Illustrasjonsfoto fra oppdrettsanlegg. Foto: Anders Røeggen.
Illustrasjonsfoto fra oppdrettsanlegg. Foto: Anders Røeggen.

Viser rømming i Fiskehelse

Nye oppdateringer er gjort i tjenesten vår som viser lakselus og fiskesykdommer i oppdrett. Med åpenhet om data har det også blitt oppdaget en feil i innrapporteringssystemet som enkelte oppdrettere bruker.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

28. juni ble Fiskehelse oppdatert med forbedret visning per lokalitet, som nå også inkludere rømming samt tydeligere visning av datakilder.

Når du klikker på en lokalitet er høyresiden nå forbedret med tydeligere visning av den viktigste indikatoren «Hunnlus per fisk», og visning av trend for lusetall (oppover- og nedoverpil). Dersom det er registrert rømt fisk for lokaliteten i den valgte uken vises dette i høyrepanelet. Rømt fisk vises også nederst i «Se diagrammer». 

Nederst på høyresiden vises det nå også mer detaljert på datakilder og når data er sist er oppdatert. En stor takk til våre samarbeidspartnere som leverer data, og ikke minst næringen selv som rapporterer inn mye data.

Fast lenke til filterutvalg

I juni ble også Fiskehelse oppdatert med en ekstra «Del»-funksjon, som gir deg en permanent lenke for å dele filterutvalg.

Når du krysser av for filter vil det nede til høyre dukke opp «Del». Du kan kopiere denne lenken for å dyplenke til for eksempel alle lokaliteter i Norge som har påvist ILA. Foreløpig dekker «Del» (permalenke) funksjonene alle filtere til venstre foruten: søk på virksomhet, kommune eller fylke. Funksjonen dekker heller ikke ukevelger/timeslider (Den hopper til inneværende uke), zoom i kartet og instillinger/bakgrunskart.

Feil i data om enkelte virkestoff

Det er oppdaget at oversikten over bruk av hydrogenperoksid mot lakselus ikke er helt korrekt i tjenesten Fiskehelse. En feil i innrapporteringssystemet, som enkelte oppdrettere bruker, registrerer hydrogenperoksid som «Annet virkestoff». Alle data i Fiskehelse skal være korrekt. Vi beklager feilen og jobber med systemleverandørene for å få rettet opp i dette.

Les mer om datagrunnlaget i Fiskehelse her.

Oppdrettere rapporterer ukentlig lakselustall og tiltak mot lakselus via skjematjenesten AltInn. Selv om oppdretterne leverer korrekte data inn i sine datasystemer, viser det seg at noen av systemene hos oppdrettere leverer data feil videre inn i AltInn. Blant annet har Hydrogenperoksid kommet inn i AltInn som «Annet virkestoff» med detaljer i notatfeltet i AltInn-rapporten.

I Fiskehelse vises ikke notatfelt fra AltInn da dette er fritekst som ikke er egnet for visning. Derfor blir hydrogenperoksid-behandlinger vist som «Annet virkestoff».

I enkelte tilfeller blir hydrogenperoksid registrert som «Annet virkestoff». Nå utbedres feilen.

I enkelte tilfeller blir hydrogenperoksid registrert som «Annet virkestoff». Nå utbedres feilen.

Rapporteringsfeilen har ingen betydning for Mattilsynets saksbehandling, siden de i tillegg har et eget fagsystem som viser data på en annen måte. Seksjonssjef Friede Andersen i Mattilsynet sier at til NRK i mai 2017: «Mattilsynet har full kontroll over medikamentbruken. Mattilsynet får rapporter fra både oppdretterne, grossister og apoteker om bruk av medikamenter i næringen».

Oppdrettsselskapene er ansvarlige for å rapportere korrekte data inn via AltInn og dermed ansvarlige for at data kommer på korrekte formater og i korrekte felt. Leverandører av oppdretternes datasystemer jobber nå med å rette feilen med hjelp fra BarentsWatch og Mattilsynet. BarentsWatch vil rette opp historiske data både for visning og i nedlastbare filer når feilen er rettet.

Gjelder tilbake til 2012

Fra uke 1 i 2012 til uke 20 i 2017 er det rapportert inn i ca. 27 400 behandlinger mot lakselus fra vel 500 oppdrettsanlegg.

Våre analyser viser 2690 feil i denne perioden - altså rundt 9 prosent feil. Feilene er i all hovedsak Hydrogenperoksid som er kommet inn på feil plass i AltInn-skjemaet, dvs. som «Annet virkestoff» men med detaljer i rådata. Det er også noen få tilfeller der andre medikamentelle virkestoffer har kommet inn på feil plass. Vi beklager sterkt feilen, men åpenheten vil bidra til å gjøre data mer transparente og øke datakvaliteten på data til offentligheten.

Les mer: Informasjon om oppdateringene fra tidligere i vår.