Artikler

Foto: Karine Nigar Aarskog / UiT.

Isbjørn

Isbjørnen er verdens største landlevende rovdyr. Den lever i arktiske strøk med tilgang på sjøis.
Foto: Magnus Andersen/Norsk Polarinstitutt.

Vanskelig å anslå isbjørnbestanden

Når isbjørnen skal telles, må det gjøres fra lufta. På Svalbard ble antallet isbjørn beregnet i 2015. Det viste seg at antallet «norske» isbjørner trolig har økt.
Hvilke makroalger kan dyrkes frem i laboratoriet?

Alger - en del av fremtidens havbruk

Ressursene ligger der langs hele kysten, men alger til bruk i dyrefôr, gjødsel og til legemiddelindustrien er fortsatt på forskningsstadiet i Norge.

Overfør kartdata til MaxSea v12

For å kunne åpne mottatte kartlagsdata fra fiskinfo i MaxSea v12 (og v10) så må disse dataene konverteres til et leselig format. Denne konverteringen gjør MaxSea v12 programmet selv. Når konverteringen er gjennomført må kartlaget åpnes på en bestemt måte.
Den nye analyseenheten er plassert sammen med Vardø trafikksentral. Foto: Kystverket.

Avslører ulovlig fiske og transport

Med tekniske løsninger fra BarentsWatch skal analyseenheten ved Sjøtrafikksentralen i Vardø avdekke uønskede handlinger på havet. 
Sjøfuglovervåkning av polarlomvi på Jan Mayen. Foto: Erlend Lorentzen/Norsk Polarinstitutt.

Sjøfugl

Artsmangfoldet av fugler i norske farvann er stort. Det spenner fra den lille alkekongen, til den store svartbaken og stupdykkeren havsule. Noen hekker i fuglefjell. Andre bruker Norge som overvintringssted.
Illustrasjonsfoto: Seismiske undersøkelser fra fartøyet PGS Ramform.

Bare samarbeid kan løse arealkonfliktene på havet

Til tross for et stort areal oppstår det konflikter om bruken av norske havområder. Sameksistens må til, slik at flere næringer får utnyttet potensialet.
Norsk arktisk landjord. Her fra Hamningberg i Finnmark. Foto: Alf M. Sollund.

Hva er Arktis?

Arktis er området rundt Nordpolen. Men eksakt hvilket område Arktis omfatter, finnes det ikke en enkel avgrensing på. Det finnes flere.
Havbase viser omfanget av skipstrafikken i våre havområder.

Havbase: Skipsaktivitet og utslipp i norske havområder

Historiske data gir gjennom denne karttjenesten nye muligheter til å danne seg et bilde av utviklingstrekk innen skipstrafikken i norske havområder og Arktis.
Foto: Fiskeridirektoratet.

No skal søppel fiskast

Norske fiskarar skal hjelpe til med å samle inn marin forsøpling. Dette avfallet truar det marine miljøet og skader dyrelivet i havet.