Artikler

Illustrasjon: Oljedirektoratet bruker alt av data de får inn når CO2-lagring står i fokus.

CO2-lagre i Norskehavet kartlagt

Det er mulig å lagre 5,5 gigatonn karbondioksid i Norskehavet, ifølge Oljedirektoratets nye lagringsatlas. Det er over hundre ganger mer all CO2 som ble sluppet ut i Norge i fjor.
Illustrasjonsfoto: Redningsselskapet.

Nedgang i antall skipsulykker

I 2014 inntraff det 223 skipsulykker i Norge, viser tall fra SSB.
Økt trafikk i Arktis. Foto: Mike Dunn/NOAA/NABOS

Avtale om redning i Arktis

Samarbeid om søk og redning mellom de åtte medlemslandene i Arktisk Råd.
Havforskningsinstituttet har levert risikovurderingen for fiskeoppdrett til Fiskeridirektoratet. Foto: IMR

- Beste risikovurdering for fiskeoppdrett så langt

Fiskeridirektør Liv Holmefjord gir Havforskningsinstituttet ros for høy faglig kvalitet og relevans i en rapport om risikovurdering av norsk fiskeoppdrett som instituttet offentliggjorde fredag.
Den russiske isbryteren "Rossiya" er kanskje på sin siste reise. Foto: EAS.

Følger atomisbryter langs kysten

Siste oppdatering: Den russiske isbryteren "Rossiya" forlot norsk økonomisk sone klokka 04.30, lørdag morgen.Ferden til den russiske isbryteren "Rossiya" langs norskekysten overvåkes nøye av Kystverket og Statens strålevern.
Foto: Gary Donaldson/Arctic Council.

Få trusler mot stabilitet i Arktis

Internasjonale forskere er enige om at ressursrikdommen i Arktis ikke behøver å føre til flere konflikter mellom land og regioner. De problemene som kan dukke opp, er håndterbare.

Ser på Arktis med nye øyne

Tilstrømningen til Arctic Frontiers tyder på at den internasjonale interessen for Arktis er stigende.
Siden 80-tallet er det gjort målinger av miljøgifter i blant annet blåskjell langs norskekysten. Foto: Per Eide Studio/Norsk sjømatråd.

Mindre miljøgifter langs norskekysten

I de siste tretti årene er det blitt mindre miljøgifter i fisk og blåskjell i norske fjordområder. De siste tallene i miljøovervåkningen viser at nedgangen fortsetter, selv om noen områder fortsatt har for høye nivåer av enkelte miljøgifter.
Sjøfuglrapporten fra NINA har vurdert konsekvenser for en rekke arter, med særlig vekt på de mest sårbare rødlisteartene.

Sjøfugl og vindkraft til havs

- Videre kunnskapsinnhenting vil være avgjørende for å begrense konsekvensene ved planlegging av nye havvindanlegg langs norskekysten.
Store gjenværende ressurser legger grunnlag for en stabil og langsiktig petroleumsnæringen. Det er konklusjonen etter gjennomgangen av sokkelåret 2012. Foto: Berthelsen / OED

Lyse utsikter for norsk sokkel

Økt optimisme for oljenæringen i Norge. Etter gjennomgangen av sokkelåret 2012 er også Oljedirektoratet (OD) begeistret.