Artikler

Europeisk hummer. Latinsk navn: Homarus gammarus. Foto: Erling Svensen.

Marine bevaringsområder virker godt

Selv små områder med nullfiske har god effekt på hummeren; den øker markant både i antall og størrelse. Det samme gjelder for torsken; selv når den ikke får svømme helt i fred for krok og snøre.
Dr. Guani A. Jóhannesson (midten) signerer lisensene på vegne av islandske myndigheter. Olje- og energiminister Ola Borten Moe til høyre. Foto: OED/Håkon Smith-Isaksen.

Norge inn på islandsk sokkel

Et særlig samarbeid for petroleumsvirksomhet i et definert grenseområde mellom Island og Jan Mayen.
- Norge har store havområder med gode vindforhold, og vi trenger mer fornybar energi, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Konsekvensutredning om havvind

Olje- og energidepartementet mottok fredag strategisk konsekvensutredning for havvind fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE anbefaler å prioritere åpning av fem områder.
Rundkjøringen i Skudenesfjorden utgjør et område på 450 meter i diameter. Rundkjøringen er ikke en fysisk etablert infrastruktur som kan ses med det blotte øyet, men blir merket og synlig for sjøfarende i offisielle sjøkart. Kartverket.

Norges første rundkjøring til sjøs

Ved årsskiftet ble landets første rundkjøring til sjøs etablert i Rogaland. Den skal sørge for sikrere og mer effektiv trafikkavvikling. 
Fiskebåten Kamaro slepes bort fra nordsiden av Sørøya utenfor Hammerfest i oktober 2012. Foto: Kystvakten.

Søk og redning i norsk ansvarsområde

Den norske redningstjenestens ansvarsområde (SRR) er stort. Det strekker seg fra 57° nord i Nordsjøen til Nordpolen og fra 0-merdianen (grensen mellom Norge og Storbritannia i Nordsjøen) til 35 grader øst.
Data fra AISSat-1. De gule og oransje symbolene viser de nye AIS-dataene som kommer i tillegg til data fra Kystverket (grønne/blå symboler.) Illustrasjon: Google/FFI

Sender opp ny norsk satellitt

Norsk Romsenter har utlyst anbud om en ny norsk satellitt, foreløpig kalt NORSAT-1. Den skal forske på sola, romvær og gi bedre overvåking av skipstrafikken.
Illustrasjonsbilde: Per Eide Studio/Norwegian Seafood Council.

Rekordlåg lakserøming

Ved utgangen av 2012 har Fiskeridirektoratet mottatt melding om 38.500 rømt oppdrettslaks, det lågaste talet i dette årtusenet. Samstundes er det meldt inn 133.000 rømt regnbogeaure og 55.000 rømt torsk.
I september ble det fisket torsk og hyse 300 km nord for Svalbard. Selv i februar i år, midtvinters, ble det fisket nord for Svalbard. Fordi det var isfritt. En utenkelig situasjon for få år siden, skriver Jan-Gunnar Winther i denne kronikken. Foto: Havforskningsinstituttet.

Nord i tåkeheimen

Endringene i nord skjer så raskt at forskning og kunnskapsbasert forvaltning lett kan bli hengende etter utviklingen.
Ismåker har sterk tilknytning til drivisen, og på grunn av dens rolle som åtselfugl er den ekstra sårbar for endringer i utbredelse av havis og for å akkumulere høye nivåer av miljøgifter. Her fortærer to ismåker en død ringsel. Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt.

Ismåker varsler selv om miljøgift

Legger egg med tynnere skall. Forskerne tror årsaken er miljøgifter i eggene.

BarentsWatch inn i 2013

Året som er gått og et gløtt inn i fremtiden.