Illustrasjonsfoto: Eivind Rinde/BarentsWatch.
Illustrasjonsfoto: Eivind Rinde/BarentsWatch.

Kunnskapsbasert havforvaltning

En ny versjon av kartløsningen Arealverktøy er nå på plass. Tjenesten gjør det enklere for norske myndigheter å få en oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i våre tre havområder.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Arealverktøy versjon 2.0 ble lansert nå i november. Gjennom geografiske informasjonstjenester og sammensatte kartvisninger skal arealverktøyet effektivisere og gi støtte til arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner. Verktøyet skal gi en samlet oversikt over miljøverdier og næringsaktiviteter, og det skal på sikt gi en oversikt over politiske beslutninger og tiltak knyttet til arealer. Dette skal bidra til større åpenhet og styrking av berørte interessegruppers medvirkning i havforvaltningen.

– Rent og produktivt hav er en forutsetning for ny og økt næringsaktivitet i havet. Regjeringen ser med forvaltningsplanene og utviklingen av et helhetlig arealverktøy fram til økt aktivitet og flere aktører som tar del i bærekraftig bruk av havområdene våre, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen da tjenesten ble offentlig tilgjengelig i september 2016.

Sammenstilling av kart

– Arealverktøyet sammenstiller de ansvarlige fagmyndighetenes egne karttjenester som omfatter informasjon om naturressurser, miljøtilstand, næringsaktiviteter, planer og reguleringer. I tillegg kan brukeren legge til andre aktuelle karttjenester. Det er mulig å lagre, skrive ut og dele egenkomponerte kartsammenstillinger, sier prosjektleder Gjermund Hartviksen i BarentsWatch.

Den nye versjonen av Arealverktøyet gjør det også mulig å vise tidsserier knyttet til miljøverdier, fiskeriaktivitet og skipstrafikk. Datagrunnlaget kan brukes til statistisk analyse og kan enkelt kombineres slik at en får ut grafiske kurver som viser utvikling for ønsket periode.

Verktøyet støtter også brukere som ønske å samarbeid om en oppgave, gjennom å opprette en sak, knytte til kartutsnitt, kommentere, laste opp dokumentasjon, tegne polygoner eller lagre øyeblikksbilder. Denne samhandlingsmodulen er tilrettelagt for at brukere skal kunne samarbeide interaktivt om å lage ulike kartkomposisjoner til støtte under felles saksbehandling.

Samarbeid

Arealverktøy-prosjektet et samarbeid mellom Miljødirektoratet (leder for styringsgruppa), BarentsWatch (prosjektleder) og Kartverket. Oppdragsgiver er Klima- og miljødepartementet, på vegne av den interdepartementale styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder.

Fagmyndigheter som leverer karttjenester til Arealverktøyet er:

 • Fiskeridirektoratet
 • Havforskningsinstituttet
 • Kartverket
 • Kystverket
 • Miljødirektoratet
 • Norges geologiske undersøkelse (NGU)
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Norsk polarinstitutt
 • Oljedirektoratet
 • Statens strålevern