Artikler

Den russiske isbryteren "Rossiya" er kanskje på sin siste reise. Foto: EAS.

Følger atomisbryter langs kysten

Siste oppdatering: Den russiske isbryteren "Rossiya" forlot norsk økonomisk sone klokka 04.30, lørdag morgen.Ferden til den russiske isbryteren "Rossiya" langs norskekysten overvåkes nøye av Kystverket og Statens strålevern.
Foto: Gary Donaldson/Arctic Council.

Få trusler mot stabilitet i Arktis

Internasjonale forskere er enige om at ressursrikdommen i Arktis ikke behøver å føre til flere konflikter mellom land og regioner. De problemene som kan dukke opp, er håndterbare.

Ser på Arktis med nye øyne

Tilstrømningen til Arctic Frontiers tyder på at den internasjonale interessen for Arktis er stigende.
Siden 80-tallet er det gjort målinger av miljøgifter i blant annet blåskjell langs norskekysten. Foto: Per Eide Studio/Norsk sjømatråd.

Mindre miljøgifter langs norskekysten

I de siste tretti årene er det blitt mindre miljøgifter i fisk og blåskjell i norske fjordområder. De siste tallene i miljøovervåkningen viser at nedgangen fortsetter, selv om noen områder fortsatt har for høye nivåer av enkelte miljøgifter.
Sjøfuglrapporten fra NINA har vurdert konsekvenser for en rekke arter, med særlig vekt på de mest sårbare rødlisteartene.

Sjøfugl og vindkraft til havs

- Videre kunnskapsinnhenting vil være avgjørende for å begrense konsekvensene ved planlegging av nye havvindanlegg langs norskekysten.
Store gjenværende ressurser legger grunnlag for en stabil og langsiktig petroleumsnæringen. Det er konklusjonen etter gjennomgangen av sokkelåret 2012. Foto: Berthelsen / OED

Lyse utsikter for norsk sokkel

Økt optimisme for oljenæringen i Norge. Etter gjennomgangen av sokkelåret 2012 er også Oljedirektoratet (OD) begeistret. 
Fiskere blir stadig eldre og flere legger til kai for godt. Foto: Fredrik Naumann/Miljøverndepartementet.

Antall fiskere går ned

Ved utgangen av 2012 var det registrert 12.030 fiskere i Fiskermanntallet. Det er en reduksjon på seks prosent fra utgangen av 2011.
Boreriggen Polar Pioneer i Barentshavet. Foto: Statoil/Harald Pettersen.

Advarer mot hastverk i Barentshavet

Ved etablering av petroleumsvirksomhet i området bør det utvises varsomhet, mener Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Ved Jan Mayen frarådes denne type aktivitet. 
Europeisk hummer. Latinsk navn: Homarus gammarus. Foto: Erling Svensen.

Marine bevaringsområder virker godt

Selv små områder med nullfiske har god effekt på hummeren; den øker markant både i antall og størrelse. Det samme gjelder for torsken; selv når den ikke får svømme helt i fred for krok og snøre.
Dr. Guani A. Jóhannesson (midten) signerer lisensene på vegne av islandske myndigheter. Olje- og energiminister Ola Borten Moe til høyre. Foto: OED/Håkon Smith-Isaksen.

Norge inn på islandsk sokkel

Et særlig samarbeid for petroleumsvirksomhet i et definert grenseområde mellom Island og Jan Mayen.