Oppdaterer forvaltningsplanen for Norskehavet

Det er generelt lav trafikktetthet i havområdet og prognosene kan nedjusteres.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Kystverket har levert faglig grunnlag om skipstrafikken i Norskehavet fra 2008–2012 til oppdateringen av forvaltningsplanen for havområdet.

Skipstrafikken i Norskehavet har ikke endret seg vesentlig. Det opprinnelige framtidsbildet estimerte en vekst i utseilt distanse på 15–23 prosent fram mot 2025. Ut i fra det man vet i dag kan disse prognosene nedjusteres. Det er generelt lav trafikktetthet i Norskehavet. Trafikken domineres av stykkgodsskip, fiskefartøy og passasjerskip, som samlet står for over 60 prosent av utseilt distanse. Mer enn halvparten av total utseilt distanse er registrert innenfor grunnlinjen.

Trafikkseparasjonssystemet TSS Runde har ført til at deler av skipstrafikken i de sørlige delene av forvaltningsplanområdet går lenger fra land og skiller sørgående og nordgående trafikk. 

Kystverkets sannsynlighetsanalyser viser lav sannsynlighet for akuttutslipp i kystområdene knyttet til Norskehavet, sammenlignet med for eksempel deler av Vestlandet og Oslofjorden. Risikobildet i Norskehavet vurderes å være uendret fra 2008–2011.

Les mer om forvaltningsplanen og få flere fakta på Kystverkets nettsider.