Artikler

Kystvær på mobilen

Fritidsbåter og annen kysttrafikk får gjennom Kystverkets mobiltjeneste får nå vindvarsler for 100 utsatte kyststrekninger.
Arkivfoto: Hurtigruten.

Klart for ordinær losplikt ved Svalbard

Fra 1. januar er alle store fartøyer som trafikkerer farvannene ved øygruppa pålagt å bruke los. Slik vil en forhindre sjøulykker og skade på miljø i det sårbare området.
LNG-skip på veg gjennom Nordaustpassasjen. Foto: Gazprom.

– Nordleg sjørute ingen ny Suezkanal

Isforholda i den nordlege sjøruta (NSR) har i år skapt vanskar for skipstrafikken.
På tokt rundt Polhavet med KV Svalbard. Foto: Kystvakten.

Polarkoden

Nye kjøreregler for sjøtrafikken i polare strøk.
Garn med råtten fisk funnet på opprenskningstokt utenfor Senja. Foto: Fiskeridirektoratet.

Vil redusere marin forsøpling

Søppel i havet kommer fra land og båter. Plast og komponenter fra fiskeredskap er verste trussel for dyrelivet.
Illustrasjonsfoto: Ringnotsnurperen «Herøy» gikk på grunn på Bjugna nord for Kvitholmen fyr i januar 2007. Foto: Kystvaktskipet «Eigun»

Plikten til å hjelpe

Til sjøs har kamerathjelp og nabohjelp alltid stått sterkt og hatt lange tradisjoner.
Illustrasjonsfoto: Nofima.

Forsker for bedre fiske

Ved å videreutvikle dagens fiskeutstyr vil forskningssamarbeidet CRISP gjøre fiskeriene mer bærekraftige.
To polare lavtrykk i Norskehavet og Barentshavet fanget opp 24. mars 2014. Det vestligste av disse traff Sørøya, og gav orkan på Hasvik.

Polare lavtrykk-sesongen

Når vi nå går mot nok en høst og vinter, starter også sesongen med polare lavtrykk. I fjor begynte sesongen allerede i oktober.
Fra markeringen av innføring av lostjeneste på Svalbard i 2012. Arkivfoto: Fiskeri- og kystdepartementet.

Utfordrende losoppdrag

Kystverket trapper opp lostjenesten ved Svalbard. Å utføre losoppdrag i disse farvannene er en krevende manøver.
Havbunnsinstallasjoner, iskant, faststående bruk og seismikk er de første kartlagene som kan legges inn på båtenes kartplottere.

BarentsWatch på Nor-Fishing

Skal vise løsninger for formidling av data til fiskernes fagsystemer, kartplotterne.