Foreslår vern av tre marine områder

Tautraryggen har sine glasskoraller (Lophelia pertusa). Foto: Erling Svensen/Dirnat.
Tautraryggen har sine glasskoraller (Lophelia pertusa). Foto: Erling Svensen/Dirnat.
Framvaren, Tautraryggen og Saltstraumen er de første marine verneområdene som kan få vern etter naturmangfoldloven.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Direktoratet for naturforvaltning har på oppdrag fra Miljøverndepartementet bedt fylkesmennene sende verneforslag for Framvaren i Vest-Agder, Tautraryggen i Nord-Trøndelag og Saltstraumen i Nordland på høring. Dette er de første tre områdene som foreslås vernet som marine verneområder etter naturmangfoldloven§ 39, med miljøvernmyndighetene som forvaltningsmyndighet.

Framvaren har helt spesielle kjemiske forhold, Tautraryggen omfatter verdens grunneste kjente kaldtvannskorallrev bygd opp av øyekorall og Saltstraumen regnes som verdens sterkeste tidevannsstrøm.

Marin verneplan skal sikre at et utvalg av representative, særegne, sårbare eller truede marine undersjøiske naturtyper og naturverdier langs kysten blir ivaretatt for fremtiden, bl.a. som referanseområder for forskning og overvåking.

Arbeidet med marin verneplan skal videreføres, opplyser Miljøverndepartementet.

- Arbeidet legges nå om fra en puljevis til en mer områdevis prosess. Dette innebærer ingen endring i status for de øvrige 14 områdene hvor den formelle verneprosessen ble kunngjort i 2009 eller de øvrige 19 kandidatområdene. Dette innebærer heller ingen endring for de midlertidige retningslinjene fra 2005. Arbeidet med vern av disse øvrige områdene videreføres på et senere tidspunkt.

Fylkesmennene har nå sendt forslagene på høring.