Forsiden Artikler

Artikler

Njord A platformen. Foto: Øyvind Nesvåg / Statoil

Beredskapssentral etablert i forbindelse med krengning av platform

Oppdatering: Evakuering fullført og beredskapssentral demobilsert klokken 14:00.Petroleumstilsynet etablerte onsdag morgen 7. november beredskapssentral på grunn av krengning av den flyttbare boliginnretningen Floatel Superior.
Gunnar Sander følger den første skipningen av LNG til Japan med interesse. Foto: Helge M. Markusson / Framsenteret.

Følger historisk LNG-last til Japan

Gasstankskipet OB River blir det første som frakter gass fra Melkøya til Japan. I Framsenterets forskningsflaggskip "Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk" følges dette med stor interesse.
Oljetankeren Belokamenka. Foto: Barentssekretariatet.

Nye utfordringer i havretten

En allianse mellom utviklingsland, EU og miljøvernorganisasjoner vil ha en ny, internasjonal avtale for bevaring av biologisk mangfold til havs, i områdene utenfor nasjonal jurisdiksjon. Dette reiser nye og interessante problemstillinger i havretten.
Hot tap. Foto: Statoil

Utlyser nytt forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis

Olje- og energidepartementet (OED) og Utenriksdepartementet (UD) har besluttet å opprette et forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomheten i nordområdene og Arktis. Nå utlyser Norges Forskningsråd midler til senteret.

Nordområdene er sak nummer én

- Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Kunnskap og verdiskaping er den rød tråden i nordområdepolitikken og nøkkelen til utvikling, vekst og innflytelse i nord. Enten det gjelder innovativ forskning som skaper arbeidsplasser, innsikt i sikkerhetspolitiske utviklingstrekk eller beredskapsformål er det kunnskap som avgjør. Kort sagt: Uten kunnskap lykkes vi ikke i nord, sa utenriksminister Espen Barth Eide i sitt innlegg på Sikkerhetspolitisk Konferanse 2012 i Bodø 25. oktober.
Foto: FMC Kongsberg / Statoil

Mer krevende å utnytte petroleumsressursene

Behovet for petroleumsforskning kommer bare til å øke de neste 10 årene, i følge olje- og energiminister Ola Borten Moe, og Arvid Hallén i Norges Forskningsråd.
Illustrasjonsfoto: Trond Brattelid, NIFES.

Midlar til forsking i nordområda

Sjå kva forsking ein kan søkje støtte til i BarentsWatch sitt dekningsområde.
Fylkesmannen i Troms Svein Ludvigsen. Foto: Rakel Hagen Olsen/Kystverket

Nyttig kyst- og havnekonferanse i Honningsvåg

17 og 18 oktober var aktører innen kyst- og havne-Norge i Troms og Finnmark samlet i Honningsvåg. Målet for arrangementet var nyttig dialog mellom Kystverket og brukerne av Kystverkets tjenester.
Estimert stigning av havnivå i cm relativt til land i et 100 års perspektiv. Grenseverdiene er basert på et standardavvik, som indikerer at det er rundt 68 % sannsynlighet for at havstigningen vil ligge innenfor de oppgitte verdiene. Illustrasjon: Nansensenteret.

Ny rapport om framtidens havnivå i Norge

Havnivået vil forsette å stige i lang tid framover, også hundrevis av år etter at menneskeheten har fått kontroll på klimagassutslippene.
Forside konsekvensutredning.

Åpningsprosess i Barentshavet - konsekvensutredning sendes på høring

Olje- og energidepartementet sender i dag ut konsekvensutredningen for petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst på høring. I løpet av de neste tre månedene inviteres det til kommentarer på det faglige arbeidet som er gjennomført.