Artikler

Fiskere blir stadig eldre og flere legger til kai for godt. Foto: Fredrik Naumann/Miljøverndepartementet.

Antall fiskere går ned

Ved utgangen av 2012 var det registrert 12.030 fiskere i Fiskermanntallet. Det er en reduksjon på seks prosent fra utgangen av 2011.
Boreriggen Polar Pioneer i Barentshavet. Foto: Statoil/Harald Pettersen.

Advarer mot hastverk i Barentshavet

Ved etablering av petroleumsvirksomhet i området bør det utvises varsomhet, mener Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Ved Jan Mayen frarådes denne type aktivitet. 
Europeisk hummer. Latinsk navn: Homarus gammarus. Foto: Erling Svensen.

Marine bevaringsområder virker godt

Selv små områder med nullfiske har god effekt på hummeren; den øker markant både i antall og størrelse. Det samme gjelder for torsken; selv når den ikke får svømme helt i fred for krok og snøre.
Dr. Guani A. Jóhannesson (midten) signerer lisensene på vegne av islandske myndigheter. Olje- og energiminister Ola Borten Moe til høyre. Foto: OED/Håkon Smith-Isaksen.

Norge inn på islandsk sokkel

Et særlig samarbeid for petroleumsvirksomhet i et definert grenseområde mellom Island og Jan Mayen.
- Norge har store havområder med gode vindforhold, og vi trenger mer fornybar energi, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Konsekvensutredning om havvind

Olje- og energidepartementet mottok fredag strategisk konsekvensutredning for havvind fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE anbefaler å prioritere åpning av fem områder.
Rundkjøringen i Skudenesfjorden utgjør et område på 450 meter i diameter. Rundkjøringen er ikke en fysisk etablert infrastruktur som kan ses med det blotte øyet, men blir merket og synlig for sjøfarende i offisielle sjøkart. Kartverket.

Norges første rundkjøring til sjøs

Ved årsskiftet ble landets første rundkjøring til sjøs etablert i Rogaland. Den skal sørge for sikrere og mer effektiv trafikkavvikling. 
Fiskebåten Kamaro slepes bort fra nordsiden av Sørøya utenfor Hammerfest i oktober 2012. Foto: Kystvakten.

Søk og redning i norsk ansvarsområde

Den norske redningstjenestens ansvarsområde (SRR) er stort. Det strekker seg fra 57° nord i Nordsjøen til Nordpolen og fra 0-merdianen (grensen mellom Norge og Storbritannia i Nordsjøen) til 35 grader øst.
Data fra AISSat-1. De gule og oransje symbolene viser de nye AIS-dataene som kommer i tillegg til data fra Kystverket (grønne/blå symboler.) Illustrasjon: Google/FFI

Sender opp ny norsk satellitt

Norsk Romsenter har utlyst anbud om en ny norsk satellitt, foreløpig kalt NORSAT-1. Den skal forske på sola, romvær og gi bedre overvåking av skipstrafikken.
Illustrasjonsbilde: Per Eide Studio/Norwegian Seafood Council.

Rekordlåg lakserøming

Ved utgangen av 2012 har Fiskeridirektoratet mottatt melding om 38.500 rømt oppdrettslaks, det lågaste talet i dette årtusenet. Samstundes er det meldt inn 133.000 rømt regnbogeaure og 55.000 rømt torsk.
I september ble det fisket torsk og hyse 300 km nord for Svalbard. Selv i februar i år, midtvinters, ble det fisket nord for Svalbard. Fordi det var isfritt. En utenkelig situasjon for få år siden, skriver Jan-Gunnar Winther i denne kronikken. Foto: Havforskningsinstituttet.

Nord i tåkeheimen

Endringene i nord skjer så raskt at forskning og kunnskapsbasert forvaltning lett kan bli hengende etter utviklingen.