Artikler

Å finne riktig ressurs handler om liv og død under en ulykke. Ill: KV Farm.

Registrer dine ressurser i Felles ressursregister

Del din informasjon om rednings- og beredskapsressurser med operative etater i Norge.
«Fishing For Litter» har fått etablert mottaksløsninger for marint avfall i 9 havner og 64 fiskefartøy er med på ordningen. Foto: Hermes.

Fiskere har fisket opp 200 tonn søppel

Etter hver eneste tur på havet returnerer Hermes havna med tonnevis med fisk - og plastsøppel.
LNG-fartøyet Vladimir Rusanov på tur ved anlegget på Sabetta på Jamal-halvøya. Første isforsterka fartøy. Foto: Aker Arctic.

Økt skipstrafikk i nord

– Fra 2011 til juni 2018, økte trafikken innen petroleumssektoren med rundt 60 prosent.
Landingen av makrellstørjene om bord på M/S Hillersøy fikk stor oppmerksomhet i 2016. Foto: Øyvind Tangen/Havforskningsinstituttet.

Nye fangstbare arter

Nye arter i norske farvann kan enten sees på som en ny verdifull ressurs, eller være en uønsket gjest som skal utryddes.
Aksjonspunkter for innovasjonsprosjektet Circular Cleanup. Ill: Floke.

Samarbeid skal gi renere hav

En rekke aktører samler seg under prosjektet Circular Cleanup for å lage løsninger rundt forsøplingen av havet.
Jakten på en ny ressurs. Det letes etter mineraler på havbunnen for kommersiell utvinning. Her fra et tokt i regi av Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB/CGB, David Shale.

Mineraljakt på havets bunn

Etterspørselen etter mineraler på havbunnen er økende. Spesielt sjeldne metaller som brukes i høyteknologiske produkter.
17 fiskebåter har med seg kartdata for å fiske smartere: Foto Johan Wildhagen/Norges sjømatråd.

Fiskefartøy tester Mareano-kart

Nytt hjelpemiddel som viser terreng og bunntyper på kartplotteren.
En seaglider på vei ut på havet for å samle inn data. Foto: Akvaplan-niva.

Forsker uten fører

– Data samlet inn av autonome, selvgående fartøy revolusjonerer forskningen på havet.
For Ocean Forest øker volumet av sukkertare som dyrkes hvert år. Her fra anlegget i Austevoll.

Vil gjøre dyrking av alger lønnsomt

Stadig flere prøver seg på oppdrett av tang og tare. Produkter som kan bli en viktig del av norsk kosthold i fremtiden.
Foto: Framsenteret.

På plass i Framsenteret

Etter nesten fire år i midlertidige lokaler er BarentsWatch igjen på plass som leietaker i Framsenteret i Tromsø.