Artikler

Illustrasjonsbilde: Per Eide Studio/Norwegian Seafood Council.

Rekordlåg lakserøming

Ved utgangen av 2012 har Fiskeridirektoratet mottatt melding om 38.500 rømt oppdrettslaks, det lågaste talet i dette årtusenet. Samstundes er det meldt inn 133.000 rømt regnbogeaure og 55.000 rømt torsk.
I september ble det fisket torsk og hyse 300 km nord for Svalbard. Selv i februar i år, midtvinters, ble det fisket nord for Svalbard. Fordi det var isfritt. En utenkelig situasjon for få år siden, skriver Jan-Gunnar Winther i denne kronikken. Foto: Havforskningsinstituttet.

Nord i tåkeheimen

Endringene i nord skjer så raskt at forskning og kunnskapsbasert forvaltning lett kan bli hengende etter utviklingen.
Ismåker har sterk tilknytning til drivisen, og på grunn av dens rolle som åtselfugl er den ekstra sårbar for endringer i utbredelse av havis og for å akkumulere høye nivåer av miljøgifter. Her fortærer to ismåker en død ringsel. Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt.

Ismåker varsler selv om miljøgift

Legger egg med tynnere skall. Forskerne tror årsaken er miljøgifter i eggene.

BarentsWatch inn i 2013

Året som er gått og et gløtt inn i fremtiden.
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen på besøk i Atlanterhavsparken i Ålesund januar 2012. Foto: Fiskeri- og kystdepartementet.

Styrker markedsføringen av torsk

Sjømatnæringen og Fiskeri- og kystdepartementet har gått sammen om ekstra midler for å markedsføre torskefisk i 2013.
Seniorforsker Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet måler krabbe.

Anbefaler kongekrabbekvote på 900 tonn

Havforskningsinstituttet anbefaler at kongekrabbekvoten settes til 900 tonn i 2013. Samtidig anbefales det at minstemålet på 130 millimeters skjoldlengde blir opprettholdt.
Forskning på isforholdene i Polhavet blir viktig i årene framover. Bildet viser MV "Nordic Barents" på vei fra Kirkenes gjennom nordøstpassasjen til Kina med 41.000 tonn malm fra Sydvaranger Gruve AS. Bildet er tatt fra den russiske atomisbryteren 50 Let Pobedy som eskorterte skipet gjennom passasjen i september 2010. Foto: Tschudi Shipping.

UD-millioner til prosjekt om skipsfart i Arktis

Et tverrfaglig prosjekt om skipsfart i Arktis er blitt fullfinansiert gjennom UDs Barents 2020-program.
"Oljevern 03" og Litus Lux i Tønsberg. Foto: Lars Ole G. Bortne/Kystverket.

Tester ny fyrlykt

”Blyanten” kan bli et kjent landemerke langs Norges langstrakte kyst.
Havforskerne bruker både trål og en rekke andre redskaper for å kartlegge livet i havet, og det gjelder å få med seg rubbel og bit av det som går i trålen. Foto: Gunnar Sætra, Havforskninga.

Tøyer grenser i Barentshavet

Etter et tiår med økosystembaserte undersøkelser av livet i Barentshavet viser resultatene fra toktene at mange arter trekker øst og nord og tøyer yttergrensene i økosystemet. Norge og Russland gjennomfører toktene i fellesskap.
Flyfoto av vraket Murmansk, tatt mai 2012. Foto: Kystverkets overvåkningsfly.

Krysseren "Murmansk" fjernet

Fredag 14. desember ble den siste lasten med materialer og forurensede masser fra rivingen av krysseren ”Murmansk”, skipet ut fra Sørvær i Finnmark.