Fiskehelse oppdatert

Illustrasjonsfoto lakselus: Rune Nilsen/Havforskningen.
Illustrasjonsfoto lakselus: Rune Nilsen/Havforskningen.

Vårlusegrenser, nye produksjonsområder og forbedret visning av tjenesten Fiskehelse.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Tjenesten gjenspeiler nå de nye «vårgrensene» for lakselus som gjelder i Nord-Norge og Sør-Norge (fra Nord-Trøndelag og sørover). Selv om reglene er på plass vil du først se endringene i Fiskehelse når dato for nye grenser nås; mandag i uke 16 til og med søndag i uke 21 for Sør-Norge og mandag i uke 21 til og med søndag i uke 26 for Nord-Norge. Ref: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-03-06-275

Det er også lagt inn visning og filtrering av de nye produksjonsområdene. Med dette nye systemet vil landet deles inn i 13 nye produksjonsområder langs kysten. Disse kan som andre kartlag skrus av og på under «Innnstillinger». 

Oppdateringen som er mest synlig i Fiskehelse er nytt design basert på innspill fra brukere. Her har vi forbedret visning for enheter med både store og små skjermer. Noen funksjoner er flyttet litt på, eksempelvis uke og års-velger ned på bunnen.

Prøv selvhttps://www.barentswatch.no/fiskehelse/

Nytt i mai er at de nye vårlusegrensene er mer synlige, der Fiskehelse viser nå de nye gjeldende lakselus «vårgrensene» for Nord og Sør-Norge, og grenseverdiene er synlige når du klikker deg inn på lokaliteten (også i «Se diagrammer»).

Vi har forbedret visningen på høyresiden som er sammenstilt informasjon for hele landet eller for valgt filtrering, for eksempel for valgt produksjonsområde. Det er lagt til et nytt filter som viser nærhet til rekefelt («Plassering»). Dette filteret kan som alle andre kombineres med de andre filtrene for å snevre inn søk. Vi har også fått «Norge i bilder» som bakgrunnskart.

Det nedlastbare datasettet «Lakselus» inneholder nå kolonner som viser lusegrense og om lokaliteten er over/under grenser (siden disse endrer seg på våren), fylke og en ny fane med forklarings tekst til data.

Videre utvikling avhenger av hva brukerne ønsker. Ved interesse for demonstrasjoner av tjenesten og forslag til forbedringer ønsker vi å få tilbakemeldinger til post@barentswatch.no.

Om Fiskehelse:

Fiskehelse viser informasjon om lakselus og fiskesykdommer på oppdrettsanlegg som driver med laks, ørret og regnbueørret.

Telling og rapportering av lakselus gjøres av oppdretterne. Innrapporterte opplysninger vises direkte i Fiskehelse uten å ha blitt kvalitetssikret eller endret av Mattilsynet eller BarentsWatch. Det kan forekomme feil i datagrunnlaget. Fristen for å rapportere lakselus er tirsdag i påfølgende uke.

Informasjon om fiskesykdommer får vi fra Veterinærinstituttet, og vi henter opplysninger om lokaliteter og tillatelser fra Akvakulturregisteret til Fiskeridirektoratet. Systemet sjekker om det har kommet endringer hver fjerde time og Fiskehelse oppdateres kun når det er endringer i data.