Artikler

Foto: Vebjørn Karlsen, 330-skvadronen.

Satser på lokal beredskap

Én million til kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nord.
Som hovedregel skal det ikke slippes ut miljøfarlige stoffer i sjøen, verken tilsatte kjemikalier eller kjemiske stoffer som finnes i naturen. Illustrasjonsfoto: Oseberg A, Harald Pettersen/Statoil.

Utslipp fra oljevirksomheten

Olje- og gassvirksomheten i Norge er pålagt å ta hensyn til miljøet. En rekke lover stiller krav til hvordan virksomheten skal drives, i alle faser fra planlegging til avslutning av felt. 
Gassrørledningen Langeled. Foto: Hydro.

Transportveier på havbunnen

Som kryssende motorveier ligger de der under havoverflaten. Rørledninger til transport av olje-og gass.  Spørsmålet er nå hvordan disponeringen av rørledningene skal holde tritt med nye funn på norsk sokkel.
Isen smelter og aktiviteten øker. Foto: Jo Jorem Aarseth, Framsenteret.

Økt aktivitet kan gi økt spenning

Klimaendringer og jakten på naturressurser trekker verdens interesse mot Arktis. Norge vil ha en hånd på rattet når utviklingen i nordområdene avgjøres. Klarer vi det? 
Ærfugl på reir (til venstre) blir ofte utsatt for reinplyndring av polarmåke. Det husker førsnevnte. Foto: Elise Biersma, Norsk Polarinstitutt.

Ærfuglen med eget krimarkiv

Hvor lenge husker ærfuglen? Lengre enn du tror, den har sitt eget krimarkiv. Hvis reirene blir plyndret en sesong reduserer ærfuglen produksjonen av unger i årene etter. 
Februar 2010 kjørte losbåten på Hvasser seg fast i isen ved Færder. Her får den hjelp av slepebåten «Bamse Tug». Foto: Espen Ryeng, Kystverket.

Istjenesten i Norge

Istjenesten gir deg informasjon om isforhold, og ligger under Kystverkets tjenester. 
Kart 306 Kristiansand-Utsira: Utsnitt av gammelt kart basert på sjømålingsdata fra 1907 (til venstre) og ny utgave av sjøkart 306 basert på moderne sjømålingsdata, utgitt i 2012.

Ny kystkartserie

Nå er det første nye kystkartet klart. Det er kart nr. 306, som dekker kysten fra Kristiansand til Utsira, som endelig utgis i ny utgave.
Salting av torsk. Foto. Norsk sjømatråd.

Sjømateksporten økte i november

Norge eksporterte sjømat for 5,6 milliarder i november. Dette er en økning på 479 millioner kroner eller ni prosent sammenlignet med november i fjor. 
Barents SRS blir påbudt for skip som seiler med farlig og/eller forurensende last mellom Røst og Murmansk. Illustrasjon: Kystverket.

Etablerer skipsrapporteringssystem i Barentshavet

Kystverket etablerer 1. juni 2013 skipsrapporteringssystemet Barents SRS i samarbeid med russiske myndigheter for å styrke sjøsikkerheten i Barentshavet.
I rapporten om kunnskapsinnhenting i det nordøstlige Norskehavet ser Oljedirektoratet på valg av teknologiske løsninger basert på \nressursutfall og områdets egnethet.

- Finnes olje og gass for minst 180 mrd kr

Oljedirektør Bente Nyland har presentert to scenarier for det nordøstlige Norskehavet.