Artikler

Ismåker har sterk tilknytning til drivisen, og på grunn av dens rolle som åtselfugl er den ekstra sårbar for endringer i utbredelse av havis og for å akkumulere høye nivåer av miljøgifter. Her fortærer to ismåker en død ringsel. Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt.

Ismåker varsler selv om miljøgift

Legger egg med tynnere skall. Forskerne tror årsaken er miljøgifter i eggene.

BarentsWatch inn i 2013

Året som er gått og et gløtt inn i fremtiden.
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen på besøk i Atlanterhavsparken i Ålesund januar 2012. Foto: Fiskeri- og kystdepartementet.

Styrker markedsføringen av torsk

Sjømatnæringen og Fiskeri- og kystdepartementet har gått sammen om ekstra midler for å markedsføre torskefisk i 2013.
Seniorforsker Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet måler krabbe.

Anbefaler kongekrabbekvote på 900 tonn

Havforskningsinstituttet anbefaler at kongekrabbekvoten settes til 900 tonn i 2013. Samtidig anbefales det at minstemålet på 130 millimeters skjoldlengde blir opprettholdt.
Forskning på isforholdene i Polhavet blir viktig i årene framover. Bildet viser MV "Nordic Barents" på vei fra Kirkenes gjennom nordøstpassasjen til Kina med 41.000 tonn malm fra Sydvaranger Gruve AS. Bildet er tatt fra den russiske atomisbryteren 50 Let Pobedy som eskorterte skipet gjennom passasjen i september 2010. Foto: Tschudi Shipping.

UD-millioner til prosjekt om skipsfart i Arktis

Et tverrfaglig prosjekt om skipsfart i Arktis er blitt fullfinansiert gjennom UDs Barents 2020-program.
"Oljevern 03" og Litus Lux i Tønsberg. Foto: Lars Ole G. Bortne/Kystverket.

Tester ny fyrlykt

”Blyanten” kan bli et kjent landemerke langs Norges langstrakte kyst.
Havforskerne bruker både trål og en rekke andre redskaper for å kartlegge livet i havet, og det gjelder å få med seg rubbel og bit av det som går i trålen. Foto: Gunnar Sætra, Havforskninga.

Tøyer grenser i Barentshavet

Etter et tiår med økosystembaserte undersøkelser av livet i Barentshavet viser resultatene fra toktene at mange arter trekker øst og nord og tøyer yttergrensene i økosystemet. Norge og Russland gjennomfører toktene i fellesskap.
Flyfoto av vraket Murmansk, tatt mai 2012. Foto: Kystverkets overvåkningsfly.

Krysseren "Murmansk" fjernet

Fredag 14. desember ble den siste lasten med materialer og forurensede masser fra rivingen av krysseren ”Murmansk”, skipet ut fra Sørvær i Finnmark.
Foto: Vebjørn Karlsen, 330-skvadronen.

Satser på lokal beredskap

Én million til kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nord.
Som hovedregel skal det ikke slippes ut miljøfarlige stoffer i sjøen, verken tilsatte kjemikalier eller kjemiske stoffer som finnes i naturen. Illustrasjonsfoto: Oseberg A, Harald Pettersen/Statoil.

Utslipp fra oljevirksomheten

Olje- og gassvirksomheten i Norge er pålagt å ta hensyn til miljøet. En rekke lover stiller krav til hvordan virksomheten skal drives, i alle faser fra planlegging til avslutning av felt.