Hvordan unngå ulykker og uhell på sjøen. Her er mange råd og tips å ha med seg når fritidsbåten skal ut på seilas. Foto: Sundt Flyer/Redningsselskapet.
Hvordan unngå ulykker og uhell på sjøen. Her er mange råd og tips å ha med seg når fritidsbåten skal ut på seilas. Foto: Sundt Flyer/Redningsselskapet.

Sammen om en tryggere seilas for fritidsbåtene

Det er mange tjenester og kampanjer som setter fokus på økt sjøsikkerhet for de mindre båtene. Her kommer en oversikt som kan gjøre en forskjell på turen.

Nærmere 800 000 fritidsbåter er i aktivitet langs norskekysten i sommersesongen. Her er en aldri så liten guide på hvordan du kan ferdes sikkert i båten.

BarentsWatch sitt bidrag er en tjeneste som varsler bølgehøyde langs hele norskekysten. Utviklet i samarbeid med Kystverket og NORCE, og basert på havmodeller fra Meteorologisk institutt og National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Varsel 60 timer frem i tid

 

Et landsdekkende bølgevarsel finnes på Barentswatch sine nettsider.

Et landsdekkende bølgevarsel finnes på Barentswatch sine nettsider.

Bølgevarsel for farleder gjør det lettere og tryggere for sjøfarende å navigere i våre kystområder. Løsningen viser farledene som spor i kartet, og gir prognoser for bølgehøyde, -periode og -retning inntil 60 timer frem i tid. Kystvarslene kjøres rutinemessig fire ganger i døgnet.

 

Varslene gir også data for områdene rundt farledene. Dette gjør enhver overfart enkel å planlegge på forhånd.

På selve turen er det også grunn til å være forsiktig: Bruk redningsvest og tilpass farten! Både Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Kystvakten, Kartverket og Politiet er involvert i flere kampanjer.

Vis sjøvett 

For Sjøfartsdirektoratet er en viktig del av samfunnsoppdraget å drive holdningsskapende arbeid for sikkerhet blant fritidsbåtbrukere.

Under paraplyen "Vis sjøvett" finner vi Sjøvettreglene og en rekke andre tiltak som peiler seg inn på aktiviteter som er knyttet opp til fritidsflåten.

Sjøvettreglene

  1. Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
  2. Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
  3. Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold.
  4. Følg Sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
  5. Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
  6. Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
  7. Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Samme etat har også orden på Sjøveisreglene, der blant annet vikepliktsreglene er beskrevet. Sjøveisreglene er internasjonale regler som gjelder for alle som ferdes i båt.

AV-OG-TIL 

I tillegg til redningsvest og fart, blir verken menn eller kvinner bedre båtførere med promille, tvert i mot. Det slås fast av alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL.  jobber ikke for at man skal slutte å drikke alkohol, men at vi skal redusere alkoholbruken der det kan være farlig eller gå ut over andre. Derfor har vi kampanjer som særlig fokuserer på situasjoner hvor alkohol utgjør en særlig risiko. De har både råd og tips til tørste båtførere, med en tilhørende kampanje som går under navnet Klar for sjøen.

De har hvert år en kampanje med fokus på alkovett til sjøs - Klar for sjøen.

Under mottoet "å være klar for sjøen er å være klar i hodet" ønskes det å rette fokus på promille og båtbruk. 

Her er alle landsdekkende organisasjoner på fritidsbåtfeltet med: Kongelig Norsk Båtforbund, Kongelig Norsk Seilforening, Norges Seilforbund, Sjøfartsdirektoratet, Politidirektoratet, AV-OG-TIL, Røde Kors, Redningsselskapet, Kystvakten, Kystverket, NORBOAT, Oslofjorden båteierunion, Friluftsrådenes Landsforbund og Kartverket.

#umistelig 

- For mange omkommer på sjøen og viser at det fortsatt er viktig med forebyggende arbeid rettet inn mot fritidsbåtbrukere. Vi vil, sammen med andre etater og organisasjoner, jobbe videre for å redusere dødstallene, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik. I regi av Kystverket, er målet å nå ut til fritidsbåtførere og rette fokus mot trygg ferdsel til sjøs: Du er umistelig - bruk redningsvest og tilpass farten.

Kampanjen #umistelig ønsker å minne spesielt pappaer, bestefedre og andre båtfolk om at de bør være forsiktigere på sjøen. Menn er da også kraftig overrepresentert i dødsstatistikken ved bruk av fritidsbåt. I 2016 har Sjøfartsdirektoratet registrert 27 dødsulykker på fritidsfartøy. Dette er en nedgang på ti dødsfall, sammenlignet med 2015.  

Tryggere navigering

Kystverket er også med på å test ut en mobilapp som gjør det tryggere å navigere for fritidsbåter. På mobil eller nettbrett med app installert, kan mobilkamera vise båtføreren dybdeinformasjon, sjømerker og kraftlinjer, utfra hvilke dybde- og høydebegrensninger båten har.

 

Skjermdump Kystverket.

Skjermdump Kystverket.

 

App'en vil kunne registrere fart og retning på fartøyet har, og dermed gi lydvarsel i forkant av farer. Slik kan verktøyet være med på å forebygge uhell og ulykker.  

Under seilasen kan det småbåtføreren ser på skjermen bli et mye bedre sammensatt bilde av hvilke farer og begrensninger skipperen må ta hensyn til – såkalt «augmented reality» (AR). Utviklingsprosjektet ledes av Geomatics Norway AS. I tillegg til Kystverket (delprosjekteier) deltar også NTNU, SINTEF Ocean, Combitech AS/AB, True Heading AS, Kartverket og Sjøfartsdirektoratet i utviklingsarbeidet.

Et godt utgangspunkt for enhver seilas er uansett Kartverkets tjenester. Alle nautiske publikasjoner utgitt av Kartverket ligger gratis tilgjengelig på deres nettsider.

Utviklet i samarbeid med loser og trafikksentraloperatører har Kystverket for noen år siden laget en gratis app som viser vind- og siktobservasjoner på utvalgte steder langs kysten. Tjenesten Kystvær er å finne både for Android og iPhone.

Samtidig viser en ny rapport at navigasjonsutstyr om bord øker risikoen for uhell. Grunnen kan være at dette er typisk for båter som går mye i ukjent farvann, men det kan også skyldes at man blir distrahert av utstyret. Ellers er grunnstøting den ulykkestypen som er vanligst blant fritidsbåter (35 prosent).

Det er forskere fra Transportøkonomisk institutt (TØI) som har studert ulykkesinnblanding, sikkerhetsatferd og holdninger knyttet til bruk av fritidsbåter i Norge. I rapporten ser de også på tiltak for å bedre sikkerheten til sjøs:

  • Mer synlig politi og økt kontrollvirksomhet til sjøs.
  • Bedre merking av grunner og skjær
  • Økt fokus på bruk av redningsvest/flyteutstyr 

Sikker til sjøs 

Også Redningsselskapet hjelper båtfolket både før seilasen og etter at ulykken inntreffer på sjøen. På sine nettsider tar de for seg både sjømannskap, barn i båt og sikkerhetsutstyr. I tillegg kommer informasjon om både ulykker og førstehjelp om uhellet inntreffer.  

Av frivillige organisasjoner er både Røde Kors og Norsk Folkehjelp aktive i sin beredskap langs kysten.