Datadeling til nytte for mange

Direktør Kirsti Slotsvik i Kystverket presenterte Felles ressursregister under Digitaliseringskonferansen 2017.
Direktør Kirsti Slotsvik i Kystverket presenterte Felles ressursregister under Digitaliseringskonferansen 2017.
Hvordan få ressurssituasjonen på en plass, og hvordan dele den. Felles ressursregister (FRR) var et tema da DiFi arrangerte sin årlige Digitaliseringskonferanse 8. juni.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Verktøyet fra BarentsWatch passer godt når tema for konferansen er digital transformasjon. Økende krav til en effektiv, brukervennlig og åpen forvaltning gjør at man må tenke nytt og kanskje løse samfunnsoppdrag på nye måter. Etablerte måter å løse det offentliges oppgaver på blir stadig utfordret.

I disse nye tider stilles det krav til omstilling, nytenkning, hurtighet, risikovillighet og prøving og feiling. Greier et prosjekt som Felles ressursregister å få private, frivillige og offentlige virksomheter til å samarbeide om redning og beredskap? FRR er en samling av informasjon om ressurser fra disse.

- Det er et omfattende og tidkrevende arbeid å vedlikeholde ressursinformasjon, men målet er at aktører gjennom et sikret system får den informasjonen de har behov for, sa Kirsti Slotsvik da hun presenterte tjenesten for konferansens deltakere.

Systemet, som bygger på tanken om å dele data, skal gi et realistisk bilde over tilgjengelige ressurser. Øverste sjef i Kystverket poengterte at både driftsstabilitet og informasjonssikkerhet har høyeste prioritet. For i en nødsituasjon er det avgjørende at de operative etatene som ressursbruker, har tilgang til kvalitetssikret informasjon for å finne ressurseiere, velge ut og alarmere de nærmeste og beste ressursene i en aksjon.

Forklart enkelt av Hovedredningssentralene i denne filmen: