Vil stoppe bruk av bekvemmelighetsflagg

Illustrasjonsfoto: Kystvakta.
Illustrasjonsfoto: Kystvakta.
Er blitt en utfordring i arbeidet med få bukt med ulovlig, urapportert og uregulert fiske.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Nye globale retningslinjer for kontroll av egne fartøy er fremforhandlet i FNs matvareorganisasjon, FAO. Norge har vært en aktiv pådriver i arbeidet, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.  

Bruk av bekvemmelighetsflagg for å unngå internasjonale forpliktelser er en utfordring i arbeidet med få bukt med ulovlig, urapportert og uregulert fiske (IUU-fiske).

- Arbeidet med å bekjempe fiskerikriminalitet er viktig for Norge som en stor og ansvarlig fiskerinasjon. Dette er et viktig skritt for å sikre et bærekraftig fiske, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Bærekraftig ressursbruk

Arbeidet med retningslinjene ble igangsatt, fordi flaggstaten spiller en veldig viktig rolle i kampen mot IUU-virksomhet.

– Det har i de senere år vært en økende bekymring for at enkelte flaggstater ikke overholder allerede eksisterende internasjonale forpliktelser, sier seniorrådgiver Hilde Ognedal Fiskeridirektoratets ressursavdeling.

– Blant annet har problemer knyttet til bekvemmelighetsflagg og flagghopping vist seg å vanskeliggjøre kampen mot IUU-virksomhet. Derfor besluttet FAOs fiskerikomité at det skulle utarbeides retningslinjer for hva som kreves av ansvarlige flaggstater.

Evaluering av flaggstaten

Retningslinjene som nå er vedtatt inneholder kriterier for evaluering av flaggstaten. Ved en evaluering vil en blant annet se på om flaggstatene har implementert bindende internasjonale krav, om den bidrar aktivt i relevante regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner, og om den hindrer egne fartøy i å delta i IUU-aktiviteter.

Videre inneholder kriteriene krav til registrering av fartøy, til utstedelse av fisketillatelser, og til at flaggstaten effektivt kan utøve jurisdiksjon og kontroll over egne fartøy.

Kriteriene stiller også flaggstatskrav om håndhevelse av regelverk og sanksjoner ved overtredelser.

Les mer: Kampen mot ulovlig fiske.