Ser på Arktis med nye øyne

Tilstrømningen til Arctic Frontiers tyder på at den internasjonale interessen for Arktis er stigende.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Følg konferansen på NETT-TV

I alt kommer åtte ministre til Tromsø og Arctic Frontiers med statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Espen Barth Eide i spissen.

For konferansesjef Reinhold Fieler handler det i all hovedsak om tre ting.

- For det første har årets tema tydeligvis truffet en nerve i den internasjonale maktdiskursen. For det andre kan det tolkes som at Arctic Frontiers etter syv år er blitt en viktig arena å være synlig på og kanskje den foretrukne globale møteplassen for diskusjoner rundt nordområdespørsmål. For det tredje tror jeg at stadig flere har lært seg å sette pris på Arctic Frontiers som en arena der flere stemmer og flere perspektiv kan bli hørt og satt i stevne. 

Mer enn olje og gass

Konferansen ser også på potensialet for omfattende marine ressurser, uutnyttede mineralforekomster og en ny seilingsled mellom Europa og Asia. Dette kommer i tillegg til regionens fremtid som en av verdens hovedleverandører av olje og gass inn i dette århundre. Mange land ser nå med nye øyne på mulighetene i Arktis.

De første dagene står geopolitiske problemstillinger i sentrum, mens også fiskeriene og et søkelys på det vitenskapelige knyttet til nordområdene blir fokusomårder på konferansen. 

Mange på talerlisten

Tromsø er vertskap for Arctic Frontiers og for det nyopprettede permanente sekretariatet for Arktisk Råd. Canadas helse- og nordområdeminister Leona Aglukkaq tar over lederskapet i Arktisk Råd etter Sveriges utenriksminister, Carl Bildt senere i år. Begge står på talerlisten til Arctic Frontiers. Det samme gjør EUs fiskerikommisær Maria Damanaki, den islandske industri- og innovasjonsminister Steingrimur Sigfusson og vår egen fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen.

Fra Russland kommer visesekretær i det mektige sikkerhetsrådet Yevgeny Lukyanov, tillegg til Igor A. Orlov og Marina Kovtun, guvernører fra henholdsvis Arkengelsk og Murmansk. Den amerikanske ambassadøren til Norge, Barry White står på talerlisten, det samme gjør Alaskas viseguvernør Mead Treadwell.  Fra Asia kommer Kinas ambassadør, H.E. Zhao Jun og Koreas ambassadør H.E. Byong Hyun Lee.

Også representanter fra akademia, forsvar og næringsliv er på plass fra 21. januar.  Blant andre Statoils konsernsjef Helge Lund og styreleder i Norsk Olje og Gass, Steinar Våge. I tillegg er miljøsiden representert med generalsekretær i Naturvernforbundet Maren Esmark.

I en pressemelding heter det at Arctic Frontiers samler rundt 1000 delegater fra 26 land og over 100 journalister fra 70 ulike medier.

Les mer på konferansens nettsider.