Artikler

Overfør kartdata til MaxSea v12

For å kunne åpne mottatte kartlagsdata fra fiskinfo i MaxSea v12 (og v10) så må disse dataene konverteres til et leselig format. Denne konverteringen gjør MaxSea v12 programmet selv. Når konverteringen er gjennomført må kartlaget åpnes på en bestemt måte.
Den nye analyseenheten er plassert sammen med Vardø trafikksentral. Foto: Kystverket.

Avslører ulovlig fiske og transport

Med tekniske løsninger fra BarentsWatch skal analyseenheten ved Sjøtrafikksentralen i Vardø avdekke uønskede handlinger på havet. 
Sjøfuglovervåkning av polarlomvi på Jan Mayen. Foto: Erlend Lorentzen/Norsk Polarinstitutt.

Sjøfugl

Artsmangfoldet av fugler i norske farvann er stort. Det spenner fra den lille alkekongen, til den store svartbaken og stupdykkeren havsule. Noen hekker i fuglefjell. Andre bruker Norge som overvintringssted.
Illustrasjonsfoto: Seismiske undersøkelser fra fartøyet PGS Ramform.

Bare samarbeid kan løse arealkonfliktene på havet

Til tross for et stort areal oppstår det konflikter om bruken av norske havområder. Sameksistens må til, slik at flere næringer får utnyttet potensialet.
Norsk arktisk landjord. Her fra Hamningberg i Finnmark. Foto: Alf M. Sollund.

Hva er Arktis?

Arktis er området rundt Nordpolen. Men eksakt hvilket område Arktis omfatter, finnes det ikke en enkel avgrensing på. Det finnes flere.
Havbase viser omfanget av skipstrafikken i våre havområder.

Havbase: Skipsaktivitet og utslipp i norske havområder

Historiske data gir gjennom denne karttjenesten nye muligheter til å danne seg et bilde av utviklingstrekk innen skipstrafikken i norske havområder og Arktis.
Foto: Fiskeridirektoratet.

No skal søppel fiskast

Norske fiskarar skal hjelpe til med å samle inn marin forsøpling. Dette avfallet truar det marine miljøet og skader dyrelivet i havet.
Hurtigruten «Kong Harald» på vei nordover utenfor Stad. Kryssende bølger slår opp foran grunnen som kalles «Bukketjuvane» (Boktjyven). Foto: Thomas Bickhardt/BickFoto.

Varsler farlige bølger

Med varsel for kryssende bølger utvides BarentsWatch sitt bølgevarsel til å gjøre båtturen ennå tryggere.
Fugletittere ved Storesand og Ytre Hvaler nasjonalpark. Foto: Marit Winther-Janson/Statens naturoppsyn.

Ulike verneområde langs kysten og i havet

Dei verna områda langs kysten og i havet skal sikre sårbare og trua naturtypar, og ta vare på område av internasjonal, nasjonal og regional verdi.

Overfør kartdata til Telchart

Har du lastet ned et kart, men strever med å få det over på Telchart? Denne bruksanvisningen viser deg hvordan du gjør det.