. S. Rønning/Havforskningsinstituttet.

Polhavets grenser trekkes opp

 Flere arktiske kyststater har sendt inn sine forslag til avgrensninger i Polhavet.

Kom i gang med FiskInfo

Slik kommer du i gang med tjenesten. Her viser vi deg også hvordan dataene i løsningen kan brukes på forskjellige måter.