Sterke strømmer går gjennom sundet Saltstraumen sør for Bodø. Foto: Innovation Norway.
Sterke strømmer går gjennom sundet Saltstraumen sør for Bodø. Foto: Innovation Norway.

Forbedret strømvarsel

Tryggere seilas gjennom Saltstraumen - en av verdens sterkeste malstrømmer. 

Strømvarslet for Saltstraumen har de siste månedene både fått en del oppmerksomhet og tilbakemeldinger fra brukere. Derfor har vi nå gjort noen utbedringer for å imøtekomme disse.

Den største endringen er at varslet nå går ei uke fram i tid. Et panel på venstre side gjør det også enklere å manøvrere seg fremover i tid.

Strømvarselet for Saltstraumen er laget for å gi et varsel om når strømmen har en hastighet på under 3 knop i forbindelse med strømsnu. De blå søylene på tidslinjen angir disse tidsperiodene. Dere velger hvilken dag det ønskes varsel for og så vises dette i kurven. Under kurven er det en tekstlig liste over strømsnu og strømmens maksimalhastighet.

For de første dagene fram i tid er det tatt med væreffekter som vind og vannføring i elvene. For siste del av varselet er ikke disse væreffektene med og varslet kan være mer unøyaktig. Dette er angitt ved at kurven går over til å bli stiplet.

Strømvarselet finnes på https://www.barentswatch.no/saltstraumen/ og fra forsiden til BarenentWatch.no - velg flere tjenester og Saltstraumen.