Oljeeventyret fortsetter i nord

Statoils konserndirektør Øystein Michelsen markerte konseptvalget med Nordkapp-ordfører Kristina Hansen på Veidnes i dag. (Håvard Hegna/OED)
Statoils konserndirektør Øystein Michelsen markerte konseptvalget med Nordkapp-ordfører Kristina Hansen på Veidnes i dag. (Håvard Hegna/OED)

Statoil går for utbygging av et landanlegg på Veidnes utenfor Honningsvåg i Finnmark.

Statoil har i dag offentliggjort konseptvalget for oljen fra Skrugardfeltet i Barentshavet. Konseptet innebærer utbygging av et landanlegg på Veidnes utenfor Honningsvåg i Finnmark.

- Dagens konseptvalg er et viktig og framtidsrettet skritt fram mot en tredje feltutbygging i Barentshavet. At selskapene velger en landløsning for transport av olje er svært gledelig. En slik løsning er også godt tilpasset en fremtid med flere oljefunn i det lovende Skrugardområdet. Dette legger til rette for arbeidsplasser i nord og er nok et konkret bevis på at petroleumsaktivitet til havs gir ringvirkninger lokalt og regionalt, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

- Konseptvalget med ilandføring av olje fra Skrugard til Veidnes er et av høydepunktene i videreutviklingen av norsk olje og gassindustri. Dette vil kunne innlede en ny industriell epoke. Med dette konseptvalget har vi lagt til rette for videre leting og verdiskaping av mulige framtidige funn, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge (UPN).

Skrugard- og Havis-funnene planlegges bygget ut med en felles infrastruktur. Produksjon fra Skrugard og Havis skal knyttes opp mot en halvt nedsenkbar flytende installasjon via et undervannsproduksjonssystem lokalisert på et havdyp på cirka 380 meter. Daglig produksjon er estimert til nærmere 200.000 fat oljeekvivalenter.

Oljen føres deretter gjennom et om lag 280 kilometer langt rør fra Skrugard til Veidnes utenfor Honningsvåg. Der vil oljen bli ført i rør direkte inn til et oljelager. Oljen blir lagret i to fjellkaverner og transportert videre i rør til kaien for transport. Det er foreløpig anslått at det vil kunne komme 50-100 råoljetankere per år til terminalen, skriver Statoil på sine nettsider.

 

 

Illustrasjon av landanlegg på Veidnes. (Statoil)