Fiskehelse oppdatert

Vårlusegrenser, nye produksjonsområder og forbedret visning av tjenesten Fiskehelse.

Illustrasjonsfoto lakselus: Rune Nilsen/Havforskningen.
Illustrasjonsfoto lakselus: Rune Nilsen/Havforskningen.

Tjenesten gjenspeiler nå de nye «vårgrensene» for lakselus som gjelder i Nord-Norge og Sør-Norge (fra Nord-Trøndelag og sørover). Selv om reglene er på plass vil du først se endringene i Fiskehelse når dato for nye grenser nås; mandag i uke 16 til og med søndag i uke 21 for Sør-Norge og mandag i uke 21 til og med søndag i uke 26 for Nord-Norge. Ref: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-03-06-275

Det er også lagt inn visning og filtrering av de nye produksjonsområdene. Med dette nye systemet vil landet deles inn i 13 nye produksjonsområder langs kysten. Disse kan som andre kartlag skrus av og på under «Innnstillinger». 

Oppdateringen som er mest synlig i Fiskehelse er nytt design basert på innspill fra brukere. Her har vi forbedret visning for enheter med både store og små skjermer. Noen funksjoner er flyttet litt på, eksempelvis uke og års-velger ned på bunnen.

Prøv selvhttps://www.barentswatch.no/fiskehelse/

Vi fortsetter utvikling i april med forbedring av nedlasting, som da tar hensyn til nye «vårlusegrenser».

Videre utvikling avhenger av hva brukerne ønsker. Ved interesse for demonstrasjoner av tjenesten og forslag til forbedringer ønsker vi å få tilbakemeldinger til post@barentswatch.no.

Om Fiskehelse:

Fiskehelse viser informasjon om lakselus og fiskesykdommer på oppdrettsanlegg som driver med laks, ørret og regnbueørret.

Telling og rapportering av lakselus gjøres av oppdretterne. Innrapporterte opplysninger vises direkte i Fiskehelse uten å ha blitt kvalitetssikret eller endret av Mattilsynet eller BarentsWatch. Det kan forekomme feil i datagrunnlaget. Fristen for å rapportere lakselus er tirsdag i påfølgende uke.

Informasjon om fiskesykdommer får vi fra Veterinærinstituttet, og vi henter opplysninger om lokaliteter og tillatelser fra Akvakulturregisteret til Fiskeridirektoratet. Systemet sjekker om det har kommet endringer hver fjerde time og Fiskehelse oppdateres kun når det er endringer i data.

  • Publisert: 06. april 2017
  • Sist endret: 06. april 2017