Artikler

Forskning på isforholdene i Polhavet blir viktig i årene framover. Bildet viser MV "Nordic Barents" på vei fra Kirkenes gjennom nordøstpassasjen til Kina med 41.000 tonn malm fra Sydvaranger Gruve AS. Bildet er tatt fra den russiske atomisbryteren 50 Let Pobedy som eskorterte skipet gjennom passasjen i september 2010. Foto: Tschudi Shipping.

UD-millioner til prosjekt om skipsfart i Arktis

Et tverrfaglig prosjekt om skipsfart i Arktis er blitt fullfinansiert gjennom UDs Barents 2020-program.
"Oljevern 03" og Litus Lux i Tønsberg. Foto: Lars Ole G. Bortne/Kystverket.

Tester ny fyrlykt

”Blyanten” kan bli et kjent landemerke langs Norges langstrakte kyst.
Havforskerne bruker både trål og en rekke andre redskaper for å kartlegge livet i havet, og det gjelder å få med seg rubbel og bit av det som går i trålen. Foto: Gunnar Sætra, Havforskninga.

Tøyer grenser i Barentshavet

Etter et tiår med økosystembaserte undersøkelser av livet i Barentshavet viser resultatene fra toktene at mange arter trekker øst og nord og tøyer yttergrensene i økosystemet. Norge og Russland gjennomfører toktene i fellesskap.
Flyfoto av vraket Murmansk, tatt mai 2012. Foto: Kystverkets overvåkningsfly.

Krysseren "Murmansk" fjernet

Fredag 14. desember ble den siste lasten med materialer og forurensede masser fra rivingen av krysseren ”Murmansk”, skipet ut fra Sørvær i Finnmark.
Foto: Vebjørn Karlsen, 330-skvadronen.

Satser på lokal beredskap

Én million til kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nord.
Som hovedregel skal det ikke slippes ut miljøfarlige stoffer i sjøen, verken tilsatte kjemikalier eller kjemiske stoffer som finnes i naturen. Illustrasjonsfoto: Oseberg A, Harald Pettersen/Statoil.

Utslipp fra oljevirksomheten

Olje- og gassvirksomheten i Norge er pålagt å ta hensyn til miljøet. En rekke lover stiller krav til hvordan virksomheten skal drives, i alle faser fra planlegging til avslutning av felt. 
Gassrørledningen Langeled. Foto: Hydro.

Transportveier på havbunnen

Som kryssende motorveier ligger de der under havoverflaten. Rørledninger til transport av olje-og gass.  Spørsmålet er nå hvordan disponeringen av rørledningene skal holde tritt med nye funn på norsk sokkel.
Isen smelter og aktiviteten øker. Foto: Jo Jorem Aarseth, Framsenteret.

Økt aktivitet kan gi økt spenning

Klimaendringer og jakten på naturressurser trekker verdens interesse mot Arktis. Norge vil ha en hånd på rattet når utviklingen i nordområdene avgjøres. Klarer vi det? 
Ærfugl på reir (til venstre) blir ofte utsatt for reinplyndring av polarmåke. Det husker førsnevnte. Foto: Elise Biersma, Norsk Polarinstitutt.

Ærfuglen med eget krimarkiv

Hvor lenge husker ærfuglen? Lengre enn du tror, den har sitt eget krimarkiv. Hvis reirene blir plyndret en sesong reduserer ærfuglen produksjonen av unger i årene etter. 
Februar 2010 kjørte losbåten på Hvasser seg fast i isen ved Færder. Her får den hjelp av slepebåten «Bamse Tug». Foto: Espen Ryeng, Kystverket.

Istjenesten i Norge

Istjenesten gir deg informasjon om isforhold, og ligger under Kystverkets tjenester.