Fortsetter samarbeidet med Bouvet

Illustrasjon Fiskehelse.
Illustrasjon Fiskehelse.
En ny toårskontrakt er tegnet med Bouvet for forvaltning og videreutvikling av digitale tjenester.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Det er de tjenestene BarentsWatch har laget som er offentlig tilgjengelig, der Bouvet har bidratt de seneste årene og der samarbeidet fortsetter. Dette gjelder tjenester som Fiskehelse, Bølgevarsel og FiskInfo. Tjenestene er satt sammen av store mengder data fra en lang rekke kilder, og deretter analyseres og bearbeides dataene og vises på barentswatch.no.

Verdien er på rundt 10 millioner kroner årlig de to neste årene, og avtalen har også et opsjonselement på ett pluss ett år.

Bouvet og BarentsWatch har viet mye tid til å lage brukertilpassede løsninger, og sammen med prosjektleder har konsulentene hatt tett dialog og tilbrakt tid sammen med potensielle sluttbrukere.

Prosjektene er utviklet i korte og raske etapper, og dette er en arbeidsform som nå vil fortsette.

- Vi har jobbet på en måte hvor det ikke koster mye å gjøre endringer i løsningene, sier daglig leder Geir Schulstad.

Det er fremdeles en betydelig backlog å ta av og de kommende årene vil det komme nye tjenester. Samtidig skal BarentsWatch, sammen med Bouvet, videreføre mye av det som ligger i de tjenestene som allerede er nevnt.