Store muligheter for mer olje og gass

Oljedirektoratet har sett på petroleumsressurser i Barentshavet sørøst.
Oljedirektoratet har sett på petroleumsressurser i Barentshavet sørøst.
I Barentshavet forventes 30 prosent mer olje og gass enn tidligere antatt.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Oljedirektoratets kartlegging av Barentshavet sørøst og av områdene rundt Jan Mayen bidrar til at anslagene over de uoppdagede ressursene på norsk sokkel øker med rundt 15 prosent.

Det var oljedirektør Bente Nyland som onsdag presenterte de nye ressursestimater for norsk sokkel på et åpent møte i Alta.

I Barentshavet forventes 30 prosent mer olje- og gass enn tidligere antatt, med muligheter for opp mot det dobbelte. I norske havområder ved Jan Mayen kan det, dersom geologien slår til, være større ressurser enn i de nye områdene i Barentshavet.

Begge områdene er nye områder, og ressursestimatene er usikre, opplyser Olje- og energidepartementet. Det faktiske ressursgrunnlaget kan kun påvises ved at områdene åpnes for petroleumsvirksomhet og at det bores letebrønner.

- Dette er en gledelig nyhet for Norge. Disse økte ressursene representerer enorme verdier for det norske samfunnet. Spesielt gledelig er det for Nord-Norge som nå for alvor får posisjonert seg som Norges neste oljeprovins, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Les mer om de nye ressurstallene for Barentshavet sørøst og norsk havområder ved Jan Mayen.