Stort potensiale for sjøtransport

Foto: Trondheim havn.
Foto: Trondheim havn.
Det er potensiale for å overføre 13 millioner tonn gods til sjøtransport. Nærskipsfart var et av temaene på Haugesundkonferansens andre dag.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

- Det er et stort potensiale for å få mer gods fra vei til kjøl. Jeg skal gjøre mitt til å bidra til at dette skal kunne realiseres, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen på Haugesundkonferansens andre dag.

For ett år siden lanserte regjeringen at de ønsket å få utarbeidet en nærskipsfartstrategi. På konferansen i dag bekreftet Berg Hansen at dette arbeidet nå var godt i gang. Det er mye å vinne på å flytte mer godstransport fra vei til kjøl og bane påpekte ministeren.

- Transportkostnadene vil gå ned, miljøutslippene vil gå ned, sa Berg Hansen. Hun viste blant annet til at i forhold til enkelte deler av Europa, så har en i Norge dobble transportkostnader. Foruten disse konkrete forbedringene, så vil også mer sjøbasert transport ha positiv effekt i form av mindre slitasje på veier og mindre støy fra trailere i bebygde områder.

Skal en lykkes med strategien for å få mer over til sjøtransport, så er det blant annet viktig å sikre en rekke områder. Dette kan være: tidsbruk, anløpsfrekvens, regularitet og ikke minst pris.

Høyres Siri A. Meling viste blant annet til at et skip kan frakte gods tilsvarende 150 trailere. I likhet med ministeren trakk hun også frem dette med de positive sideeffektene av å få færre trailere på veien, slikt som trafikksikkerhet og slitasje.

- Tiden er overmoden for å ta de grep som må til for å lykkes. Pris og leveringssikkerhet vil være to viktige elementer, sa Meling.

Maritimt forum, ved daglig leder Hege Solbakken, gav også ros til ministeren og regjeringen sitt initiativ til nærskipsfartsstrategien.