Viser frem Fiskehelse på Aqua Nor

I år står BarentsWatch sammen med Mattilsynet på Aqua Nor i Trondheim.
I år står BarentsWatch sammen med Mattilsynet på Aqua Nor i Trondheim.

Sammen med Mattilsynet deltar BarentsWatch på Aqua Nor i Trondheim.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

På vår stand (A2-634) kommer det innom mye folk som viser stor interesse for tjenesten Mattilsynet allerede har brukt i over to år. Et verktøy som i juni 2016 ble gjort tilgjengelig for offentligheten.

Gjennom et interaktivt kart viser Fiskehelse her viktige indikatorer for fiskehelsestatusen i oppdrettsnæringen. Kartet gir ukentlig oversikt over lakselus, tiltak mot lakselus og sykdommer. I tillegg kan du laste ned lakselus- og sykdomsdata og lage ulike rapporter.

Tjenesten gir deg i tillegg informasjon om selskapene og hva slags tillatelse de har.

Nettjenesten viser oppdatert data etter hvert som de kommer inn daglig, med mulighet for å bla seg bakover per uke helt til 2012. Informasjonen hentes fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Messen varer frem til fredag 18. august.